Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1944. október 14-én halt meg Erwin Rommel

„A történelem vérviharában is ki kell jelentenem: Erwin Rommel nagy hadvezér.” Churchill
„1941 februárjától 1943-ig az Észak-Afrikában harcoló német csapatok (később az ún. Afrikakorps, Afrika-hadtest) parancsnoka. Nagyszerű taktikai készsége és ravaszsága miatt kapta a Sivatagi Róka nevet az angoloktól. Röviddel Afrikába érkezése után megállította Wavell támadását, 1942 nyarán viszont az ő előnyomulását tartóztatta fel az Auchinleck vezette brit sereg [egészen Egyiptomig nyomult előre].
 
A gyakran változó hadiszerencse ezt követően ismét a németeket segítette, ám az el-alameini csatában végül Montgomery döntő győzelmet aratott, ezután az Afrikakorps állandó hátrálásra kényszerült, ám eközben kemény ellenállást tanúsított. A végső vereség előtt Hitler hazarendelte, új megbízatása a franciaországi védelem megszervezése volt. Kiderült számára, hogy a propagandaszólamokkal ellentétben az Atlanti Fal nem létezik.”

forrás: Rommel (SZTE Egyetemi Könyvtár – Hadtörténeti Gyűjtemény)

Belátta, hogy Németország ebben a háborúban nem győzhet, és erről a Führert is igyekezett meggyőzni – eredménytelenül. 1944. július 20-án a Hitler elleni bombamerénylet (a Claus Schenk von Stauffenberg vezette Valkűr-hadművelet) után Rommel is belekeveredett az ügybe: nem bizonyított, hogy részt is vett volna benne, mindenesetre tudott róla (és nem tett semmit). Ennek következményeként Hitler „választás” elé állította: bíróság vagy öngyilkosság. 1944. október 14-én egy ciánkapszulával megölte magát – a hivatalos iratok szerint szívroham (más iratok szerint baleset) végzett vele.

Rommel mindvégig mesterien irányította a mozgékony erőket […] nagyszerű katonai játékos volt, úrrá tudott lenni az utánpótlás nehézségein és nem tűrt ellentmondást. Merészsége és elszántsága súlyos csapás volt nekünk, mégis megérdemli a tisztelgő szavakat, amelyeket 1942 januárjában mondtam el az alsóházban, igaz, meg is kaptam érte a magamét a közvéleménytől: „igen merész és ügyes ellenféllel van dolgunk, sőt a háborús pusztítás közepette is azt mondom, hagy hadvezérrel.” (Winston Churchill)

(forrás: Reuth, R.G.: Rommel: egy legenda vége. Európa, 2007)

Kapcsolódó linkek