Vissza a nyitóoldalra

Visy Zsolt, dr. régészprofesszor

1944. május 23-án született Szegeden egy ötgyermekes tudós-pedagógus család gyermekeként. Mindannyian követték a szülők kiváló szellemiségét, a tudományok iránti különös kötődésüket.
Visy Zsolt 1962-1967-ben végezte egyetemi tanulmányait az ELTE régészet-latin szakán. Szakmáját a Dunaújvárosi Múzeum muzeológusaként kezdte. Már 1967-ben már egy jelentős kiállítás szervezője volt, az Intercisa Kereskedelme című bemutatóval. Egy év kirándulás következett Szentesre, a Koszta József Múzeum régész igazgatója volt, de 1970-ben ahogy lehetősége adódott, visszatért kedves kutatási területére, Intercisa ásatásaihoz, Dunaújvárosba.
1970-1983-ig az Intercisa Múzeum muzeológusa, közben négy évig az intézmény igazgatója is volt. A Dunaújvárosban töltött, összesen mintegy 15 évre sok-sok leletmentő munka, ásatás, kiállítás, tudományos értekezés fémjelezte kiemelkedő kvalitásait, elhivatottságát. Erre az időre esett egyetemi doktorátusának megszerzése is, mely az Adatok a Duna-vidéki provinciák Domitianusi-kori történetéhez címet viselte.
Az 1150. sorszámú sír feltárása során kapcsolódott be a Vágó Eszter által irányított, Római városrészi partvédelmi leletmentés munkájába. Harcos és eredményes képviselője volt annak, hogy a régészeti leletmentések, kutatások költségeit a kérdéses területen megvalósuló beruházásokban kell tervezni, illetve az adott, fejlődő település is vállaljon költségeket a letűnt kultúrák emlékeinek megmentéséért.
A dunaújvárosi ásatások során még soha nem alkalmazott módszereket vezetett be, mint az „ásatási szerelvényrendszer” következetes alkalmazása, vagy a félméteres tanúfalak meghagyása annak minden pozitív gyakorlati hasznával, tudományos üzenetével. Tisztelte és becsülte az ásatási munkásokat, akik nem egyszer érdeklődésből, a sokadik műszak vállalásával vettek részt az egyáltalán nem könnyű feltáró munkában.
1983 utáni távozása után is, napjainkig folyamatosan szakmai kapcsolatot tart az Intercisa Múzeum szakembereivel, vezetésével. A Janus Pannonius Tudományegyetemen tudományos ranglétrája minden fokát bejárta az adjunktustól a dékáni tisztig. Azonban mindezen idő alatt is alkotóan dolgozta fel több dunaújvárosi kutatási anyagát, részanyagát. 2002-ben a Magyar Tudományos Akadémia doktora lett. E csodálatosan gazdag életút, mind, a tudományágában megszállottként alkotó emberről szól, azt is magában hordozza, hogy 1998-2000 között a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium kulturális helyettes államtitkáraként dolgozott.
Dr. Visy Zsolt mintegy tizenöt éves dunaújvárosi munkásságának, annak tudományos eseményei, a Római kor kulturális hagyatékainak feltárása, azok népszerűsítő és nemzetközi tudományos szintű közkinccsé tétele, Dunaújváros kulturális életének gazdagításáért végzett munkája alapján Dunaújváros Díszpolgára címet vehet át.
 

Forrás: Dunaújváros Megyei Jogú Város honlapja >>

Díjak, kitüntetések:

1978 - Révay-díj

1997-1998 - Széchenyi professzori ösztöndíj

2007 - Pro urbe-díj, Paks

2008 - Ábel Jenő emlékérem

2009 - Dunaújváros Díszpolgára

2011 - A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje

Forrás: Ókor - Tollforgató Történelmi Lap >>


 

Kapcsolódó linkek: