Hidvégi Judit: Mit olvasnak a gyerekek?

1. sz. melléklet

A statisztika elkészítésének terve egybeesett a Gyakornoki Programban meghatározott feladattal, vagyis a Gyermekkönyvtár feladatainak, tevékenységének megismerésével:

Mit olvasnak a gyerekek? A kölcsönzött/visszahozott könyvek elemzése október-november hónapban”

A statisztika elkészítéséhez azért választottuk ezt az időszakot, mert ekkor már elkezdődött az iskola, de még nincs félévi zárás, vagyis a tapasztalatok alapján ebben az időszakban többen veszik igénybe a könyvtár szolgáltatásait. A statisztika elkészítéséig csak empirikus benyomások voltak arról, hogy mit is szeretnek a gyerekek olvasni, így a statisztika elkészítésének két iránya volt. Egyrészt tartalmi megoszlás szerinti adatgyűjtést végeztünk, másrészt pedig kor szerint csoportosítottuk a kölcsönző gyerekeket.

A statisztika elkészítésének menete, módszere:

A statisztika elkészítésének menete a kölcsönzési pultnál kezdődött. A számítógépes kölcsönzés mellett külön rögzítésre került minden 14 év alatti gyermek adata (név, születési dátum: az 1995 előtt születettek) függetlenül attól, hogy esetleg a Felnőttkönyvtár állományából is kölcsönzött-e. Az adatokat akkor is lejegyezték, ha nem a gyerek, hanem például szülő, vagy testvér kölcsönzött az olvasójegyével. Tehát valahányszor egy gyerek vonalkódja használatba került (kölcsönzés, visszahozatal) rögzítették az adatait. A külön adatlapon való rögzítésre a mintavétel megkönnyítésének céljából volt szükség.

Az így megkapott névsorból minden másnap három adatlap került kitöltésre:

I. korcsoportok szerinti megoszlás:

0-6, 7-9, 10-14 évesek

II. a kölcsönzött könyvek tartalom szerinti megoszlása:

  1. képeskönyv, leporelló: olyan könyv, amely túlnyomórészt képeket tartalmaz, egy-két mondatnyi szöveggel. pl.:Anna, Peti és Gergő, Márti és a...

  2. mesekönyv: nagyobb részt szöveget tartalmaz, a cselekmény az életben is játszódhat. pl.: Grimm, népmesék, Pöttyös Panni stb.

  3. kalandregény: kalózos, indiános, felfedezős stb.

  4. fantasztikus történetek: utópisztikus történetek az űrben, a jövőben, elképzelt világokban. pl.: Jedi növendék stb.

  5. történelmi regények

  6. életrajzi regények

  7. kötelező olvasmányok

  8. lektűr: „könnyen” fogyasztható történetek, pl.:Mary és Kate Olsen, Thomas Brezina könyvei, Hanna Montana- sorozat.

  9. egyéb: vers, dráma, színmű, vicc, szólás-mondás stb.

  10. regény: amelyek a fenti kategóriába nem tartoznak bele

  11. szakirodalom: ismeretterjesztő szakirodalom

  III. Melyik korcsoport milyen tartalmú műveket olvasott

A statisztika elkészítésének célja az volt, hogy konkrét megfigyelés alapján meg tudjuk állapítani, hogy mit olvasnak a gyerekek. Így egy általános képet kaphatunk arról, hogy melyek azok a témák a szak-, és szépirodalomban, amelyek a leginkább érdeklik a gyermekeket. A statisztikákban csak a kölcsönzési alkalmakat rögzítettük, így a felmérés ideje alatt azt is megállapíthattuk, hogy a kölcsönzési alkalmakat hányan bonyolították le. Illetve az is kiderül, hogy melyik korosztály a legaktívabb a kölcsönzések tekintetében. Ez pedig az állománygyarapítás számára is iránymutató lehet.

Míg 2005-ben a Gyermekkönyvtárba beiratkozott olvasók száma 1878 fő volt, addig 2009-re ez a szám kicsivel több, mint 20%-al csökkent (1489 fő). 2005 októberében a beiratkozott olvasók 44.4%-a, 2009-ben 51.5 %-uk kölcsönzött a Gyermekkönyvtár állományából. 2005 novemberében 49.8%-uk, 2009-ben 51%-uk kölcsönzött.

A kölcsönzési alklamak számának alakulása (2005-2009. október-november)


év


Beirat-kozott olvasók

Október

November

Látogatási alkalmak


Kölcsönzési alkalmak

Kölcs./lát. alkalmak

Kölcs. dok.

Látogatási alkalmak

Kölcsönzési alkalmak

Kölcs/lát. alkalmak

Kölcs. dok.

2005

1878

1415

834

44.4 %

1603

1566

937

49.8%

1860

2006

1617

1460

738

45.6%

1492

1448

818

50.5%

1576

2007

1483

1348

635

42.8%

1371

1450

656

44.2%

1312

2008

1485

1307

661

44.5%

1437

1757

692

46.5%

1427

2009

1489

1515

761

51.5%

1746

1405

760

51.1%

1524

Októberben és novemberben összesen 794 fő (14 év alatti) kölcsönzött, 1521 alkalommal.

Októberben: 761 kölcsönzési alkalom alatt összesen 1349 darab dokumentumot ( ebből 62 darab a Felnőttkönyvtár állományából: 19 szépirodalmi, 43 ismeretterjesztő mű) kölcsönöztek ki a a14 éven aluliak, összesen 448 fő (1 fő átlagosan 1,7 alkalommal kölcsönzött).

Novemberben a 760 kölcsönzési alkalom alatt összesen 956 darab dokumentumot ( ebből 27 darab a Felnőttkönyvtár állományából: 10 szépirodalmi, 17 ismeretterjesztő mű) kölcsönöztek ki a a14 éven aluliak, összesen 346 fő (1 fő átlagosan 2,2 alkalommal kölcsönzött).

Kölcsönzők száma (hónap/fő):


0-6 évesek

7-9 évesek

10-14 évesek

Összes kölcsönző

Október

44

227

177

448

November

38

158

150

346

Összes kölcsönző

82

385

327

794


A vizsgált időszakban a legtöbbet kölcsönző gyermekek a 7-9 éves korosztályból kerültek ki. A két hónapban összesen 385 ( az összes kölcsönző 48.4%-a) ilyen korú gyerek vitt el könyvet a könyvtárból. Októberben 227-en, míg novemberben 158-an kölcsönöztek, novemberben 69 fővel kevesebb volt a korcsoportból a kölcsönző.

A második legtöbbször kölcsönző korosztály a 10-14 év közötti gyerekek. Ők összesen 327-en voltak. (41.1%) Októberben 177-en, novemberben 27 fővel kevesebben, 150-en vittek dokumentumot.

A legkevesebbet kölcsönzők a 0-6 éves korcsoportból származnak (a beiratkozott gyermekolvasók 8%-a tartozik ide) . Az összes kölcsönző gyermek 10.3%-át adják az ebbe a korosztályba tartozók. (82 fő). Októberben 44-en, novemberben 38-an, vagyis 6 fővel kevesebben kölcsönöztek.

 

Dokumentum kölcsönzés:

Korosztály

Október/kölcsönzött könyv/db.

November/kölcsönzött könyv/db.

Összes

0-6 évesek

158

156

314

7-9 évesek

691

402

1093

10-14 évesek

500

398

898

Összesen

1349

956

2305

A két hónapban összesen 2305 darab dokumentumot kölcsönöztek. Októberben 1349, novemberben 956 darab könyvet vittek el összesen a Gyermek-,és a Felnőttkönyvtár állományból. Novemberben 393 darab könyvvel kevesebbet kölcsönöztek. Az összes kölcsönzés 3.7%-a (89 db.) a Felnőttkönyvtárból származik. Októberben 62 darabot, novemberben 27 darabot kölcsönöztek a felnőtt állományból.

A kikölcsönzött dokumentumok tartalmi megoszlása, korcsoportok szerint:


0 - 6 évesek

7- 9 évesek

10 – 14 évesek

összesen

Szépirodalom

255

739

587

1581

Ismeretterjesztő irodalom

59 (18%)

354 (32 %)

311 (35%)

734

Összesen

314

1093

898


2305

A legaktívabb korosztály a 7 – 9 évesek, ők kölcsönözték ki a legtöbb dokumentumot a vizsgált időszakban, ez a korosztály az amely az iskolai könyvtárhasználati órák keretében rendszeresen jön a könyvtárba és visz is ki könyvet. A már iskolába járó korosztályok szívesen kölcsönöznek ki ismeretterjesztő irodalmat, az alsósok és a felsősök által kikölcsönzött könyvek 32 illetve 35 %-a tartozott ebbe a csoportba.

Magasnak tűnik a hat év alattiak esetében a 18% ismeretterjesztő irodalom kikölcsönzése.

Ez abból adódik, hogy már az óvodások számára is készülnek képes, nagyon egyszerű tartalmú könyvek pl. fogápolásról (Radünz: Izgő-mozgó fogaim), Mit? Miért? Hogyan? Az élet számai című sorozatok, amelyek a „szakirodalomba” kerülnek.

A kikölcsönzött szépirodalom tartalom szerint megoszlása:


0 – 6 évesek

7 – 9 évesek

10 – 14 évesek

képeskönyv

127 (50%)

141 (19 %)

59 (10 %)

mesekönyv

78 (30 %)

206 (28 %)

91 (16 %)

egyéb (vers, színmű stb.)

32 ((14 %)

55 (7 %)

22 (3, %)

regény

11 (3, 5 %)

182 (25 %)

176 (30 %)

lektür

7 (2, 5 %)

93 (12.5 %)

170 (29 %)

fantasztikus könyv

0

28 (4 %)

35 (6 %)

kalandregény

0

17 (2,5 %)

8 (1, 5 %)

kötelező olvasmány

0

8 (1 %)

17 ( 3,2 %)

életrajzi regény

0

5

4 (0,5 %)

történelmi regény

0

4

5 (0,8 %)

összesen

255

739

587

A 0- 6 éves korosztály életkorunknak teljesen megfelelő módon 80 %-ban mesét, képeskönyvet „olvasnak”. A képeskönyvek között ott találjuk a klasszikus mesék Walt Disney adaptációit, a Magyar népmesék sorozat tagjait vagy Thomas, a gőzmozdony történeteket.

A rövid történetek, mesék között legnépszerűbbek Bartos Erika művei, Marék Veronika könyvei stb. A nagyobbacskák már mesegyűjteményeket is kölcsönöznek pl. a 100 klasszikus mese.

A 7 – 9 éves korosztály legfiatalabb tagjai még ismerkednek a betűkkel, az olvasással, a nagyobbak már gyakorlottabbak. Az ő esetükben még 3%-kal megelőzi a regények (pl. Janikovszky Éva, Csukás István stb.) olvasását a mese, harmadik helyen pedig a képeskönyv áll. A következő legtöbbet olvasott kategória a lektűr (12,5 %) pl. Brezina: A vad focibanda, Geronimo-könyvek stb. Ha a nagyobb lélegzetű kölcsönzött könyvek (regény, lektűr, fantasztikus stb.) számát összeadjuk, akkor 46%-át adják a kölcsönzött szépirodalomnak., és ezen belül 27% a lektűrirodalom.

A 10 – 14 évesek már nem járnak iskolai foglalkozás keretében rendszeresen a könyvtárba. Talán ez is az egyik oka annak, hogy kevesebb könyvet kölcsönöztek, mint az alósok. (-152). Ők is olvasnak még képeskönyvet, mesekönyvet (esetleg kisebb testvérnek is viszik), bár a 26 % kicsit magas aránynak tűnik. A többi könyv a regények (mindenféle pl. fantasztikus, lektűr stb. együtt) körébe tartozott. Jellemzőnek mondható a lektűrirodalom kedveltsége, hiszen az elolvasott regények 40% -a ebbe a kategóriába tartozott.

A kikölcsönzött szépirodalmi művek tartalom szerinti megoszlásának összesített listája:


kategória

darab

%

1.

mese

375

24 %

2.

regény

369

23%

3.

képeskönyv

327

21 %

4.

lektür

270

17 %

5.

egyéb

109

7 %

6.

fantasztikus

63

4 %

7.

kaland

25

1,5 %

8.

kötelező

25

1,5 %

9.

történelmi

9

0,5 %

10.

életrajz

9

0,5 %

öszesen


1581

100 %


A kikölcsönzött ismeretterjesztő irodalom könyvtári részleg szerinti megoszlása:


Gyermekkönyvtárból

Felnőttkönyvtárból

Összesen

Október

393

21

414

November

293

17

310

Összesen

686

38

724


Legtöbbet kölcsönzött szakcsoportok:

Könyvtári jelzet

Kölcsönzött darabszám

745

70

636

59

592

47

641

27

371

25

591

21

502

17

520

17

629

17

930

16

793

15

398

13

613

13

133

12

551

11

688

10

800

10

931

10

590

9

A 101 -féle szakcsoportból a fenti 21 kivételével 8-nál kevesebb könyvet vittek ki, 45 csoportból pedig háromnál kevesebb dokumentumot kölcsönöztek. Pl. 1-1 könyvet vittek ki a 292, 608, 510, 540, 908 szakcsoportból. A fenti táblázatból is kiderül, hogy a legsűrűbben kölcsönzött könyvek a hobbiirodalomba (745, 371, 379, 646, 688, 689) és az ún. „állatos” (636,592. 590. 591, 560, 639) irodalomba tartoznak. Jellemző még a csillagászattal (520), a különböző járművekkel (629), és a környezettel (502) foglalkozó könyvek, ezek kölcsönzési darabszáma 17.

Minimális a kölcsönzési alkalma a 100-as, ( 2db. filozófiai-pszichológiai témájú könyvek) 000-ás (4 db. tudományos könyvek), a 200-as (4 db. vallási műfaj), 800-as (3 db. nyelv és irodalom), valamint a 900-as, ( 9 db. a történettudománnyal foglalkozó könyvek)

(A szakirodalom teljes bontásban l. 1. melléklet)

A szépirodalmi művek közül a legtöbbször a mesekönyveket, képeskönyveket kölcsönözték (összesen 702 darabot), az összes kölcsönzés 34,4 %-át adják ezek a könyvek. A legtöbb mesekönyvet a 7-9 évesek kölcsönözték. (206db.)

Az összes kölcsönzés 13.2%-a ( 270 darab), a lektűrirodalomból került ki, melyből 170 darabot kölcsönzött a 10-14 éves korcsoport.

Az október-november hónapokat összehasonlítva (kölcsönzők száma, és a kivitt dokumentumok alapján) kiderül, hogy október hónapban - mind a kölcsönzők számát, mind pedig az elvitt dokumentum mennyiséget figyelembe véve- a 14 év alatti gyerekek 102 fővel többen kölcsönöztek, valamint 393 darab könyvel többet is vittek el az állományból.

A statisztika összesítése után elmondható, hogy a gyermekkönyvtár állományából való kölcsönzést leginkább a 7-9 éves korosztály, az alsósok veszi igénybe. Ők azok akik a legtöbbször, és egyben a legtöbb könyvet is kölcsönzik. A legtöbbet kölcsönzött könyvek a szépirodalmi művek, de jelentős 30%-nál magasabb az ismeretterjesztő irodalom kölcsönzése is. Meglepően alacsony a kötelező irodalom kölcsönzése, összesen a két hónap alatt 25 darabot vittek el.

Javaslat: A következő év tavaszi vagy őszi időszakában érdemes lenne egy részletesebb vizsgálatot is készíteni a 10-14 éves korosztály (felsőtagozatosok) olvasmányairól, olvasási szokásairól, és/vagy konkrétan arról, hogy milyen könyveket kölcsönöznek a Felnőttkönyvtárból.