AJÁNLÓ

FELNŐTTKÖNYVTÁRGYERMEKKÖNYVTÁR

SzépirodalomBestsellerek, romantikus történetekTinisarokÉletrajzi regényekBűnügyi történetek, krimikFantasztikus regények, fantasy, sci-fikIsmeretterjesztő és szakirodalom - Mentálhigiéné, lélektan, pszichológiaSzociológia, társadalomtudományTörténelemIrodalomtudományHangoskönyv

Felnőttkönyvtár

Szépirodalom

Ádám Veronika: Távolból őrzöm

A szerző könyvében az Amerikában letelepedett disszidensek új életéről, a hit és a családi összetartozás erejéről mesél. Az eltérő életkorú két barátnő, Edit és Roni életének alakulásán, sorsuk összefonódásán át értelmeződik a sebekkel és fájdalmakkal áthatott múlt, a háború borzalmai, a zsidóüldözés generációk során sebet ütött rettenetes időszaka. Edit már kilencven éves elmúlt, amikor megismerkedik Ronival, akit az Editéhez hasonló, tudományos életpálya „sodort” Amerikába. Edit még 1930-ban menekült el Magyarországról előbb Londonban élt, majd Amerikában talált új hazára. Ő a túlélés mindent átható ösztönével meséli el életének történetét, úgy beszél a holocaust idejének borzalmairól, hogy közben nem merül alá a sötétség bugyraiba, nem sodorja el a fasizmus rémtetteinek története, mert elbeszéléseiben nem ez van fókuszban, hanem a család, a barátok és a szeretet megtartó ereje, amely mindig minden körülmény között átsegítették őt a bajokon.

Adler, Malka: Testvérek Auschwitzban

A két testvér Dov és Jichak egy kelet-magyarországi kis faluban élt családjával, de a háború borzalmai elől ők sem tudtam elmenekülni: ’44-ben a csendőrök összeterelték a falu zsidó lakosságát, hogy Ungváron bevagonírozzák a több tízezer sorstársukkal együtt őket is. Auschwitz-Birkenauba vitték őket, ahol a háromnapos utat követően rögtön elválasztották a nőket és férfiakat, anyjukat ott látták utoljára. A könyv a testvérpár szenvedéseit, kegyetlen tapasztalatait dolgozza fel. Az írónő abban a faluban született Izraelben, amely befogadta a háború után a fiúkat; ott tanultak héberül és készültek arra, hogy letelepedjenek Izraelben, akkor és később sem akartak a háborúról beszélni. Végül 2001-ben az írónő Dovval leült beszélgetni kötetlenül, és a hatvan évvel korábban átélt és mélyen eltemetett trauma emléke fokozatosan felszínre tört mindkét férfiból.

Bergman, Ingmar: Ingmar Bergman - Munkanapló I.

Jelen kötet az alkotó zseni munkafolyamataiba enged bepillantást. Az 1938 és 2001 között vezetett naplók és feljegyzések hatvan füzetben gyűltek össze az évek alatt, mely a kéziratos hagyaték részét képezi, s melyeket végül sajtó alá rendezve két kötetben jelentettek meg. Az első kötetbe az 1955 és 1974 között keletkezett munkanaplók kerültek be. Az olvasó azt érezheti olykor, hogy ott ül Bergman mellett, és aktív részese lesz az alkotás folyamatának. Olyan mélyen és intim módon enged be a rendező legbelsőbb világába, hogy az már önmagában zavarba ejtő lehet, nem is beszélve a valóban személyes részeit a szövegnek, melyek igen kényes családi részleteket dolgoznak fel. Emiatt érezhettek korábban fenntartást a szövegek publikálása miatt, bár maga Bergman is felvetette korábban az esetleges publikálás lehetőségét, emiatt sem teljesen naiv a szöveg, valószínűleg nem az asztalfióknak vetette gondolatait papírra.

A szerző művei könyvtárunkban >>

Boyden, Joseph: A fenyőfák között

Will krí indián, a férfi egykor pilóta volt, azonban a történet idején a kisváros kórházában ápolják és már régóta kómában van. Unokahúga, Annie minden látogatás alkalmával beszél nagybátyjához, mert úgy érzi, a férfit csupán a szavakban rejlő erő hozhatja vissza a való világba. Különös kapcsolat van közöttük, kevés beszédűek mindketten, az ősi indián nyelv lényegre szorítkozó, vagy éppen a tekintetekkel beszélő kommunikációja volt az övék, ám Will most nem tud beszélni, így Annie-nek kell szólnia. A lány húga, Suzanne már nem vágyott ősei életére, és mivel modell szeretett volna lenni, elhagyta a kisvárost. Annie nem tudott ebbe belenyugodni, úgy döntött, hogy húga nyomába ered és visszahozza a lányt az otthonukba. Azonban azzal kellett szembesülnie, hogy az a világ, amelyet Suzanne választott magának, sokkal veszélyesebb, mint a vadon vagy a szikrázó hómezőkön vadászó vadállatok…

Böszörményi Zoltán: Darabokra tépve

Böszörményi Zoltán regénye úgy kezdődik, mint egy válságba jutott házasság, illetve szerelmi többszög frivol története. A válást fontolgató pár feszült dialógusai, zaklatott gondolatai azonban több irányban is kinyitják a szimplának tetsző történetet: a múlt felé, a lélek felé, a személyiségüket körbekerítő társadalom vagy a kulturális környezet felé. A szereplők gondolatai között egyenrangúan tűnik föl Goethe, Shakespeare vagy Dante, meg a testi vágy vagy a köznapok megannyi aprósága. A válófélben levő pár és ismeretségi körük sokféle lelkiséget, gondolkodásmódot, habitust, kultúrát képviselnek, ez szinte szivárványossá teszi a cselekmény fordulatai mögül fölsejlő gondolatiságot, arról nem is beszélve, hogy az író narrációját gyakran szakítják meg esszébetétek, fiktív dokumentumok, újságcikkek, levelek, amelyek izgalmas multikulturális koordinátába helyezik a regény cselekményét.

A szerző művei könyvtárunkban >>

Fowler, Therese Anne: Z

F. Scott Fitzgerald amerikai író és felesége, Zelda Sayre kapcsolatának történetét dolgozta fel regényes formában Therese Anne Fowler. A történet elején nem sokkal az első világháború vége után járunk, Alabamában. Az akkor tizenhét esztendős Zeldát, a „déli szépséget”, egy állami legfelsőbb bíró lányát egy táncestélyen ismeri meg a húszas évei elején járó, írói terveket dédelgető fiatalember. Zelda is beleszeretett a férfiba, pedig egy déli társasági lány számára nem éppen ő volt a megfelelő férjjelölt. Amikor azonban Fitzgerald aláírja a Schribner’s kiadóval az első szerződését, Az Édentől messze kiadására, Zelda vonatra száll, és nem sokkal később New Yorkban össze is házasodnak. De miként alakul a közös életük a legendás dzsesszkorszakban? Hogyan válik a házaspár valóságos legendává?

Gounelle, Laurent: A szabadságot adom neked

A regény két idősíkon: egyrészt napjainkban, másrészt a hatvanas évek elején játszódik. 2017 decemberében Sam Brennan újságírót, a Newsweek munkatársát Lyonba küldik, hogy részt vegyen „a fények ünnepén”. De ha szerencséje van, interjút is készíthet Sybille Shirdoonnal, az egykori ünnepelt énekes és színésznővel, aki karrierje csúcsán vonult vissza a pályától, és azóta oktatási célú alapítványával foglalkozik. Azért pont Lyonban vannak, mert annak idején innen indult a nő karrierje, most pedig felhozzák a Rhône-folyó mélyéről az egykor ott elsüllyedt étterem-hajót. 1964-ben Sybille ott dolgozott, eleinte mint a fedélzeti személyzet vezetője, de aztán énekelni is kezdett. Egészen addig a drámai pillanatig, mely aztán egész addigi életét gyökerestül felforgatta…

Jaganjac, Edo: Szarajevói hercegnő

Bosznia-Hercegovina fővárosa, Szarajevó 1992. április 2-tól 1996. február végéig, pontosan 1425 napig kegyetlen ostromzár alatt élt. Egy aknatámadás alkalmával sérült meg igen súlyosan az ötéves Irma, akit a testével védelmező édesanyja sem tudott megóvni. A súlyos állapotú gyermek kórházba kerül, ahol nem csupán megfelelő orvosi eszközök nincsenek, de még áram és víz is csak ritkán. Itt dolgozik orvosként a későbbi író, Edo Jaganjac, aki mindent megtesz a kislány fölépüléséért, amire azonban a szarajevói körülmények között remény sincs. Tudja, Irma gyógyulására csak külföldön lehet remény, ezért minden követ megmozgat, hogy a kislányt kimenekítse az ostromlott városból. A BBC helyi tudósítója révén a világ megismeri Irma helyzetét, és végül az angol miniszterelnök, John Major közbenjárására a brit légierő egyik gépe elszállítja a kislányt egy londoni gyermekkórházba.

Karinthy Frigyes: Karinthy megmondja

A mostani válogatásban, amely Király Levente remek munkája, tematikus elrendezésben (Lógok a szeren; Kire hasonlít Pistike?; Miss nekemtetszik; Halló, izz Budapest; Roppant kellemetlen; Szubjektív lelet; Én és a bank; Őrült sikerem a tébolydában; A bosszús tudomány; Tanáccsal el vagyok látva; Találkozás az ősemberrel) szatírái és humoreszkjei kaptak helyet. Valamennyi írás a korabeli lapokban megjelent és többségük gyűjteményes kötetben már olvasható volt, de vannak olyanok is, amelyek most először szerepelnek válogatásban. Minden olvasó figyelmét érdemes felhívni a könyvre, amelyet Kosztolányi Dezső ikonikus mondatával érdemes ajánlani: „Ez a marha volt közöttünk az egyetlen zseni”.

A szerző további művei könyvtárunkban >>

Kiss Tibor Noé: Beláthatatlan táj

Kiss Tibor Noé harmadik kötete négy ember életét mutatja be: egy apát és lányát, valamint egy testvértpárt. Az apa egy klasszikus mai magyar középkorú férfi, aki próbál értelmet találni életében azután, hogy feleségével végleg megromlott a kapcsolata. Egyetlen támasza lánya, Dorka, aki viszont autóbalesetet szenved és kómába kerül agysérülése miatt. A másik két szereplő, a testvérek egymás mellett élnek egy vidéki magyar településen. Az idősebb nővér a környezet fotózásába merülve próbálja kivonni magát a korosztályát meghatározó szinte intézményesített szociális tevékenységek alól. Öccse eközben a kamaszok felhőtlen, de annál bonyolultabb életét éli, barátaival a magyar vidéki nihil mindent bekebelező világában egyetlen szórakozási módjuk, hogy betépve nézik a kamionokat az autópályán. A négy protagonistát Dorka balesete fogja teljesen véletlenül összehozni, és közben életük is megváltozik, sorsfordító eseményeket fognak átélni.

Köszörű-időben

A trianoni békediktátum századik évfordulójára állította össze antológiáját Boros Erika. Válogatása a népköltészet névtelen szerzőitől, az első keresztény imádságok magyarra ültetőitől, vagyis a legrégebbi, magyarul hangzó művektől a jelenünkig idézi meg Magyarország és Erdély alkotóit. Két, földrajzilag jól elkülönített részbe („…Ideköt idegszálaival a szél…” (Psalmus Hungaricus); „Szívdobogásnyi csönd” (Psalmus Transsylvanicus)) rendezve, Berzsenyi A magyarokhoz című költeményétől a valószínűleg Tamás Győző által 1940-ben írt, Fohász című versig terjed a válogatás. Közöttük találjuk Kölcsey Himnuszát és Petőfi Nemzeti dalát, a Székely himnuszt, a Tavaszi szél vizet áraszt című népdal szövegét, a Dőri énekeskönyvben található Szent István királyhozt, Kisfaludy Károly Mohácsának részleteit, Radnóti Nem tudhatom című költeményét, s olyan további szerzők alkotásait, mint Ady Endre, Csoóri Sándor, Csuka Zoltán, Dsisa Jenő, Farkas Árpád, Illyés Gyula, József Attila.

Lackfi János: Hej, Sionról fúj a szél

A játékos költészetéről ismert Lackfi János remek kis kötetben dolgozta össze a Biblia zsoltárszövegeit közismert népdalaink dallamával. Az inspirációt saját bevallása szerint egy vallási összejövetelen kapta egy amerikai lelkipásztortól, aki hiányolta a helyben született egyházi énekeket. Költészet és zene nemes hagyománya elevenedik meg a negyvennégy bibliai ihletettségű versben. Az énekelhető sorokat nem is kell elképzelnünk, mert a gondosan, szépen tipografált kötethez járul egy CD-melléklet, rajta tíz szám Molnár György megzenésítésében, a szerző lánya, Lackfi Johanna előadásában, valamint a dalszerző és zenésztársai tolmácsolásában modern, világzenei formában. Elmondhatjuk, hogy mostantól a legszebb és legismertebb népdalaink dallamára és ritmusára énekelhetjük a Biblia ősi zsoltárainak üzenetét.

A szerző művei könyvtárunkban >>

Milbacher Róbert: Angyali üdvözletek

Milbacher Róbert legújabb regényében három szálon futnak az események: három idősík, három látszólag független narratíva. Az első egy izgalmas apokrif megváltástörténet, melyből megtudjuk, hogy Keresztelő János váltotta meg az emberiséget, és nem Krisztus, ahogy a kanonizált négy evangéliumból tudjuk. A második szál János apjának, Zakariásnak a történetét adja elő, melyben annak félresikerült templomi szolgálatával kezdődnek a történeti Júdeába helyezett események. A harmadikban pedig Milbacher korábbi kötetének, a Szűz Mária jegyesének folytatását olvashatjuk, az Esperes és Pista a templomszolga főszereplésével a szocialista Magyarországon. A három – látszólag független – szál folyamatosan reflektál a másikra, egymást magyarázzák, új megvilágításba helyezik, módosítják, sőt olykor cáfolják a másikat, így relativizálva az abszolút narratíva igazságát.

Molnár Ferenc: Egyetlenegy asszony

A kötet a híres író három, annak idején napilapokban, folytatásokban megjelent kisregényét tartalmazza. A Jour-fixe kisasszony (1899) egy belvárosi lány, Brandt Elza egy esztendőnyi érzelmi hányattatásainak krónikája. Az anyagi csőd szélére jutott nagypolgári család felszínes, sekélyes társasági életét élő lánya körül több udvarló is feltűnik, ő azonban csak gyermekkori szerelmét, Miklóst szereti. A címadó Egyetlenegy asszony (1900) felvidéki bányásztelepülésen játszódik. Ezen az isten háta mögötti telepen évek alatt sem történik semmi, így amikor a bányaigazgató pesti rokona, az elvált szépasszony, Éva, a „szecessziós” dáma megérkezik kicsit elvonulni a világ zaja elől, az egész település fölbolydul. Az utolsó ház (1902) is egy Selmecbánya környéki faluban játszódik, ahol a sármos pesti ügyvéd teljesíti különös megbízatását, amely a házát eladó öregúr lányának kívánsága miatt nyer izgalmas fordulatot.

A szerző művei könyvtárunkban >>

Nemes László: Az évszázad tanúja

„Az évszázad tanúja” – így írt Nemes Lászlóról a Neue Zürcher Zeitung kritikusa, és talán nem véletlen, hogy a születésének századik évfordulójára most megjelenő gyűjteményes kötet is ezt a címet kapta. A Sorsok című részben nyolc novellája kapott helyet: Az imádság, a Buenos Aires, az Önzetlenek, a Londonban, sej! Pesten, hej!, a Mindegy ma már?, az Örök titok, a Tulipános motívum és a Gyuri. A kötet második felében az önéletrajzi ihletésű írások olvashatók, Életem gyűjtőcím alatt. Ezeket az 1940. június 14. és augusztus 10. között vezetett naplórészletek nyitják, beszámolva a haifai és jeruzsálemi tartózkodásról, és arról, hogy mi előzte meg katonáskodását. Ezt egyéb önéletrajzi írások követik: szülei múltjáról, még angol katonáskodása idejére eső budapesti útjáról, egy emlékezetes 1938-as kirándulásról vagy az észak-afrikai harcokról. A kötetet a hitves, Fehér Klára két rövidebb írása zárja.

Nikolaidis, Andrej: A magyar mondat - Homo Sucker: Az apokalipszis poétikája

A montenegrói szerző regénye és esszéi kaptak helyet legújabb magyarul megjelent kötetében. A regény egy mondatból áll összesen, mégis majd nyolcvan oldalt ölel fel: egy vonatút elbeszélését olvashatjuk Budapestről Bécsbe. A főszereplő megtudja, hogy barátja öngyilkosságot követett el, és ezért kell elutaznia az egykori császárvárosba. Az út kiváló lehetőséget biztosít neki, hogy hosszan elmélkedjen egykori barátságukon, a halál végleges voltán, valamint azon a meglepő tényen, hogy barátja Walter Benjaminhoz hasonló módon vetett véget életének. Benjamin, amikor belátta, hogy a náci uralom ellen már nem lehet semmit sem tenni, nincs már mozgástér a független elme számára, nem látott más kiutat.

Pumpurs, Andrejs: Medveölő

A lettek hat énekből álló eposza Medveölő életét, kalandjait és a lett népért tett hősies tetteit meséli el: a medve anya által felnevelt isteni erejű hős medvefülében rejti el kivételes erejét, ez lesz a hős veszte, mert egy szintén isteni erejű ellenséges lovaggal szemben vívott párbajban a Fekete Lovag levágja a medvefület, ezzel oda Medveölő minden ereje. A küzdelemben mindkét fél életét veszti, és a Düna folyó elnyeli őket. A lett nép nem felejti el a hérósz tetteit, és visszavárja hősét, aki megszabadíthatja a mindenkori elnyomó hatalomtól. A mitológia, istentörténetek kedvelőinek, valamint a Baltikum, különösen a lett irodalommal és nyelvvel foglalkozó kutatóknak ajánlható igényes irodalmi alkotás, mely a forrásnyelven már másfél évszázada alapmű, de a célnyelvi változat is méltó párja lett az eredetinek.

Reese, Byron: A negyedik kor

Byron Reese könyvének elsődleges célja az, hogy megpróbálja lebontani a robotokat, a robotizálást, az MI-t és a tudatosságot körülvevő hitvilágot. Bár ő sem rejti véka alá a véleményét, nem állást kíván foglalni a vitában, hanem útmutatót adni a különböző álláspontok megértéséhez. Miközben pedig a technológiai vívmányokat középpontba állító történelmi áttekintést nyújt (a nyelv és a tűz használatát jelentő ún. első kortól a mezőgazdaság és a városok jellemezte második koron és az írás és a kerék fémjelezte harmadik koron át a robotok és az MI által uralt negyedik korig), felvázolja a különböző filozófiai megközelítéseket, s egyben arra is vállalkozik, hogy milyen lehetséges forgatókönyvek léteznek a jövővel kapcsolatban.

Strukul, Matteo: Mediciek (Mediciek 1.)

A történet elején 1429 februárjában járunk, természetesen Firenzében. Giovanni de Medici, a tiszteletre méltó bankár és államférfi egy jól működő cégrendszert hagy maga után. A családi üzlet továbbvitele két fiára: Cosimóra és Lorenzóra vár. Halálos ágyán még azt mondja fiainak: a politikában józanságra, a magánéletben visszafogottságra van szükség a siker érdekében. Mindezt teljesíteni azonban nem is annyira egyszerű, már-már szinte lehetetlen, hiszen apjuk az elmúlt években számos ellenséget szerzett magának, akik természetesen a fiait is támadják. Mindeközben Filippo Brunelleschi tervei alapján épül a dóm káprázatos kupolája, melynek legfőbb támogatója nem más, mint Cosimo de Medici. De vajon sikerül leszerelni az újabb és újabb támadásokat? Nemcsak megőrizni, hanem bővíteni is a Mediciek hatalmát? És milyen következményekkel jár a pestisjárvány?

Tevis, Walter: A vezércsel

Különös hangulatú, megrendítő történetet vetett papírra Walter Tevis. Hősnőjének, Beth Harmonnak kislány korától kezdve nyomorúságos sors jutott. Apját már régebben leveszítette, majd amikor autóbalesetben az édesanyja is meghal, az alig tízesztendős Beth bekerül az árvaházba, ahol szorongva, félelemben él. A rideg épület és a nevelők érzelemnélkülisége miatt a kislány teljesen magába zárkózik, egyetlen barátnője lesz, a fekete bőrű, Jolene DeWitt, akivel őszinte beszélgetéseik során megosztja fájdalmas gondolatait. Az intézetben a gyerekeket nyugtatókkal kezelik. Beth sokszor több pirulát is összegyűjt, majd amikor egyszerre beveszi azokat, végtelen nyugalom szállja meg és eltűnik számára a világ minden kegyetlensége. Egy napon az épület alagsorban jár, itt észreveszi, hogy az árvaház gondnoka, Shaibel úr sakkozik. A férfi megtanítja a kislányt is a játékra és ezután Bethnek ez jelenti a világtól való tökéletes elszakadást.

Zalai Károly: Leonardo Ferrarija

A regény főhőse, Tengerész nagyon szeret kocsmába járni kevéssé az alkohol, inkább a társaság miatt élvezi a „társadalmi élet” eme színes „platformját”. A férfi érzékletesen tud mesélni olvasmányairól és olyan hitelesen adja elő történeteit, hogy az ivó nagyérdemű közönsége meg van győződve arról, a mesélő maga is bejárta ezeket a tájakat, így aztán egy napon ráragasztják a Tengerész becenevet. A történeteit, amelyeknek több változatát kristályosította ki gondolatban olyan erővel hitelesen és érdekfeszítően adja elő, hogy a hallgatóságának kételye nem lehet afelől, hogy a krónikás maga is megélte az eseményeket. A szerző pedig áradó mesélőkedvvel szövi történeteit, amelyeknek egy közös kapcsolódási pontja van, minden szereplője, mint az író maga is, április 15-én született.

Zālīte, Māra: Öt ujj

A hazájában és nemzetközileg is ismert és elismert lett írónő átütő sikert hozó regényét veheti kezébe a magyar olvasó, melyben egy család Lettországba történő visszatelepülését követhetjük végig. Az apa, anya és lányuk Laura Szibériából utaznak Lettországba, hogy végre hazájukban folytathassák életüket. A korábbi száműzöttek kapnak még egy esélyt, hogy új életet kezdjenek; ám ennek az az egyik feltétele, hogy a száműzetésről, annak (politikai)okairól, és természetesen magáról a szovjet megszállásról és diktatúráról sem szabad nyíltan beszélniük. A könyv elbeszélője és egyben ebből adódóan fokalizátora hol egy kvázi-mindentudó elbeszélő, hol Laura, a házaspár hatéves kislánya. Az ő szemszögéből ismerjük meg az eseményeket, az ő szemén keresztül látjuk Lettországot, az utazást, a szovjet megszállás hétköznapjait.

Bestsellerek, romantikus történetek

Chase, Eve: Borostyánba szőtt titkok

A romantikus történet egyik főszereplője, Amber Alton gyermek- és kamaszéveit Angliában, a cornwalli sziklákkal övezett, tengerpart közeli házukban, a Black Rabbit Hallban töltötte. Egy viharos éjjelen azonban olyan dolog történt, amely örökre megváltoztatta a lány életét. Amber tizenöt évesen titkos szerelembe esett Luciannel és ennek gyümölcse, egy kislány ezen a viharos éjjelen jött világra. Amber anyja, Mrs. Alton azonban megfosztotta gyermekétől a lányát, mert nem akarta, hogy ez a szégyenfolt beárnyékolja a család jóhírét és egy Peggy nevű asszonyra bízta a kislány felnevelését. Néhány évtized múltán, Lorna férjhez menni készül, és úgy dönt, hogy a cornwalli Black Rabbit Hallban rendezi meg az esküvőjét, bár maga sem tudja igazán miért, de valami homályos emlék akaratlanul is vonzza őt ebbe a borostyánnal befuttatott, titkokkal teli házba…

Farkas Andrea: Szerelem az étlapon (Smaragd Welness Klinika 2.)

A könyv a főszereplője egy fiatal nő, Szigetvári Hanna, aki bizony úgy tűnik, nem éppen Ámor kegyeltje. Elhamarkodottan kötött házassága Olivérrel kereken hét napig tartott, és válása óta hét év telt el magányban. Hannának az az álma, hogy mesterszakács legyen belőle, de egyelőre képtelen állni a tanfolyam borsos árát. Egy nap a sors szeszélye egy találkozással lepi meg: Olivérrel fut össze, aki időközben roppant sikeres vállalkozó lett, mint a Smaragd Wellness Klinika társtulajdonosa. A vonzalom most is felparázslik közöttük, de mindketten hátrahőkölnek a rájuk törő érzelmektől és egykori sérelmektől. Mégis úgy döntenek, hogy adnak egy második esély egymásnak, és elmennek együtt egy helyre, ahova sok szép és kedves emlék köti őket... Vajon sikerül az újrakezdés?

Fisher, Kerry: Senki sem az, akinek látszik

Kate élete olyan titkot rejt, amelyet senkivel sem akar megosztani, mi több, azt szeretné, ha maga is végleg el tudná feledni a múltat. Amikor barátnője rábízta csecsemőjét, a kisded egy szörnyű közúti balesetben életét vesztette. Az asszony bár vétlen volt az ügyben, mert az autó olyan sebeséggel száguldott, hogy nem tudott mit tenni, mégis önmagát okolja a baba haláláért. Évekig kínozza a lelkiismeretfurdalás, majd úgy dönt, hogy lányával, Daisyvel együtt maga mögött hagyja régi életét és egy új városban keres otthont maguknak. Olyannyira szeretné feledni a múltat, hogy még a saját és lánya nevét is megváltoztatja. Az amerikai kertváros, ahol újéletet kezdenek, legszebb arcát mutatja, úgy tűnik, hogy itt mindenki boldogan él, és mintacsaládok lakják a házakat.

Jimenez, Abby: A póráz két végén

Sloan Monroe életének nagy szerelme, Brandon egy autóbalesteben meghal. A lány úgy érzi, soha nem fogja tudni feldolgozni ezt a tragédiát és a szívében nem lesz már helye más férfinek. Brandon halála után két esztendővel, amikor Sloan az utcán sétál egy ijedt kutyát vesz észre, amint az életveszélyes helyzetet teremtve az autók között, kétségbeesetten szaladgál. A lány megmenti a Tucker névre hallgató kutyust, „aki” olyan barátságos és kérlelő tekintettel néz rá, hogy hazaviszi, és a „kutyaterápia” nagyban segíti őt abban, hogy végre ismét magára találjon. Néhány hét elteltével azonban jelentkezik az eb gazdája, Jason, kiderül, hogy a férfi ismert zenész, aki éppen Ausztráliában van koncertkörúton, és ha hazaér, feltett szándéka, hogy „visszaperli” Tuckert…

Kearsley, Susanna: Az emlékek háza

A kanadai szerzőnő, volt múzeumi kurátor első magyarul is olvasható regénye Angliában, Wiltshire-ben játszódik – egyik szálán napjainkban, a másodikon azonban a 16. század végén, 17. század elején. Főszereplője a frissen végzett grafikus, Julia Beckett, aki beköltözik egy régi vidéki házba, mely az 1580-as években épült. Meglepetésére azonban az ódon falak között látomások kezdik kínozni: megjelenik előtte egy múltbéli fiatal lány alakja, akit Marinának hívnak, és egykoron a ház lakója volt. Vajon csak érzékcsalódásról van szó, vagy egy kísértetről? Mi történt a lánnyal? Tud róla valaki valamit a faluban? Vajon képes Julia megfejteni a múlt titkait, és ezzel megváltoztatni a saját életét is?…

Kelényi Angelika, R.: Halálos Hollywood

A mostani történetben ismét visszatér az írónő korábbi könyveiből (Barcelona, Barcelona; Róma, Róma) megismert, harmincöt éves újságírónő, Caroline Wood, aki ebben a regényben a filmvilág fővárosa felé veszi az irányt. Caro főnöke, Duval arra utasítja beosztottját, hogy legyen a testőre a híres brit színésznőnek, Emily Montgomerynek. A nő már számos fenyegető üzenetet kapott, ezért felfogadta az egyik legjobb magánnyomozót, Bill Wilsont, aki nemcsak remekül érti a szakmáját, de nem mellesleg rendkívül vonzó pasi is. Caroline először vonakodik főnöke utasításának eleget tenni, mert úgy érzi, ő újságíró és nem testőr, de végül kénytelen igent mondani a felkérésre. Emily „társalkodónőjeként” mindig a nyomában van így fényes partikon, fogadásokon is részt vehet. Közben Caro egyre közelebb kerül Wilsonhoz és a férfi sem marad közömbös a lány bájait illetően…

A szerző művei könyvtárunkban >>

Mackin, Jeanne: Az utolsó kollekció

Coco Chanel és Elsa Schiaparelli egymásba fonódó élettörténetét regényes formában, a valóság „pilléreire” építve és azt számos írói fikcióval kibővítve írja meg Jeanne Mackin a 20. század elején „forrongó” divat világát. Az 1930-as években, amikor a ruhatrendek központja Párizs volt ez a két nő uralta a divat „terepét”. Chanel nevét még ma is világszerte ismerik, ám vetélytársának a neve nem csengett ismerősen korában és napjainkban sem. Schiaparelli, aki magát csak Schiap-nak nevezte származását tekintve ellentéte volt Cocónak, ő ugyanis gazdag családba született és otthonában műtárgyak sokasága „vallott” a jómódról, míg Chanel-nek nehéz és nélkülözéssel teljes fiatal kora volt. Schiap „polgárpukkasztó”, bolondos ruháival irányította magára a figyelmet, míg Coco a kifinomult ízlésű nő ruhatárát alkotta meg, olyan sikerrel, hogy a nevével jelzett Chanel kosztüm mindmáig az úrinő ruhatárának alapdarabja.

Mayes, Frances: Mindennapok Toszkánában

A Napsütötte Toszkána című útirajz amerikai szerzője, már számos kötetében mesélt arról, hogy teremtettek férjével igazi otthont maguknak Toszkánában. A mostani útleírásként, társadalomrajzként és bizonyos részleteiben szakácskönyvként is forgatható kötetében, a maguk mögött hagyott húsz esztendő élményeit fogta össze színes csokorba. Az író lírai elemekben gazdag története során érzékletes képet fest arról, miként élnek Bramasole-ban, ahol Cortona etruszk városfalának árnyékában megbúvó villa az évek során otthonukká vált. Megemlékezik a Szent Egyed hegyén eltöltött kirándulásokról, majd a Fonte delle Foglie a le Celle monostor megannyi, múltat őrző emlékéről villant fel érzékletes képeket. Az évszakok egymásutániságát követve, két nagy egység fejezetcímei alatt olvashatók az útirajzok, élménybeszámolók, eleven színekkel, szeretettel megfestve az otthonukat körülölelő táj megannyi szépségét.

 

tovább (Krimik, fantasztikus művek, szakirodalom) >>