Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1961. november 28-tól új néven jelent meg a helyi lap

A városi újság neve Sztálinvárosi Hírlapról Dunaújvárosi Hírlapra változott.

 „Dunaújváros elég kis város ahhoz, hogy az újság szinte személyes barátja, ismerőse legyen olvasójának...szerényebb lenne a város politikai, társadalmi és szellemi élete, ha nem jelenne meg hetenként kétszer a Dunaújvárosi Hírlap. Ez megtisztelő feladatot ró mindenkire, akin a lap léte, sorsa, tartalma, szelleme, politikája, hatékonysága múlik.”

forrás: Tíz éves a Hírlap = Dunaújvárosi Hírlap 1966.11.18.2.p.

 

Már a városalapítás első évében megszületett a helyi újság, Dunai Vasmű Építője néven. Az első szám 1950. december 21-én jelent meg, 1500-2000 példányban. A megjelent írások, cikkek elsősorban  az építőkhöz szóltak, az építés gondjairól és az elért eredményekről, teljesítményekről.

1954-től valódi városi lappá vált a helyi újság Sztálinváros néven, s már nemcsak az építkezés, nemcsak az üzemek, hanem a város életét, politikai, társadalmi és kulturális fejlődését is visszatükrözték a megjelenő cikkek. 1957. április 19-én már Sztálinvárosi Hírlap volt az újság neve 1961. november 25-én jelent meg utoljára ezen a néven a helyi hírlap.

1961. november 25-én megváltozott városunk neve, sztálinvárosról Dunaújvárosra. Ennek következményeként  a helyi lap  következő számának fejlécén, november 28-án már a Dunújvárosi Hírlap megnevezés szerepelt.

 

 

„A régi név formai kifejezője volt egy korszaknak, amiben a város alapkövét lehelyezték, s amelyben milliók és milliók munkájának eredményét egyetlen ember nevével fémjelezték. A munkásmozgalom azóta gyökeresen szakított a személyi kultusszal, sikeresen felszámolta maradványait is, s harcol azért, hogy a személyi kultusz visszatérése elé áthághatatlan akadályokat állítson. Így került sor a város nevének megváltoztatására is, amelyet a Népköztársaság Elnöki Tanácsa jóváhagyott.”

forrás:Város a Duna partján = Dunaújvárosi Hírlap 1961.11.28.1.p.

Kapcsolódó linkek