ÚJRAOLVASÓ: Falusi elégia

125 éve született Áprily Lajos. „Az ember dallamát őrizte meg nekünk” (Németh László)

„harangvirágos, omló föld ölébe

olyan nagyon miért siettetek?”

Áprily Lajos: Falusi elégia (részlet)

A Falusi elégia az Erdélyi Szemle 1919. november-decemberi és 1920. január-februári számaiban jelent meg. A költő első verseskötetének címéül is ezt választotta, amely 1921-ban jelent meg.

 

„...hatással volt az is rá, hogy féltestvére kisgyermekként, még az ő születése előtt elhunyt, s a temetőben Áprily sokszor látta a sírját. Falusi elégia című versében őt szólítja meg. Részben irigyli testvérét, hogy a halálban nyugalomra talált, de mégis az élet mellett dönt. A szituációban elsősorban az ragadja meg, hogy milyen kapcsolat létezhet élők és holtak között.”

(Yoo Jin-Il: Áprily Lajos költészete. Littera Nova. Bp., 2005. 17 p.)

 

„Nevek címmel sirattam el tanártársaimat...ebből az idegeket összerázó időkből született meg 1919-ben az a rövid ciklus (a Falusi elégia), mely 1921-ben, harmincnégy éves koromban megjelent első verseskötetemnek címet adott, s a föld színére feltört vers-patakomat a növekvő erdélyi magyar irodalom sodrába állította.”

(Győri János: Áprily Lajos. Szépirodalmi Könyvkiadó. Bp., 1967.61 p.)