Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1458. január 24-én királlyá választották Hunyadi Mátyást

„Ne engedjétek, hogy ne magyar fejre kerüljön ezentúl a korona!”
„Amikor László király meghalt, erősen megijedtek azok az urak, akik Hunyadi László halálát okozták. Hogyne ijedtek volna meg, amikor Szilágyi Mihály nagy sereggel közeledett Buda felé. Pedig Szilágyi Mihályt nem is a bosszúállás szándéka vezette, ő ennél többre vágyott: trónt akart megszerezni unokaöccsének, Hunyadi Mátyásnak.

Amikor Szilágyi Mihály fegyveres sokasággal Pest városába érkezett, az isteni akarat csodálatos jeleket mutatott. Az első éjszakán, abban a hideg télben minden csillag fényesen ragyogott az égen, a Duna vize pedig olyan erősen befagyott, hogy a jég hátán úgy járhattak, mint a sík mezőn."

forrás: Thuróczy János: Magyarok krónikája

 

         „Mátyást mostan választotta
      Mind az ország királyságra,
      Mert ezt Isten adta nékünk
      Mennyországból oltalmunkra.
      
      Azért mi is választottuk,
      Mint Istennek ajándékát;
      Kiből Isten dicsértessék,
      És örökre mondjuk: Amen.”  

 

"Ezen a napon is csoda történt: a választás híre még ki sem szivárgott, de a pesti nagytemplomban már felhangzott a hálaadó ének. Amikor aztán az egész nép megtudta, hogy Mátyás lett a király, mindenki nagy örömmel ujjongott. Minden templomban meghúzták a harangokat, harsogtak a kürtök, szóltak a sípok, és olyan nagy hangon énekelt mindenki, hogy megtelt azzal a levegőég.
A választás éjszakáját annyi máglyarakás világította meg, hogy az emberek azt hitték, a csillagok szálltak le az égboltról. Soha még királyválasztás ennyi örömmel, ennyi dicsőséggel nem történt."

forrás: Erdélyi napló (2008. január 30.)

Kapcsolódó linkek