Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1650. február 11-én halt meg René Descartes

" ... észrevevén tehát, hogy ez az igazság: gondolkodom, tehát vagyok"

René Descartes a koraújkori mechanisztikus természetleírás szellemében az anyagi létezőket – köztük az emberi testet – a kiterjedés és mozgás kvantitatív fogalmaival magyarázza. A tudomány számára matematikai módszert és bizonyosságot követel.

Minthogy tapasztalataink (sőt az anyagi világ létezése is) kétellyel illethetők, a valódi tudáshoz szükséges alapot a gondolkodás evidenciájában találja meg (»gondolkodom, tehát vagyok«). Így minden ismeret a tudat közvetlenül hozzáférhető, belső adataiból (ideák) alapozandó meg és építendő fel.

 

 

E sokat vitatott megközelítés súlyos nehézségekkel terhes: Igazolnunk kell, hogy ideáink megfelelnek az elmétől független (matematikai vagy fizikai) valóságnak. Descartes e feladatnak az Elmélkedések az első filozófiáról című művében Isten és az anyagi világ létének, valamint a velünk született ideák megbízhatóságának bizonyításával igyekszik eleget tenni.

Ennek során az elmét, melynek lényege a gondolkodás, az anyagtól független, önálló létezőként tételezi (dualizmus). E két szféra egységes rendszerben történő egyesítése azonban (melynek végső célja egy új etika kidolgozása) már az őt követő karteziánusok szerint is kudarcot vall. Noha metafizikáját, s A filozófia alapelveiben kifejtett fizikáját jogos bírálatok érték, Descartes kérdései máig ható módon befolyásolták a modern filozófia releváns problémáit.

Kapcsolódó linkek