Vissza a nyitóoldalra

Molnárné Sörös Viktória pedagógus, tanár

"Molnárné Sörös Viktória 1975-ben végzett a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Már egyetemistaként is céltudatosan készült hivatására, szakmailag csoportja legműveltebb tagjai körébe sorolták tanárai, kiemelték önállóságát, szakmaszeretetét, jó ítélőképességét. Friss diplomásként érkezett a Rudas Közgazdasági Szakközépiskolába, az önállóvá váló dunaújvárosi közgazdasági iskola tantestületének, már az indítása óta tagja. 

Több mint három évtizede az iskola szakmai munkaközösségének tagja. A gazdasági tartalmú közgazdasági jellegű tantárgyakat tanítja. Részese volt a politikai gazdaságtan oktatásának, majd aktívan működött közre a közgazdaságtan tantárgy bevezetésében. Diplomáját megújítva elvégezte a közgazdász tanárok számára Mikro- és Makroökonómia tárgykörben szervezett egyetemi intenzív pedagógus továbbképzést.
1989-től 1995-ig a közgazdasági munkaközösség vezetőjeként korszerű pedagógiai műveltséggel irányította szakterületét. A három évtized alatt részese volt az iskola szakmai fejlődésének, a struktúraváltozásoknak. A szakfelügyelet is elismerően nyilatkozott oktatási módszeréről. A világbanki program keretében, kísérleti jelleggel induló közgazdasági osztály tanítását felvállalta, és ezáltal ő kezdte el az új szakmai tantárgy tanítását. 
A gazdasági szakterületre jellemző az állandó változás, amelynek ő a mai napig megfelel. Mindig naprakész, a szakmai folyóiratokat, újságokat, és a különféle gazdasági információkat felhasználja a tanórákon is. 
Tehetséges tanulóit rendszeresen készíti fel a tanulmányi versenyekre, többen jól szerepeltek az országos döntőkben is. Tanulói sikeresen felvételiznek a felsőoktatási intézményekbe, és ott becsülettel megállják a helyüket.
1994 és 1997 között a tanügy-igazgatási igazgatóhelyettesi feladatát látta el. Külön elismerésre méltó szlogenje: „Az iskolában az eredményes munka feltétele a jó légkör, aminek a titka egymás munkájának megbecsülése és segítése.” Ennek jegyében szervezte az iskolában folyó munkát nap mint nap.
Az intézmény alkalmazotti közösségének megbecsült tagja, akit kollégái és diákjai egyaránt szeretnek és tisztelnek.

A közgazdasági képzés területén 37 éven át végzett kiváló nevelő-oktató munkájának elismeréseként, Dunaújváros Közgyűlése, a Dunaújváros Oktatásügyéért díjat Molnárné Sörös Viktória pedagógus részére adományozta."

Forrás: Dunaújváros Online >>

Díjak, kitüntetések:

2012 - Dunaújváros Oktatásügyéért

Kapcsolódó linkek: