Vissza a nyitóoldalra

Debreceni Piroska

Pályakép >>

Beszélgetések, cikkek >>

Díjak, kitüntetések >>

Debreceni Piroska a Szivárvány Óvoda óvónője, 36 évet töltött eddig az óvónői pályán, Dunaújvárosban. Első óvodáját - ahol kezdett - 1983-ban bezárták, azóta a Szivárvány óvoda óvónője. Az intézményben a nevelés helyi rendszerének, az óvoda arculatának kialakításában kulcsszerepe volt. Elkötelezett a környezet iránt, minden tevékenységével, magatartásával hirdeti a környezet szeretetét és védelmét. A gyermekek nevelésében, fejlesztésében kiemelkedő eredményt mutat. Kapcsolata a szülőkkel partneri, elismerésüket, szeretetüket élvezi. Évről-évre több szülő választja gyermeke óvónőjének, neve – Piroska óvó néni – már fogalommá vált a családok körében.
Gyermekcsoportja számára fáradhatatlan az ismeret- és tapasztalatnyújtásban, a hagyományos programok, kirándulások szervezésében, család-óvoda kapcsolatalakításában mindenki számára követendő példa.
14 éven át vezető helyettesi megbízatást vállalt, ezáltal az óvodavezetést, a nevelőmunka feltételeinek biztosítását, a pedagógiai belső ellenőrzést és értékelést, s az óvoda működési feltételeinek biztosítását hatékonyan segítette. Ezen kívül több éven át volt szakmai munkaközösség vezető, sokat tett az innovatív pedagógiai eljárások megismeréséért és alkalmazásáért.
Városunk óvodáiért is tettre kész. Az idén éppen 16 éve elkötelezetten segíti a városi óvodai Körlánc játékos környezeti program megvalósulását. Az elmúlt évben az országos Körlánc Konferencián előadást tartott a városunkban folyó programról. Szakmai bemutatókat vállal az óvodában és az ágazaton belül. Meghatározó szerepe volt abban, hogy 2008-ban elnyerték és folyamatosan fenntartják a "Zöld Óvoda" megtisztelő címet.
Elkötelezett nevelői magatartása, sokoldalú feladatvállalása, városunk óvodáira és tágabb környezetünkre ható kisugárzása alapján Dunaújváros Oktatásügyéért díjat vehette át.

Forrás: Dunaújváros Online >>

Díjak, kitüntetések:

2010 - Dunaújváros Oktatásügyéért