Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1967. március 6-án halt meg Kodály Zoltán

"A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő."

Kodály Zoltán látogatása Dunaújvárosban (1965)
Kodály Zoltán látogatása Dunaújvárosban (1965)

"Viszonylag hosszú életében két világháború megpróbáltatásain és három rendszer rendezetlen eszméinek buktatóin haladt át, de magatartásán, cselekedetein soha nem volt revideálni valója. Szilárd hittel és optimizmussal, kitérő nélkül ment végig a maga-kijelölte úton.

Országvezetők is tanulhatnák tőle, hogyan kell elkészíteni és megvalósítani nagy tervet évtizedek alatt abban a természetes sorrendben, ahogy a tennivalók diktálják.

Zeneszerzőként írhatott volna a késő romantika jól kitaposott stílusában "magyarosan" kizsinórozott zenét; lehetett volna korának feltűnést keltő, tűzön-vízen át újításokra törekvő, eredetiség-hajhászó zeneszerző fenegyereke.

De helyette soha senki se tudta volna zenekultúránkban azt a gödröt betölteni, melyet ő a Psalmus Hungaricus-szal, a HáryJánossal, a Galántai táncokkal, a Mátraiképekkel és sok egyéb művével betöltött.

Kodály nem egyszerűen zeneműveket alkotott, hanem tartó oszlopokat és falakat épített a magyar kultúrában. Ma talán eléggé fel sem tudjuk fogni, zenei alkotásainak mennyire fontos ösztönzője és kiegészítője volt a paraszti hagyományban megőrzött népdal értékeinek feltárása, valamint az óvodai és iskolai énektanítás új alapokra helyezése.

1941-ben erről így nyilatkozott: "Eleinte én is úgy éltem a magas zene régióiban, mint minden más zenész: azzal a gondolattal, ami ezen kívül vagy alul van, ahhoz semmi közöm. A népdalgyűjtés feltárta előttem az óriási szakadékokat az ideplántált nyugat-európai és sajátos magyar zeneélet között. Ennek áthidalását keresve jutottam el, mintegy 15 éve az iskolai zenéhez."

forrás: Sárosi Bálint (elhangzott: 2007. május 7. MTA közgyűlés)

"A zene rendeltetése: belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése. A népek legendái isteni eredetűnek tartják. S ahol az emberi megismerés határait érjük, ott a zene még túlmutat rajtuk, olyan világba, melyet megismerni nem, csak sejteni lehet."

forrás: Kodály Zoltán: Mire való a zenei önképzőkör? 1944 In.: Visszatekintés I. Zeneműkiadó Vállalat Bp. 1982. 304 p.

Kapcsolódó linkek