ÚJRAOLVASÓ: Tersánszky J. Jenő: Kakuk Marci

„Kakuk Marci nem hős, annak nevetséges lenne. Ember ő, s ráadásul különleges ..."
Hallottam áradozó beszédet erről a Kakuk Marciról már filléres újság legselejtesebb olvasóközönsége köréből is.”

(Tersánszky J. Jenő)

„A Kakuk Marci ifjúságától a teljes Kakuk Marci kiadásáig hosszú idő telt el. Az első regény, amelyben ez az édeni csavargó játssza a főszerepet, 1922-ben jelent meg. A végső összeállításban a következő sorrendben követik egymást az epizódok: Ruszka Gyuriék karácsonya (elbeszélés, 1913), Kakuk Marci ifjúsága (1922), Az amerikai örökség (1941), Kakuk Marci a zendülők közt (1934), Kakuk Marci vadászkalandja (1934), Kakuk Marci hősszínész (1935), Kakuk Marci kortesúton (1937), Annuska (1941.) Az elbeszélések között és az 1956-os kiadásban pedig továbbiakra akadhatunk, melyek egyrészt a főhős páratlan népszerűségét, a történet folytatása iránt megmutatkozó olvasói igényt jelzik, másrészt annak igazságát, hogy „Tersánszky sohasem lehetett meg Kakuk Marcija nélkül”(Bodnár György)...ahogy Kakuk Marci a maga változatlanságában és furfangos gondolkodásával elmélkedik az életről, igyekszik válaszolni kihívására, abban Tersánszky – jellegzetesen szélsőséges környezetben, teljesen egyedi figura segítségével – a modern regény érdekes – és világirodalmi – példáját alkotta meg.”

(Rónay László: Tersánszky Józsi Jenő. Gondolat, Bp., 88-141.o.)

„Kakuk Marci nem hős, annak nevetséges lenne. Ember ő, s ráadásul különleges emberpéldány, sok alantas és finom és közömbös vonásokból összegyúrva, egyéni világnézettel, egyéni életérzéssel. Csavargó, akihez nem akar úgy tapadni a szenny, mint másokhoz, pedig ugyancsak benne jár: széltoló, akiben – jól látta egyik bírálója – túlságosan sok van angyalból ahhoz, hogy lealjasodjék, ellenszenvessé váljék. Elpusztíthatatlan életkedve van, alig látjuk őt csüggedni – de nem látjuk cinikusnak sem.”

(Kéry László. Virgonc szavak virgonc király : in memoriam Tersánszky Józsi Jenő. Nap Kiadó, Bp., 1999.96.o)

Kakuk Marci címmel 1973-ban, Révész György forgatott filmet. (port.hu)

Kapcsolódó linkek: