Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1860. április 8-án halt meg Széchenyi István

"a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk."

„Egy rövid, de merész mondás fejezi ki Széchenyi István egész politikáját: 'Magyarország nem volt, hanem lesz.' Már maga az első szó is oly vakmerő, hogy 'Magyarország nem volt.' Holott a költők mind azt énekelték, s utánuk az egész nemzet, hogy Magyarország csak volt, csak a múltban élt, hogy most már csak részben él, többé nincs jelen, hogy puszta már Hunnia, s oda a boldogabb idő!

Vakmerő eszme volt ezzel az általános kesergő hittel szemben kimondani azt, hogy nincs miért visszasiratni a múltat, hogy Magyarország addig még nem is volt, nem volt az az ország, mely számot vet az országok sorában. Még merészebb volt a kiegészítő mondat, hogy Magyarország csak azután lesz. Lesz az az ország, a minőnek ő nem álmodta, nem prófétai extazisban képzelte, de egy teremtő lélek istenségével tervezte.

Jól látta Széchenyi, hogy egy nemzetet pusztán hősi erényei véráldozó honszerelme meg nem tart, meg nem örökít. A legnemesebb népfaj is, ha a cultura terén hátramarad, rabszolgája fog lenni az idegennek, hogy a népeknek azokban a nagy csatáiban, a miket nem fegyverrel vívnak, mindenkor vesztes fél marad.

S valóban szív kellett hozzá, mely a hátramaradás láttára a kezdeményezés bátorságát s a siker reményét el ne veszítse."

forrás: Jókai Mór emlékbeszéde Széchenyi Istvánról

Kapcsolódó linkek