Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1981. július 11-én halt meg Molnár C. Pál

A XX. század magyar művészetének népszerű alakja.

Első kiállításait Svájcban rendezték meg, ahol a Szinyei Merse család házitanítója volt. 1923-ban egyéves franciaországi tartózkodása után hazatért, s egyházművészeti képeinek gyűjteményes anyagát a "Belvedere" szalonban állította ki.  1928-ban a Nemzeti Szalonban bemutatott "Szent Ferenc a madaraknak prédikál" című festményével hároméves római ösztöndíjat nyert el.

Művészetének népszerűsége talán a klasszikus mediterrán hagyományok és a XX. századi ember nyugtalanságának sajátos kombinációjából tevődik össze. Műveinek a római iskola tárgykörével megegyező, többnyire szakrális jeleneteit közvetlen, érzéki látásmóddal ruházta fel.

 

Önarckép Önarckép Szentháromság oltár ((Battonya) Szentháromság oltár ((Battonya) Itáliai város főtere Itáliai város főtere

Az 1920-as években a plein air festés dúsabb változatát hozza létre (svájci tájképeken a helyi színek erőteljes érzékeltetése). Grafikáin, karakterrajzain a pontos megfigyelés elegáns, nagyvonalú stilizálással, kubisztikus karikírozással és expresszív kifejezőerővel párosul. Mind egyházművészeti, mind mai témájú festményein, falképein a szűkszavú, klasszicizáló előadásmód, zenei hatású kolorit és szürrealisztikus látásmód az újklasszicizmus sajátos változatát teremtette meg.

Falfestményei: Budapest, Béke téri templom három szárnyas oltára (1942); belvárosi főplébánia templom szárnyas oltára (1948); Szombathely, Szt. Erzsébet plébániatemplom szárnyas oltára és öt festménye (1954); Budapest, józsefvárosi plébániatemplom, Bernadette-oltár (1959); Pécsi egyetem dísztermének pannója (1967). Művei számos külföldi múzeum anyagában megtalálhatók (Nürnberg, Városi Múzeum; München, Városi Múzeum; Róma, Museum Arte Moderna; Velence, Museo della Biennale; New York, Modern Museum). A Magyar Nemzeti Galéria 12 festményét őrzi. Egykori lakása ma emlékmúzeum.

Kapcsolódó linkek