Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1953. december 31-én avatták fel a Bartók Béla Kultúrházat

„e házban, ha szűken is, de állandó otthonra találjon a kultúra minden ága”

1953 utolsó napján tartották a „kerületi” kultúrház avatóünnepélyét. „Az ötszáz személyes, s elsősorban az öntevékeny művészeti csoportok tevékenységének helyet és lehetőséget adó intézményt” Borovszky Ambrus, a Sztálin Vasmű igazgatója adta át Tapolczai Jenő tanácselnöknek.

Az ünnepségen részt vett Jánosi Ferenc, a kulturális miniszter helyettese is, aki beszédében „hallgatólagosan tudomásul vette, hogy ez az intézmény valójában nem kerületi, hanem – kellő anyagi eszközök híján – városi feladatokat fog ellátni”: „(…) e ház Sztálinváros lakóinak, régieknek és újaknak, felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt, valóban második otthona legyen, hogy úgy jöjjenek ide szórakozni, művelődni, pihenni, mint sajátjukba, hogy e házban, ha szűken is, de állandó otthonra találjon a kultúra minden ága.”

1953 1953 1970-es évek 1970-es évek 2009 2009

„Bartók Bélának, a nagy magyar zeneköltőnek nevét fogja viselni ez a kultúrház: hadd figyelmeztessen ez a név szüntelenül a népből táplálkozó és a néphez szóló művészet ápolására és terjesztésére, az élet a szépség, az ember semmiféle barbarizmussal meg nem alkuvó szeretetére: (…) fogja össze e kultúrház munkája, mint egy gyűjtőlencse és forrósítsa át velük e város lakóinak szívét!”

A beszédet követően és a „pesti színészek szavalatai után a város színjátszó csoportjai foglalták el a színpadot, majd bankett és hajnalig tartó táncmulatság következett a színház nézőterén (ahol akkor még nem rögzített széksorok, hanem könnyen mozgatható, beállított székek voltak) s az aulában. Az intézmény első igazgatója Tamás István volt (…)”.

forrás:  Felavatták a Bartók Béla nevét viselő kerületi kultúrotthont. In: Sztálin Vasmű Építője, 1954. január 5., 1.o.

Ahogy azt remélték, a kultúrotthon, avagy művelődési ház a kultúra sok formájának adott teret: rendezvények (rögtön a nyitás után, 1954. január elején az Országos Filharmónia esztrádzenekara, Hajdú Péter harmonikaművész vezetésével adott koncertet), szerveztek bábszakkört, áttette székhelyét a Bartókba a városi énekkar és a „nagy” táncegyüttes is. „Majdnem kizárólag öntevékeny együttesek töltik meg az új intézmény helyiségeit.”

1973-ban átnevezték Bartók Béla Művelődési Központt.á, ma pedig Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza néven vállal komoly szerepet a város kulturális életében.

forrás : Huszonöt év. 1953-1978 : Bartók Béla Művelődési Központ. 1978. 10-15.o. és

Kapcsolódó linkek