ÚJRAOLVASÓ: Tersánszky J. Jenő: Viszontlátásra, drága (kisregény, 1916)

„Az ő meséin átizzik az elérhető valóság és az elérhetetlen lélek” Zelk Zoltán

 

„Voltaképpen Tersánszky Józsi Jenő háborús regénye az én mostani háborús olvasmányaim közül talán az első igazi háborús regény. Titkos mottója mintha ez volna: hiszen igaz, háború, sőt Háború van, de ember is van, embersors is van, s a gépfegyver sem pattoghat ember nélkül, s ha nincs ember: kire? … De hogy a háború mégis el tud férni e regényben – ez a legnagyobb virtus, ezt csinálta meg Tersánszky úgy, hogy: a Háború nem fontos. Egy élet fontos, egy sors, egy logikus vagy logikátlan vég, egy történet vagy történetté mállott líra a fontos.”

(Ady Endre. Virgonc szavak virgonc király : in memoriam Tersánszky Józsi Jenő. Nap Kiadó, Bp., 1999. 44-45.o.)

Egyetlen dolog, ami valóban fölébe emeli az embert minden más élőnek, hogy elvetheti magától az életet, ha az terhére van.”

„Egyeseket a háború értelmetlenségének rajza ragadta meg benne, mások szimbolikus jelentést tulajdonítottak a lengyel lány sorsának, s végső fokon Galícia regényének látták a művet, az újabb elemzők pedig, kik az irodalomban mindenekelőtt valamiféle pozitív eszmeiség vagy tanulság után nyomoznak, az író mély humanizmusára és háborúellenességére helyezték a hangsúlyt. A regényben a háború kitörés után kezdenek peregni az események, s ha a harcok közvetlen leírására nem vállalkozik is Tersánszky, lépten-nyomon találkozunk azoknak emberroncsoló következményeivel.”

Utasi Csaba.Virgonc szavak virgonc király : in memoriam Tersánszky Józsi Jenő. Nap Kiadó, Bp., 1999. 46.o.)

A műből 1978-ban forgatott filmet Maár Gyula. (teljes film, MTVA Videótár)

Kapcsolódó linkek: