Vissza a nyitóoldalra

Dukai Mária

Pályakép >>

Beszélgetések, cikkek >>

Díjak, kitüntetések >>

Dukai Mária a Dunaferr Szakközép- és Szakiskola középiskolai tanára; 1970-től életpályáját az oktatás, nevelés határozta meg. Kezdetben képesítés nélküli nevelőként helyezkedett el, majd általános iskolai tanárként dolgozott. Ez alatt az idő alatt magyar-történelem szakos általános iskolai tanári diplomát szerzett.1977-től Baracs községben volt népművelő, könyvtárvezető, majd ugyanitt általános iskolai tanárként dolgozott. Innen került áthelyezéssel a Dunaferr Szakközép- és Szakiskolához 1997. szeptember 1-től. Munkájára a megbízhatóság, a tökéletességre törekvés jellemző. Szívesen fogadja az új kihívásokat, sőt keresi az új lehetőségeket, melyeknek felderítése időnként komoly kutató munkát jelent.
Folyamatosan végezte a különböző, munkájához jól kapcsolódó továbbképzéseket, mint például: népművelés szak, minőségbiztosítás, tanulásszervezési tréning, közép- és emeltszintű érettségi vizsgáztató képzés. Időközben 2003. január 7-én átvette a történelem szakos bölcsész egyetemi diplomáját is.
Szakmai-pedagógiai munkájára az igényesség, a lelkiismeretesség jellemző. Fáradhatatlanul tevékenykedik szaktárgyainak eredményes oktatásán. Az általa érettségire felkészített tanulók hosszúévek óta eredményes vizsgát tettek. Osztályfőnöki feladatait példamutató lelkiismeretességgel látja el. Fontos feladatának tekinti a tanulók egyéni képességeinek, családi körülményeinek megismerését, az egyéni törődést igénylőkre való odafigyelést. Az iskolai versenyek, vetélkedők szervezője, összefogója. Oroszlánrészt vállal iskolánk által szervezett városi szintű vers és prózamondó verseny lebonyolításában, szavalók felkészítésében.
Az oktatásban eltöltött 40 éves kiemelkedő munkája alapján a Pedagógus Életpályáért Emlékérem elismerést vehette át.

Forrás: Dunaújváros Online >>

Díjak, kitüntetések:

2010 - Pedagógus Életpályáért Emlékérem