Vissza a nyitóoldalra

Szuprics Tamás pedagógus, tanár

"1984-től a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium magyar-történelem szakos tanára. Felsőfokú végzettségeit a Pécsi Tanárképző Főiskolán, Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen szerezte.

Kedves, harmonikus egyéniség, a diákok és a kollégák is nagyon kedvelik. A nevelőtestület azon tagja, aki a tehetséggondozás területén az esélyegyenlőség megteremtésének elkötelezett híve, aki minden igyekezetével azon van, hogy ne csak a legjobbakkal foglalkozzon, ne csak a tehetséges diákokat ösztökélje versenyeken, pályázatokon való részvételre, hanem a kevésbé szerencsés körülmények között nevelkedő, esetleg a tanulásban lemaradókat is a gimnáziumi elvárásoknak megfeleltesse. Célja a tehetség felismerése, kibontakoztatása.

Saját maga is egy pedagógus legfontosabb megnyilatkozási területének a tanórai oktató-nevelő munka elvégzését tartja. Ennek elsődlegesen adekvát világa az osztályfőnökség. Gimnáziumi tanári évei alatt szinte végig osztályfőnökként tevékenykedett, jelenleg már nem osztályfőnök, de aktívan segíti kollégái munkáját. Kiemelkedő a közösségteremtő munkája. Az iskolai diákélet fontos segítője, szervezője. Ünnepségek, rendezvények szervezésekor is számíthatunk szaktudására.

Szaktanári munkájában az ismeretek órai átadásakor elsődlegesnek tartja, hogy ne csak versenyzőket neveljen, hanem anyanyelvét igényesen használó, a művészetek és a napi társadalmi kérdések iránt értően fogékony diákok sokaságát, akik felnőtt korukban is megőrzik ezt az attitűdöt. Erre épülhetnek a versenyek. Sok kiváló eredményt elérő gyermeket nevelt. A történelmi tárgyú versenyek általában csapat jellegűek, így lehetőség adódik, hogy sok tanulót megmozgasson, még a kevésbé kiválókat is versenyzésre inspirálja.

Publikációi – néhány novella és vers mellett – többségükben értekezések, esszék voltak, s a következő lapokban váltak olvashatóvá: Élet és Irodalom, Magyartanítás, Kritika, Dunaújvárosi Hírlap; valamint értekezései közül hármat egy antológiába is beválogattak.

Dunaújváros MJV Közgyűlése, az elhivatott és példaértékű több évtizedes pedagógusi tevékenységének elismeréseként a Dunaújváros Érdemes Pedagógusa Díjat Szuprics Tamás pedagógus részére adományozta."

Forrás: Dunaújváros Megyei Jogú Város honlapja >>

a kép forrása: Széchenyi István Gimnázium régi honlapja

Díjak, kitüntetések:

2015 - Dunaújváros Érdemes Pedagógusa

2018 - Pedagógus Életpályáért Emlékérem

Kapcsolódó linkek: