Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1321. szeptember 14-én halt meg Dante Alighieri

Az Isteni színjáték "misztikus utazás a Másvilág három birodalmán" Szerb Antal

Dante Alighieri régi nemesi családból származott, eredeti neve Durante Alighieri. Édesanyja becézte Dantének és a mai napig is ezen a néven ismerjük.

Mindössze 9 éves volt, amikor megismerte Beatricét, aki egész későbbi életművére hatással volt. Beatrice nagyon fiatalon halt meg 1290-ben, halála mélységesen lesújtotta Dantét.

A hagyomány szerint Dante igazságos és mértéktartó volt, viszont Firenze szabadságának védelmében elszánt politikát folytatott a pápaság ellen. Rövidesen száműzték, távollétében pedig máglyahalálra ítélték.

Hogy pontosan merre járt, nem tisztázott. Életútjának nyomon követhető állomásai: Verona, Padova, Sarzana, Lungiana, Romena.

Az irodalomtudomány szerint kb. 1307-ben fogott neki főművének, az Isteni színjáték megírásához. 1310-ben Dante ismét aktív politizálásba kezdett, egymás után írta a császár érdekében röpiratait és intelmeit. Henrik korai halála azonban véget vetett reményeinek. Az ezt követő évekről sincs semmi megbízható adatunk, feltételezhető, hogy a párizsi egyetemen teológiai tanulmányokat folytatott. 1316. június 2-án a firenzei tanács általános amnesztiát hirdetett, azonban oly megalázó feltételekkel, hogy ezt Dante nem fogadta el.

Visszatért Itáliába és Ravennába költözött. Innen többször is visszalátogatott Veronába, hogy felajánlja művét Can Grandénak.1321-ben követségbe utazott Velencébe. Az útról betegen tért vissza, s néhány nap múlva meghalt. A firenzeiek több sikertelen kísérlet után, hogy hamvait visszaszerezzék Ravennától, fiktív síremléket állítottak neki a Santa Croce-templomban.

Kapcsolódó linkek