ÚJRAOLVASÓ: Ki a macska? (novella)

70 éve született HAJNÓCZY PÉTER, „A magyar irodalom ködlovagja” (Mészöly Miklós)

...karjával átölelte az állatot, minden erejével magához szorította, és ordítva, jajgatva sírva fakadt.”

A novella négy fiú brutális játékát meséli el. A játék neve: Ki a macska? Lényege: minél pontosabban, agresszívebben megmutatni a többi fiúnak, hogy kit/kiket gyűlöl az éppen játszó a legjobban a világon. De vajon ez tényleg csak egy játék?

„De ki legyen a macska? Valami komolyat kéne kitalálni, nem olyan gyerekeset, mint a Dagadt. De mit? Valami olyat kéne mondani, amit ezek nem tudnak utánozni, olyat, hogy hanyatt essenek...Belevágta a nyílvesszőt a macskába, s úgy nézett körül, mint aki biztosan tudja, csakugyan olyan szót használt, amiért nem nevethetik ki.”

„Hajnóczy legkorábbra, 1962-re datálható írásának gyermekhősei A legyek ura ifjú kannibáljai által, „megcímzett” figyelmeztetést -mely a bennük szunnyadó, s véglegesen a civilizáció által sem csillapított ősi vadság veszélyét idézi meg – nem általánosságban adják fel. E novellában ugyanis a gyermeki gonoszság, bestialitás nem annyira behatárolt („szigetszerű”) körülmények között tör elő. A Ki a macskában lejátszódó rituális gyilkosság hátterében ugyanis egy konkrét nemzeti tragédia személye konzekvenciái állnak: az 1956-os vérfürdő gyermeklelket próbáló viharai nyomán lesznek a hősök maguk is szenvedő, torz ördögökké.”

(Szerdahelyi Zoltán: „Született egy virág – megöljük a gyerekünket...” : Gyermekhősök Hajnóczy Péter műveiben. Tiszatáj, 1992/7)

 

Kapcsolódó linkek: