AJÁNLÓ

FELNŐTTKÖNYVTÁRGYERMEKKÖNYVTÁR

SzépirodalomBűnügyi történetek, krimik, thrillerekFantasztikus regények, fantasy, sci-fikIsmeretterjesztő és szakirodalom - Mentálhigiéné, lélektan, pszichológia

Felnőttkönyvtár

Szépirodalom

Alderman, Naomi: A hatalom

A regény világban a nők felfedezik, hogy különös erővel bírnak: ujjuk egyetlen érintésével képesek szörnyű fájdalmat okozni, sőt gyilkolni is. Ezt a képességet évszázadokon át alvó állapotban hordozták a nők, egészen napjainkig, amikor a tizenéves generációban hirtelen felébred. A képesség egyesekben erősebb, másokban gyengébb, ám hamarosan az is kiderül, hogy a fiatalok képesek aktiválni az idősebbek szövetét is. A férfiak pedig szép fokozatosan rájönnek, véget ért a férfiuralom kora, és a nők lettek a domináns nem. A folyamatot négy szereplő szemén át követhetjük végig: Allie bántalmazott kamaszból vallási vezető lesz, Roxy átveszi az apja londoni maffiájának irányítását, Margot politikai célokra használja az erőt, míg Tunde, az egyetlen férfi narrátor, újságíróként próbálja minél hitelesebben dokumentálni a történéseket…

Caréme, Maurice: Médua

A kötet a címadó kisregényen kívül a Nausicát is tartalmazza, s mindkét mű részben önéletrajzi ihletésű. A fantasztikum világába kalauzoló kisregények középpontjában egy-egy, alkotói válságban lévő művész áll: a Méduáé Rivière, a költő, a Nausicáé pedig Jean Delacroix, a festő, s a történeteknek ők az elbeszélői is. Mindennapi életükben különös, addig nem tapasztalt, rejtélyes események történnek, melyek kizökkentik őket nyugalmukból, s környezetükben is bizonytalanságot keltenek. A főhősöket víziók, látomások gyötrik, s gyakran már az olvasó sem tudja eldönteni, hogy most tényleg megtörtént eseményekről, vagy csupán a művészek fantáziáiról van szó.

Grace, Jim: Az utolsó aratás

Az aratás utáni nap az eldugott angol falu lakóinak a jól megérdemelt pihenés és lakomázás napja. Az égen azonban két füstfelhő jelenik meg, az örömteli várakozást pedig riadalom és gyanakvás váltja fel. A történet nyitójelenetében felbukkanó egyik füstfelhő Kent gazda felgyújtott pajtáját jelzi, a másik a jövevények tüzét, akik az újonnan elfogadott földtörvény értelmében így remélnek jogot arra, hogy maradjanak. A falusiak szerint a két tűz nem lehet véletlen, és erőszakos jövőt jelez. Eközben egy másik idegen is érkezik a gazda meghívására, aki a határt méri és térképezi fel, és akinek jelenléte még a földfoglalókénál is nagyobb fenyegetést jelent.

Kemény István: Nílus

A kötet belső fölépítése szembeötlően sajátos, hiszen egy Dunáról szóló verssel kezdődik és egy Nílusról szólóval végződik, azt sugallva, hogy a két folyó között „minden ártér”, azaz minden a költészet terrénuma. Másrészt abban a tekintetben is sajátos a kötet anyaga, hogy szerzője határozott törekvése, hogy 21. századi módon állítsa vissza az epikus költészet 20. században elveszett népszerűségét. Azét a verstípusét, amely a korábbi évszázadok meghatározója volt. A költő számos verstípust alkalmaz, a klasszikus rímes strófáktól a szabad versen át az epigrammáig, a drámai dialógusoktól az egyszavas sorokból állókig, vagy a szójátékos megoldásokig.
A szerző művei könyvtárunkban >>

Lukáts János: Napimádók

A Napimádók a Balaton festőjének, Egry Józsefnek és feleségének, Pauler Juliskának a regénye. A Csermely nevű kisvárosban él József a festő és hitvese, akik az I. világháború után egy hadikórházban ismerkedtek meg: a súlyos beteg művész és az önkéntes ápolónőként dolgozó lány találkozása a sírig tartó szerelmük és házasságuk kezdete lett. A háború utáni években a még sokáig gyöngélkedő József élete két síkban folyik: a betegeskedés ellenére is derűs köznapokban és az alkotó munka ünnepi óráiban. Ugyancsak a Balaton partján dolgozik doktor Lantos, a régész, és Filibert atya, a középiskolai latintanár. Bár a regény főszereplője a festő, illetve a hitvese, voltaképp három alkotó elme története bontakozik ki a cselekmény folyamán.

Morrison, Toni: Engedjétek hozzám

A regény egyik központi alakja Bride, a káprázatosan szép fiatal nő, akit kékesfeketén ragyogó bőre, sudár termete, párducszerű mozgása nemesít különlegessé. De Bride boldogtalan: hiába van mellette egy remek férfi, Booker, nem tudja felé az odaadását kimutatni. Az ok terhelt gyermekkorában keresendő: Bride édesanyja, - az egyébként világos bőrű - Sweetness képtelen volt szeretni annak idején a lányát, akit ridegségben telő első évei érzelmi nyomorékká, anyja gyöngédségének állandó sóvárgó koldusává tettek. Bookernek hasonló okokból nincs lelkiereje ahhoz, hogy tolerálja Bride lelki mélyrepüléseit, s így egymáson is egyre több sebet ejtenek.
A szerző művei könyvtárunkban >>

Bűnügyi történetek, krimik, thrillerek

Arlidge, M. J.: Szeret, nem szeret

Southamptonban veszi kezdetét a történet, amikor egy napfényes tavaszi reggelen Sonia Smalling gyanútlanul és boldogan vezeti autóját munkahelye felé. Az úton egy kétségbeesetten integető nő állítja meg, segítséget kérve a földön, összetört motorja mellett fekvő barátjának. Sonia vesztére kiszáll, és ekkor a sebesülést csak megjátszó férfi felpattan és lelövi őt. Ezzel kezdetét veszi a sorozatgyilkos pár eszeveszett ámokfutása. A fiatal bűnöző páros ezután egy gyógyszertárba hajt el Sonia kocsijával, itt likvidálják a gyógyszerészt, majd táskájukban mérhetetlen mennyiségű kábítószerként is használható tablettával odébb állnak....
A szerző művei könyvtárunkban >>

Komarek, Alfred: Polt felügyelő nyugdíjban

Simon Polt, a nagydarab, nehézkes, kissé félszeg, mélabúra hajlamos alsó-ausztriai csendőrfelügyelő már nyugállományba vonult, és a borászatban találja meg élvezetes, mindennapi elfoglaltságát. Barátnője, a csinos tanítónő, Karin Walter gyermeket vár Simontól, aki a ténytől határtalanul boldog és a kocsmában, amelyet két barátjával bérel, megisszák az áldomást a születendő gyermekre. Amikor haza indul, a pincesor felé vezet az útja, ahol egy régi rendőrkollégája, Norbert Sailler behívja magához egy pohárkára, majd az éjszakai sötétben sétára invitálja. Amikor a présházak között botorkálnak, egyszer csak egy hulla keresztezi az útjukat....

Masello, Robert: A Medúza-amulett

A történet főszereplője egy fiatal amerikai kutató, David Franco, aki egy legendás műtárgy nyomába ered: egy amulettet keres, amelyet Benvenuto Cellini reneszánsz mester készített. A Medúza-amulettet nemcsak szépsége és persze készítőjének neve teszi értékessé, hanem állítólagos varázsereje is. Napjaink Chicagójából induló kutatóútja a Loire menti kastélyokban és a római palazzókban folytatódik, segítségére pedig egy gyönyörű firenzei lány van. Hamar kiderül, hogy a kutatás nem is annyira egyszerű, a nyomozópáros nyomában pedig orgyilkosok járnak. Vajon mi igaz az amuletthez fűződő feltételezésekből? Megtalálják a misztikus tárgyat? És egyáltalán életben maradnak a hajsza során?...

Fantasztikus regények, fantasy, sci-fik

Carlson, Jeff: Fagyott égbolt 2.

Az első rész a Jupiter holdján, az Európán játszódott, 2113-ban. Egy kutatócsoport érkezett a Naprendszer legnagyobb bolygójának kísérőjére, akik robotszondák segítségével egy ősi, folyton változó járatrendszerre bukkantak a jégben. A szerző tovább folytatja az expedíció úttörő munkájának bemutatását. A brazil kollégákkal kiegészült európai kutatók igyekeznek elsajátítani az idegenek nyelvét, és minél alaposabban megismerni a Jupiter-hold jégbe zárt világát. A csapaton belül azonban konfliktusok alakulnak ki, és munkájukat az is megnehezíti, hogy az időközben szintén megérkező kínai kutatócsoport erőszakosabb eszközöket vet be. Vajon a két tűz közé került ESA-csoport meg tudja őrizni a törékeny békét?

Johansen, Erika: Tear végzete

Kelsea Glynn alig egy év alatt félszeg kamaszból dicső uralkodóvá és céltudatos vezetővé vált. Azzal, hogy vállalta a mágikus Tear országának királynői tisztségével járó szerepét, a birodalma is megváltozott. Eltökélte, véget vet a romlásnak, és igazságot szolgáltat, ezzel számos ellenségre tett szert – köztük a gonosz és rettegett Vörös Királynőre, aki elrendelte, hogy Mortmesne serege vonuljon Tear ellen, és tegye a földdel egyenlővé. A mindent elsöprő ostrom megakadályozására Kelsea elképzelhetetlen áldozatot vállalt: kinevezte Buzogányt, hogy kormányzóként helyettesítse, míg ő bűvös zafírjaival együtt az ellenség kezére adta magát. De Buzogány és csapata nem nyugszik, amíg ki nem szabadítják úrnőjüket mortmesne-i börtönéből.
A szerző művei könyvtárunkban >>

Ismeretterjesztő és szakirodalom

Böhm Edit: Az ismeretlen Péchy Blanka

A könyv lapjain nemcsak Péchy Blanka színészi-előadói pályája rajzolódik ki, de egy hiteles, a külvilág számára eleddig szinte ismeretlen kép a magánszférájáról, amelyet haláláig szigorúan őrzött. A dokumentumokból egy sokszínű, emberi és szakmai kapcsolatokban, szellemi kincsekben és szakmai sikerekben gazdag sors tárul elénk. Szó esik pécsi gyermekkoráról, családi hátteréről, a Színművészeti Akadémián töltött időszakáról, színészi pályája indulásáró, két házasságáról, bécsi éveiről, továbbá színházi pályája lezárásáról és írói munkássága kezdeteiről. A szerző kiemelt figyelmet fordít Péchy Blanka szavalóművészetére, és a szép magyar beszédért egy életen át folytatott áldozatos munkájára.

Molnár V. József: Kerek Istenfája

Kerek a világ, kerek az esztendő, s benne az emberélet is... Felkerekedünk e könyvben, hogy napról-napra végigjárva megtudjuk mit tartogat a minden reggelen felkelő Nap, miféle szent vagy jeles esemény, csoda kovácsolta szokás segít megélni az aznap bennünket is formáló, éltető tartalmát. Molnár V. József évtizedek óta fáradhatatlanul járja a Kárpát-hazát, hogy e kimeríthetetlen kincsestárból merítve elénk hozza a régmúlt idők fényéből mindazt, ami a mai sötét korban is segíthet világosan látnunk.
A szerző művei könyvtárunkban >>

Nixon, John: Szaddám kihallgatója voltam

A könyv bemutatja "az I. számú Nagy Értékű Célpont" elfogadásának körülményeit, és azt, hogy miként is került ő maga képbe: amikor megkérdezték tőle, hogyan próbálná azonosítani Szaddám Husszeint. Az első találkozó felidézését követően bemutatja saját korábbi elemzői tevékenységét, bagdadi megbízatását, a kihallgatások körülményeit, azt, miként igyekezett beférkőzni Szaddám bizalmába, s természetesen számos politikai, katonai vagy éppen személyes részletet a vallomásokból. Az epilógusban Szaddám Husszein 2006. december 30-i kivégzésének részleteit foglalja össze. A munka kétszer is átesett a CIA Kiadvány-felülvizsgáló Bizottságának ellenőrzésén, a titkos minősítésű információk kitakarva szerepelnek a kötetben.

Novotni Péter: A ló viselkedése

A ló évezredeken keresztül volt a dolgos mindennapok része munka- és szállítóeszközként, hű társként - egészen addig, míg pár évtizeddel ezelőtt fel nem váltották a gépek. Manapság korábban nélkülözhetetlen hátasaink hobbiállatokká lettek, és bizony azoknak, akik komolyabban szeretnének velük foglalkozni, már nem evidens viselkedésük, szokásaik, igényeik. Ezek jobb, alaposabb megismerésében segít a szerző, aki az etológia fogalmának, tárgyának összegzése után ismerteti a ló érzékszerveit, jellemzi kifejezésmódjait, valamint életét természetes és ember alkotta közegében. A kötet további részében ír más állatfajokkal való kapcsolatáról, stresszhelyzetben való tipikus viselkedéséről, illetve a "suttogók" munkájáról.

Szél Dávid: Túl a parán

A Szél-gyerekek kinőttek a babakorból, a blog továbbra is íródik, ám a szerzőnek mondanivalója e felületen kívül is - szűken véve az apaságról, a szülő-gyermek viszonyról, a gyerekekről és a család dinamikájáról, bővebben a minket körülvevő társadalomról, sőt, mindenről, ami épp foglalkoztatja - most is akad. Szél Dávid könyve a legjobb fajta időtöltés, ha érdekel bennünket a szülő-gyerek téma - de nem csak az: a szerző könnyedén, de tartalmasan, intelligensen ír, a humora változatlanul remek, gondolatfutamai magával ragadóak.

Szepes Erika: „Ez hát a vihar”

Szepes Erika irodalomtörténész Weöres Sándor, Ladányi Mihály, Birtalan Ferenc, Rózsa Endre, Fodor Ákos, Debreczeny György, Z. Németh István, Tabák András, Dobos Éva lírai darabjait vette górcső alá. A kötet címében megjelölt "Ez hát a vihar" arra utal, hogy bár még nem tört ki a vihar, amely majd őserővel rombolja a természetet, annak előjelei, előszele már érzékelhető. Erre a "szellemi vezérszálra" fűzhető fel a közel tucatnyi elemzés. A szerzői előszó szerint nem tudatos választás rendezte egybe ezeket a tanulmányokat, hanem a meghatározó eszmei közösség: a művek súlypontja valamennyi esetben a fenyegetettség, a veszélyérzet.

Mentálhigiéné, lélektan, pszichológia

Li, Csing: Sinrin-joku

A Sinrin-joku jelentése „az erdei atmoszféra magunkba szívása”, röviden „erdőfürdőzés”. Ez a szemlélődésre épülő módszer az erdei tartózkodás során az érzékszerveink aktiválását célozza meg tudományosan igazolt jótékony hatások érdekében, hogy ezáltal kiegyensúlyozottabbá, boldogabbá váljunk, és a test önmagát gyógyíthassa meg. A szép, színes természeti képekkel illusztrált kötet szerzője a Sinrin-joku szakértője. Kutatásai igazolták, hogy a növények, fák közelében eltöltött idő csökkenti a stresszt, normalizálja a vérnyomást, energiával tölt fel és erősíti az immunrendszert.

Wiking, Meik: Lykke

Dánia a világ legboldogabb országa. Náluk tökéletes egyensúlyban van munka és magánélet, ingyenes a felsőoktatás, pontosan közlekednek a vonatok, és ha mindez nem lenne elég, a dánoknál a legnagyobb az egy háztartásra eső gyertyafelhasználás. A boldogságról - amit arrafelé lykkének neveznek - valószínűleg senki sem tud többet, mint a boldogságtudor Wiking, akinek meggyőződése, hogy jóllehet rengeteget tanulhatunk tőlük a beteljesült életről, a boldogság kulcsai világunk minden táján ott rejlenek. Színes fotókkal és játékos ábrákkal illusztrált könyvében a szerző kincskeresésre invitálja olvasóját, hogy végül megnyílhasson előttünk is az elégedett élet kapuja.

Gyermekkönyvtár

Colfer, Eoin: Artemis Fowl és az elveszett kolónia

Artemis Fowl jótét lélekké vált… majdnem. Minden előzetes figyelmeztetés nélkül egyre több démon ölt testet a Földön. Ha az embereknek sikerülne elfogniuk egyet, az összes tündér lelepleződne. A démonok megjelenését megjósoló kacifántos számítások között még a briliáns Kisgebe sem tud eligazodni, de ismer valakit, aki segíthet rajtuk: Artemis Fowlt. Amikor azonban egy rendkívül zavart ördögfióka jelenik meg egy szicíliai színházban, nem Artemis az egyetlen, aki várja. Valaki más is elkezdte megfejteni a tündérvilág titkait...
A szerző további művei a Gyermekkönyvtárban >>

Ernsten, Svenja – Pahlke, Tobias: Mikor alszik a mosómedve?

A kötetben ötven állatfaj mindennapos tevékenységeibe nyerhetnek a kicsik bepillantást tizenhárom téma köré rendezve. Ilyen például a lakóhely, az öltözködés, az evés és ivás, a fogmosás, a vécézés, a vásárlás, a futás és mászás - és hasonlók. Kiderül, hogy milyen egy hangyakolónia vagy egy hódvár, miért nem fázik a madarak talpa télen, mit mos olyan szorgosan a vízben a mosómedve, vajon tényleg az ormányával iszik-e az elefánt, hogyan tisztogatja a fogsorát a krokodil, vagy miért hempereg a sárban a disznó.

Ernsten, Svenja – Pahlke, Tobias: Az oroszlán jár fodrászhoz?

A szerzők arra keresik a választ, hogy az állatok mely fizikai vonásaikban emlékeztetnek ránk, emberekre. Az összehasonlítást testrészek mentén teszik meg; az egyes részekből kiderül, hogy az állatok érzékszervei, fogai, szőrzete, végtagjai és más szervei mennyire állíthatóak párhuzamba az emberi fizikummal. A hasonlóságok mellett azért inkább a különbségek dominálnak: a méhnek például öt szeme van, a hangyásznak földig érő ormánya, a fehér cápának közel háromezer foga, a szalamandrának "lélegző" bőre, a denevér a karjai helyén bőrszárnyakat visel, a kenguru erszényt a hasán...

Garay Zsuzsanna: A kacatkuckó lakója

A kacatkuckó lakója Kópé, az erdei manó. A kis manó egyszer kirándulók fogságába esik, így az erdőből egy fővárosi lakótelepre kerül. Ám Kópé megszökik a rabságból, és meghúzódik egy limlommal zsúfolt erkélyen. Nem esik kétségbe, hanem kényelmes kuckót alakít ki a kacatok között. Közben az épület előtt magasodó akácfán közlekedik az erkélyek között. Így talál egy barátot is, Dórit, aki egyedül él az anyukájával, és soha nem járt erdőben. A manó mesélni kezd az otthonáról, az odvas tölgyről, a barátairól. A mesékhez Dóri rajzokat készít. A rideg lakótelepen nem ismerik egymást az emberek, és éppen Kópé kalandozása, kíváncsisága hozza őket össze...

Horst, Jorn Lier: Naplemente akció (2. számú Nyomozóiroda 3.)

Haraldváros, egy kis település a Svenna folyó torkolatánál, a két főszereplő pedig egy Tiril nevű kislány és Oliver, akik hűséges ebük, Nyolcas társaságában oldanak meg rejtélyes bűneseteket. A történet elején valaki egy piros autóval olyan gyorsan hajt át a zebrán, hogy kis híján elsodorja az úttesten éppen áttotyogó idős nénit, Nora Bratlandot. A gyerekek elhatározzák, hogy kézre kerítik a két fickót, akik a kocsiban ültek. Némi kérdezősködés után eljutnak a boltoshoz, Rofféhoz, aki szintén látta az ámokfutót, de igazán komolyra csak akkor fordul a dolog, amikor kiderül, hogy aznap kirabolták a haraldvárosi bankot, a tettesek pedig egy piros autón menekültek el a helyszínről. Bár a rendőrség is nyomoz, a gyerekek is dolgoznak az ügyön, sőt begyűjtenek pár olyan bizonyítékot, ami aztán elvezet a tettesekhez.

Horst, Jorn Lier: Nárcisz akció (2. számú Nyomozóiroda 4.)

Ismét akcióban Tiril, Oliver és Nyolcas kutyus. Valaki kakasjelmezben elrabolta a helyi milliomos üzletember, Valdemar Vinge házából az egymillió koronát érő Christian Larsson-képet, amelynek a címe Nárcisz. A rendőrök hamarosan egy gyanúsítottat is előállítanak: Fred Godesent, aki mindent tagad. Tiril és Oliver körülnéznek Fred háza környékén, és egy fontosnak tűnő tárgyat találnak a hóban: egy furcsa, pici kulcsot, rajta a 42-es szám vésetével. Hamarosan már a haraldvárosi állomás csomagmegőrzőjében járnak, ahol a 42-es számú szekrényben meg is találják a keresett festményt, sőt egy kis kakaóporral még ujjlenyomatot is vesznek az ajtóról....

Lenk, Fabian: A hamis király (Idődetektívek 23.)

Ismét visszatérnek az idődetektívek: a cserfes Kim, az okos Julian, a sportos Leon és a rejtélyes egyiptomi macska, Kija, hogy egy újabb izgalmas bűnügyet nyomozzanak ki a múltban. A Tempusz segítségével ezúttal a 16. századi Angliába, a Tudor-korba jutnak. 1549-ben járunk: VIII. Henrik már két éve halott, és a trónon fia, a gyermekkirály VI. Eduárd ül (helyette azonban régensként nagybátyja kormányozza az országot). A gyerekek izgatottan fedezik fel a korabeli London utcáit, amikor az egyik sikátorban Julian találkozik egy fiúval, aki meglehetősen hasonlít rá. Tréfából úgy döntenek, ruhát cserélnek. Az ismeretlen fiú azonban valójában maga Eduárd, így Julian a királyi udvarban találja magát. Egy intrikával teli világban, ahol többen is a gyerekkirály ellen ármánykodnak, hogy letaszítsák őt a trónról…
A szerző további művei a Gyermekkönyvtárban >>

Murphy, Glenn: Miért zöld a takony?

A brit szerző könyvét a Londoni Természettudományi Múzeum látogatói inspirálták. A vicces rajzokkal, metszetekkel, fotókkal illusztrált kötetben a címadó kérdéshez hasonló kérdésekkel találkozhatunk. Van-e a pókoknak fülük? Pukiznak-e a nyulak? Miért ragadós az ásítás? Milyen nagy az univerzum? A rövid, de tömör válaszokban a meglepő tények szinte egymást múlják felül. Kiderül például, lehetséges-e az időutazás, miért nem látunk élesen a víz alatt, miért nincsenek háromlábú állatok, a cápák és a tigrisek szerint milyen íze van az embernek, kifogy-e valaha az elektromosság, és még rengeteg izgalmas dolog a bennünket körülvevő világról.

Naish, Darren: Dinoszaurusz rekordok könyve

Ebben a speciális "rekordok könyvében” csupa "dinó-leg-ről" esik szó: a szerző egy-egy oldalpáron olyan dinoszaurusz fajokat mutat be, amelyek valamilyen tulajdonságukat tekintve messze kiemelkednek az átlagból. A képeskönyvben olyanokkal ismerkedhetünk meg, mint a leggyorsabban futó, legnagyobb fejű, legszaporább, legnagyobb szemű, legerősebb harapású, legtüskésebb nyakú, legnagyobb és legkisebb agyú, legdélebbre élő, legszínpompásabb, legtöbb leletben felbukkanó stb. dinó. A rövid leírások mellett mindig helyet kapott két-három érdekesség is az adott fajjal, vagy a korral kapcsolatban.

Rigó Kata: Azt mondták, válnak

Barni szülei nemrég döntötték el, hogy elválnak. Barni eleinte csak a "tüneteket" észleli - a nem őszinte mosolyokat, az elfojtott feszültséget, az előtte ki nem mondott szavakat -, de aztán megérkezik a konkrét változás is: az édesapja egy nap összerámolja a holmiját és elköltözik. Innentől kezdve Barni csak hétvégenként láthatja őt. A kisfiú először magában kezdi keresni a hibát. Ám az édesanyja biztosítja felőle, hogy ez nem így van - ez azonban még nem oldja meg a változással járó bánatot. Hogy arra mi az orvosság? Nem más, mint az őszinteség, az elfogadás és az idő. Így a történet végén Barnit egy diákolimpiai meccs után már együtt ünnepelheti a külön, de békében élő Anya és Apa...

Scarry, Richard: Vészhelyzet Tesz-Vesz városban

Ismét találkozhatnak három kis mesében a gyerekek Tesz-vesz város ismert lakóival. Mindegyik mese egy-egy vészhelyzetet és annak megoldását meséli el. Az egyikben Szimat őrmestert kísérhetjük el egy munkanapjára; a másodikban a tűzoltók nehéz és veszélyes munkáját ismerhetjük meg; a harmadik mese pedig a repülőtér életét és a híres Szafaládé léghajó kényszerleszállását mutatja be.
A szerző további művei a Gyermekkönyvtárban >>

Vadadi Adrienn: Mókás, a szeleburdi csikó (Kockacukor lovassuli)

Csuti ismét a Kockacukor lovassuliban tölti a vakációt. Már hetek óta ábrándozik róla, hogy Lópaci és ő lesznek ismét a nagy páros, ezért nagy csalódás éri, amikor kiderül, hogy Lópacinak azóta más lett az állandó lovasa. Szerencsére akad számos más kalandos feladat, ami eltereli a kislány figyelmét a bánatról. Ott van például a lovastorna, amit idén próbálhat ki először és bepillanthat a díjugratás műhelytitkaiba is. De a legizgalmasabb, hogy Pali bácsi, a lovasedző rá bízza egy nemrégiben született bűbájos kiscsikó, Mókás szelídítését, tanítgatását, zablához szoktatását....
A szerző további művei a Gyermekkönyvtárban >>