Vissza a nyitóoldalra

Hubacsekné Nagy Emília óvodavezető

"A Dunaújvárosi 17. sz. Napköziotthonos Óvoda óvónőjeként kezdte szakmai tevékenyégét. Az elmúlt 40 év alatt óvónői munkájában mindig hangsúlyt kapott a gyermekek sokoldalú személyiségfejlesztése, az óvodapedagógusok módszertani ismereteinek fejlesztése, megújítása. Pedagógiai és vezetői munkájában olyan módszertani kultúrát képvisel, mellyel differenciáltan szolgálja mind a gyermekek fejlődését, mind a kollégák szakmai személyiségének kiteljesedését.

Óvodájában vezetője munkáját vezető-helyettesként lelkiismeretesen segítette.

1992-től óvodavezetőként folytatta szakmai életútját. Az új kihívások hatására is minden helyzetben megállja a helyét és a változások friss lendületet adnak munkájának.

Óvodavezetők munkaközösség vezetőjeként városi munkaközösséget vezetett. Feladata volt kapcsolatot kiépíteni a város valamennyi intézménye között és az óvodavezetők munkáját tudásával, tapasztalataival is rendszeresen segítette.

Dunaújváros MJV Közgyűlése 2004-ben a város 16 részben önálló gazdálkodású óvodáját egy önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézménnyé vonta össze, melynek vezetésével őt bízta meg. Az átszervezés olyan mértékű változást hozott az ágazatban, ami más stratégiát, más stílust követelt a vezetői munkájában éppúgy, mint a szakmai feladatokban. Az új helyzetet kihívásként élte meg, izgalmat, új utakat, lehetőségeket nyitott meg számára. Munkáját pozitív vezetői attitűd és innovatív beállítottság jellemzi.

Új szemlélettel közelítette meg a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását. A személyi feltételek megteremtésével, úgynevezett „belső szakszolgálat” létrehozásával biztosította a gyermekek speciális igényének megfelelő ellátását. Kezdeményezésére és vezetésével a Dunaújvárosi Óvoda referencia-intézményi előminősítést kapott.

Megalapítása óta tagja az Országos Óvodapedagógusok Egyesületének. Az Egyesület Dunaújvárosban működő Területi Körének elnökeként is tevékenykedett ’91-’92-es években. A Közszolgálat Nyugdíjasaiért Közalapítvány Kuratóriumának tagja, ahol a rászorulók társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésében aktív szerepet vállal. Szükségesnek érezte óvodai alapítvány létrehozását – KŐRIS-OVI Alapítvány néven – többek között azzal a céllal, hogy a szociális helyzetükből adódóan hátrányos helyzetű gyermekeket fokozottan figyelemmel kísérje, illetve körülményeik javítását elősegítse. A korai prevenciót felismerve a régióban elsők között vezetett be óvodájában drog-prevenciós személyiségfejlesztő programot. Országos drogmegelőzéssel foglalkozó intézmények, szervezetek dunaújvárosi tanácsadója.

Dunaújváros Közgyűlése a kimagasló óvodapedagógusi és vezetői tevékenysége, valamint a példaértékű hivatástudata elismeréseként a Dunaújváros Érdemes Pedagógusa Díjat Hubacsekné Nagy Emília óvodavezető asszony részére adományozta."

Forrás: Dunaújváros Megyei Jogú Város honlapja >>

Díjak, kitüntetések:

2015 - Dunaújváros Érdemes Pedagógusa

Kapcsolódó linkek: