Vissza a nyitóoldalra

Egressyné Liszkai Erzsébet

Pályakép >>

Interjúk, cikkek, beszélgetések >>

Díjak, kitüntetések >>

Egressyné Liszkay Erzsébet a Petőfi Sándor Általános Iskola tanára. 1976-ban, második munkahelyeként érkezett a Petőfi Sándor Általános Iskolába, s testnevelés-biológia szakos tanárként dolgozott 1995-ig. Az akkori vezetés bizalmának köszönhetően ettől az évtől igazgató-helyettesként segítette az intézményben folyó munkát egészen 2008-ig, amikor DMJV Önkormányzata megbízta egy évre a Petőfi Sándor Általános Iskola vezetésével.
Egressyné Liszkay Erzsébet több évtizede a Petőfi iskola oszlopos tagja, sőt alappillére. Nyugdíjba vonulásáig minden lehetőséget megragadott a tanulók színvonalasabb, változatosabb sportéletének megszervezésében mind tanórákon, mind tanórán kívüli foglalkozások keretében. Ékes bizonyítéka mindennek, hogy az iskolai szintű korcsolyázások, uszodalátogatások, de a sportágak bármelyikének szívesen biztosított teret, lehetőséget. Nevéhez fűződik az általános iskolai röplabda elindítása. Ő foglalkozott elsőként fiúkkal és lányokkal egyaránt ebben a sportágban és korosztályban. Több alkalommal és többkorcsoportban eredményes iskolai labdarúgócsapatot működtetett, melyek a Merényi és a Gárdonyi Kupában többször bizonyították rátermettségüket, de a Petőfi Kupa elindítása és megszervezése is az ő tettrekészségének köszönhető. Több tehetséges tanulót indított el a helyes irányba azzal, hogy felkarolta és a megfelelő sportegyesületbe irányította őket. Tanítványai közül nagyon sokan járnak vissza hozzá mind a mai napig, így kifejezve szeretetüket, tiszteletüket. Jóvoltából bemutatót tartottak az iskolában a judósok, a karatésok, a birkózók, s nem utolsó sorban a kajak-kenu szakosztály képviselői is. Áldásos tevékenységének köszönhetően együttműködési szerződés jött létre a Dunaferr SE birkózó szakosztálya és az intézmény között.
Több sikeres pályázat megírásával gazdagította az intézmény eszközállományát. Szponzorokat keresett számos rendezvényhez, ezzel is emelve azok színvonalát.
Igazgató-helyettesként támogatta és segítette a kollégák továbbtanulását, s felkarolta a különböző alternatív oktatási módszerek minél alaposabb megismerését.
Zászlajára tűzte az integráció és felzárkóztatás minél sikeresebb és gördülékenyebb megvalósítását, s neki köszönheti sok nyolcadikos diák és azok szülei, hogy a továbbtanuláshoz minden szükséges információ a rendelkezésükre állt.
Szinte lehetetlen 34 évi munkát, a naponta megvalósított feladatokat röviden felsorolni. Hosszú és kifogástalan pedagógiai munkássága alapján a Petőfi Sándor Általános Iskola vezetősége, tantestülete – a közalkalmazotti tanács és az érdekvédelmi szervezet egyetértésével – javaslata nyomán a közgyűlés döntése alapján a Pedagógus Életpályáért Emlékérmet vehette át.

Forrás: Dunaújváros Online >>

Díjak, kitüntetések:

2010 - Pedagógus Életpályáért Emlékérem