Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1336. április 8-án született Timur Lenk

Ellenségei szürke farkasnak, hívei oroszlánnak emlegették.
„Ötszázötven évvel ezelőtt az ismeretlenség homályából felbukkant egy ember, aki megkísérelte, hogy uralma alá gyűrje a világot. Bármihez is kezdett minden sikerült neki. A neve Timur Lenk volt. Nem volt valami jelentős nemesi család sarja, vagy nagy vagyon ura. Néhány baromnál, és Közép-Ázsia hódítókat termő televény földjén elterülő kis birtokánál alig volt többje.
 
Nem volt király fia, mint Nagy Sándor, sem örököse nagy törzsfőnek, mint Dzsingiz khán. A győzedelmes Nagy Sándor mögött ott állt népe, a macedonok, és Dzsingiz khánnak is megvoltak a mongoljai. Timus Lenk maga gyűjtött népet maga köré és kovácsolta nemzetté.
Nagyobb kiterjedésű földön, mint a fél világ, egyik hadsereget a másik után győzte le. Porig rombolt városokat, hogy azután kedve szerint építtesse fel újra. Útjain, végeláthatatlan sorokban, két kontinens kereskedőkaravánjai vonultak. Birodalmak kincseit harácsolta össze, hogy e mérhetetlen gazdagságot arra költse, ami éppen eszébe jutott. (…)
 
Timur Lenk volt ő, és csak Timur Lenknek ismerjük őt ma is. Titokzatos alakjáról alig tudtak többet, minthogy uralkodásra termett és hogy könyörtelen. (…) Ázsia jól ismerte őt, és amit tudott róla, az részben büszkeséggel, de részben bánattal töltötte el. Ellenségei nagy, szürke farkasnak emlegették, amely megeszi a földet. Hívei oroszlánnak és nagy hódítónak nevezték.”

Ruy de Gonzales Clavijo, a kasztíliai király, III. Henrik követeként követte Timur Lenket hódításának egy kis idejében. „Amikor visszatért, a maga módján ismertette, ki is volt tulajdonképpen Timur Lenk. „Tamerlane, Szamarkand ura, meghódítván a mongolok országát és Indiát, meghódítá a Nap országát, mely igen nagy királyság vala.

Azután Kareszm ellen fordult, melyet szintén meghódított és engedelmességre kényszerített. Leigázván Perzsiát és Mediát, Tabriz és a szultán városával együtt meghódítá a Selyem országát a Kapuk országával együtt. Megrohaná sokaknak országát és királyságát is. Sok csatát megnyervén, sok hódítást végezve. Majd elérkezvén a török Bayazid országa felé, (ki vala a világnak egyik legnagyobb fejedelme) véle csatába szálla, legyőzé őt és fogságba veté.”

(forrás: Lamb, Harold: Tamerlan. Kötet K., 2000, 5-8.o.)

Kapcsolódó linkek