Vissza a nyitóoldalra

Pásztor Bertalan író, pedagógus

1931-ben született Kisrozvágyon. 1956 óta él Dunaújvárosban. A város gimnáziumában tanított 1957. január 3-tól 1995-ig.

  "1955-ben szereztem tanári diplomát az ELTE-n. A magyar nyelv és irodalom tanítását a sztálinvárosi gimnáziumban kezdtem, és a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnáziumban fejeztem be.
   Az iskolai oktatást alkotómunkának tekintettem.  Évtizedeken át a művek esztétikai értékeit kerestem, és azt a tanítási módot, amely formálja a diákok személyiségét. Felismeréseimet elmondtam: katedrán, országos tanácskozásokon; megfogalmaztam cikkekben, tanulmányokban és könyvekben is. Írtam műelemzéseket versekről és novellákról (Batsányi: A rab és a madár, Radnóti: Majális; Krúdy: A hídon, Miért szép a Nefelejcs?); elemeztem regényeket és drámákat (Móricz: Árvácska, Semprun: A nagy utazás; Németh László: Széchenyi, Galilei). Recenzióim jelentek meg: a Magyartanításban, a Kritikában, az Új Írásban, a Népszabadságban, az Irodalomtörténeti Közleményekben és az Árgusban. Az utóbbi folyóirat közölte több képzőművészeti tanulmányomat is. Írásaimból kötetet szerkesztett Román Károly (Az idő mérlegén), s ezt jelentette meg 2002-ben az Árgus Kiadó.
   Néhány évig tagja voltam a Fejér megyei Árgus című folyóirat szerkesztőbizottságának, részt vettem a Ma és Holnap megyei kiadványunk szerkesztésében is.
   Több könyvet szerkesztettem: Illyéstől–Illyésről, Széchenyi-breviárium. A rendszerváltás után jelent meg az Új Üzenet című irodalmi antológia. A Pleidell János-album 2000-ben került az olvasó kezébe. Ugyanebben az évben jelent meg a Ravasz Erzsébet-emlékkönyv, melyet Pálfalvi János grafikusművésszel együtt szerkesztettünk.
   Könyveket írtam a nyelvtantanítás gondjairól és feladatairól (Gyakorlati szövegtan, Szövegalkotás. Feladatlapok a szövegtan tanításához, Húsz érettségi dolgozat).
   Kezdeményeztem és tíz éven át szerveztem  a Fogalmazz pontosan, logikusan és szépen mozgalmat, amely minden évben értékelte az ország középiskoláiból érkezett legjobb érettségi dolgozatokat, és a Magyartanításban visszajelzést adott a szövegtani ismeretek  gyakorlati alkalmazásáról.
   Rendszeresen publikáltam a Köznevelésben; a munkára nevelés gondjairól jelent meg cikkem a Kritikában; Vágy és valóság című tanulmányomat a Pedagógiai Szemle tette közzé. Legújabb tanulmányomat (Az anyanyelv az (én) életemben) 2010-ben közölte a Magyartanítás.
   Az utóbbi években szépirodalmi műveket írtam. Megjelent két mesekönyvem: Virágom, virágom (2005), Csodafurulya (2008), az előbbinek társszerzője Pásztor Attila. Novelláimat közölte a dunaújvárosi Tér, a székesfehérvári Bástya és a Vár című folyóirat. Eddig három drámám látott napvilágot a Perlawi Andor szerkesztette Mai magyar drámák sorozatban. A Vágyakozókban olvasható a Barbáridő, a Csillagjárókban az Éjszakai látogatók, Az idő rácsaiban Az isteni Alma szerelmei. A Giordano Bruno 2010-ben kerül az olvasó kezébe."

2010. június 3.

 Pásztor Bertalan

Díjak, kitüntetések:

1987 - Fejér Megyei Pedagógiai Intézet pályázata, első díj

1992 - Oskolamester cím - Fejér Megyei Pedagógiai Intézet

1995 - Irodalomtörténeti Társaság -Batsányi-tanulmánypályázat különdíj

1999 - Dunaújvárosért Díj

2003 - Vörösmarty Mihály Díj

2014 - Lánczos Kornél – Szekfű Gyula Ösztöndíj

2015 - Gyémánt diploma

Kapcsolódó linkek: