Vissza a nyitóoldalra

Ábrahám János pedagógus

Az Arany János Általános Iskola testneveléstanára, ifjúságvédelmi felelőse. Felsőfokú tanulmányait a Testnevelési Főiskola edzői szakán kezdte, ahol 1988-ban okleveles vívó szakedző végzettséget szerzett. Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán testnevelés szakos tanárként végzett 1997-ben. A Debreceni Református Hittudomány Egyetemen 2001-ben református vallástanári oklevelet kapott. 1992-től a József Attila Általános Iskola, majd a Kőrösi, 2002-től pedig a mai napig az Arany János iskola pedagógusa. A Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete helyi szervezetének elnökségi tagja.

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelősként az iskola tanulóival foglalkozik, de feladatköre messze túlmutat ezen, Ábrahám János ismeri a gyerekek problémáit, kapcsolatot épít ki a szülőkkel. Nem ritka, hogy segíti a közöttük levő kapcsolat harmonikusabbá válását. Nevelési tanácsokat ad. Munkája azért is példaértékű, mert az Arany iskolában igen magas a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók száma. Éppen ezért hetente fogadóórát tart, segítő szándékkal várja a problémáikkal hozzáforduló tanulókat, szülőket. Napi kapcsolatban van a gyerekekkel, szülőkkel. A tanulók őszintén elmondják neki problémáikat, s ő keresi megoldást, a segítség lehetőségeit.
Fontos szempontnak tartja a szabadidős programok szervezését, ezáltal nemcsak az iskolai rendezvényeken vállal szerepet, hanem az intézmény falain kívül is. Több éven keresztül aktív részese volt a Családok Átmeneti Otthonában lakó gyerekek számára rendezett nyárbúcsúztató ünnepségeknek.
A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének társadalmilag hasznos módja. Ábrahám János a testnevelés tantárgy oktatása során törekszik arra, hogy a tanulók szellemi és fizikai terhelésének aránya optimálisan alakuljon. A tanórákat követően a tömegsport foglalkozások keretében az asztaltenisz sportágat ismerteti meg a gyerekekkel. Itt van lehetőség arra, hogy más iskolák tanulóival összemérjék tudásukat, versenyezzenek.
Az iskolai sportrendezvények aktív résztvevője, mozgató rugója. Élénk érdeklődéssel követi a városi eseményeket is és iskolájában folyamatosan népszerűsíti a szabadidős programokat, amelyeken példamutató módon családjával együtt Ő is gyakran feltűnik.
A rendszerváltás óta megnyílt a hitoktatás lehetősége. A gyerekeknek lehetőségük van a keresztyén értékszemlélet megismerésére az iskolák falai között is. Ábrahám János a református gyülekezet tagjaként vállalja ezt a szolgálatot, és hittantanárként foglalkozásokat vezet. A nyári szünetben szervezi a fiatalok táborozásait. A felnőtt-istentisztelet alatt gyermek-istentiszteletet tart.
Ábrahám Jánost önzetlen, fáradhatatlan, áldozatkész ifjúságvédelmi és elkötelezett testnevelő tanári munkájáért a "Dunaújváros Érdemes Pedagógusa" díjat érdemelte.

Forrás: Dunaújváros Online >>

Djíak, kitüntetések:

2010 - "Dunaújváros Érdemes Pedagógusa" díj

Kapcsolódó linkek: