Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

778. augusztus 5-én halt meg Roland lovag

A francia irodalom születését egy remekmű jelzi, a Roland-ének.
   
Roland lovag történetét 1835-ben az oxfordi egyetemi Bodley-könyvtárban találták meg, egy 12. századi kódexben, amit először Roncevali éneknek, majd Roland-éneknek neveztek el (a címadás jogosságát vitatják, ugyanis a névadó hős a történet közepe táján meghal).

A francia nemzeti eposz központi szereplője, Roland a középkori lovag, hős megtestesítője lett.

Roland-ének (részlet)

„Ganelon úr – szól Marszil ezután –

Rolandot mondd hogyan gyilkolhatnám?”

szól Ganelon „bíz én megmondhatnám:

átkel király Cézár jó hágóján

utóhadát hagyja maga után

ott lesz öccse Roland hős kapitány

s Olivér is ki örvend bizalmán

húszezer frank harcol majd oldalán

törjön rájuk százszor ezer pogányság

első ízben mérkőzzenek csatán (…)

másod ízben mérkőzz ismét csatán

bármint legyen Roland ott elvész ám

így cselekszel igaz lovag módján

életedben nem lesz harcod aztán

Rolandot ha megöli valaki

Károly akkor jobb karját elveszti"

 

„ ... Ma ismert formáját valamikor a 11-12. században nyerte el, régebbi eseményt elevenítve meg: Nagy Károly hispániai hadjáratát. A francia nemzeti eposz Roland, Olivér és a többi frank hős haditetteiről szól, önfeláldozó küzdelmükről, amelyet a szaracén túlerő ellen vívnak, Ganelon gróf árulásáról, a császár bosszújáról, kereszténység és pogányság élethalál küzdelméről. Az emberfeletti hősiesség lenyűgőző példái mellett a legmélyebb emberi érzések szólalnak meg a költeményben: a hit, a hűség és a barátság, a bajtárs halála feletti fájdalom és a gonoszság gyűlölete.

Egy rég elmúlt világ gondolkodása, magatartása tárul elénk a Roland-énekben, a lovagvilág még őszinte, romlatlan eszményei mozgatják a szereplőket. Valamikor egész Európában elterjesztették az énekmondók ezt a hőskölteményt, Roland alakja legendássá vált, számos későbbi költőt is megihletett. A világ eposzirodalmában ma is a legnagyobbak között tartjuk számon.”

(forrás: Roland-ének. Eötvös József Kvk., 1996, borító)