Vissza a nyitóoldalra

Komárominé Dudás Mariann pedagógus, tanár

"Komárominé Dudás Mariann 1973-ban Jászberényben végzett a Lehel Vezér Gimnáziumban, majd a Soproni Óvónőképző Intézetben szerezte első diplomáját. Kilenc évig óvónőként dolgozott. Tanítói diplomáját a Jászberényi Tanítóképző Intézetben, népművelés szakkollégiumi végzettséggel szerezte meg, majd 2000-ben elvégezte a Budapesti Műszaki Egyetem közoktatás - vezető szakát. 1983. augusztus 16-a óta dolgozik a dunaújvárosi Arany János Általános Iskolában. Volt munkaközösség – vezető, igazgatóhelyettes, ma az alsó tagozatos pedagógusok városi munkaközösség vezetője. Szakmailag rendkívül felkészült, folyamatosan képzi magát. Tagja a Tanítók Egyesületének, konferenciájuk aktív résztvevője, az Arany János Általános Iskolában továbbképzési központot hozott létre pedagógus társainak. Szemlélete szerint: Nem tananyagot kell tanítani, hanem gyereket. Elsődleges feladatának tekinti, hogy megtalálja a gyerekek szívéhez az utat, majd minél játékosabb formában felfedeztetni velük, s minél színesebben begyakoroltatni a tanulandó anyagrészt a kooperatív tanulás és a drámapedagógia módszereivel. 

Munkáját mindig a „legek” jellemezték. Tanórai és tanórán kívüli feladataira komolyan felkészül. Nagyon jó szervező, segítőkész és példamutató, több éve a kollégái példaképe. Nagy gondot fordít a lemaradó gyerekek felzárkóztatására. Fejlesztő pedagógusi feladatkört is ellát. Tehetséges tanulói kiemelkedő eredményeket érnek el tanulmányi és kulturális versenyeken. Kimagasló szakmai tudását nemcsak a szülők, hanem a kollégák is elismerik. Tanítványai szeretik, tisztelik és ragaszkodnak hozzá, megérzik, hogy szereti őket. Sokoldalú egyéniség, kreatív, rengeteg ötlettel, amelyeket céltudatosan megvalósít. Rendkívül igényes munkája során."
 

Forrás: Dunaújváros Online >>

Díjak, kitüntetések:

2013 - Pedagógus Életpályáért Emlékérem

Kapcsolódó linkek: