Vissza a nyitóoldalra

Peresztegi Sándor író, költő, természetgyógyász

Peresztegi Sándor író, költő, tudományos cikkíró, tankönyv­író. 1959. augusztus 26-án szü­letett Enyingen. 1981-től újságíróként egy szé­kesfehérvári majd egy dunaúj­városi lapnál volt külső munka­társ, s különböző lapokban pub­likálta verseit. 1986-ban rendszerellenesnek nyilvánították, és mint költőt „burkoltan" betiltották, illetve ellehetetlenítették. (Dr. Martinkó Károly Justitia zokog című könyvében ez olvasható róla: „...mert írt néhány olyan verset is, amelyet a magukat hatalmasságoknak képzelő percem­berkék rendszerellenesnek véltek".) A Szerzőnek ez a tizenkettedik könyve. Eddig öt verseskötete, öt etikai segédtankönyve és két tudomá­nyos műve jelent meg. Több könyvének angol, német, francia, román orosz és eszperantó nyelvre való fordítása folyamatban van. Sokoldalúan képzett, melyek közül kiemelhető a bibliakutatói és a pszichoterapeutai képesítése. Szakte­rülete a bibliaetika, de jelentős sikereket ért el külön­böző orvoslási területeken is. Bebizonyította, hogy „gyógyíthatatlan betegség nincs”. A már létező alternatív és az általa kifejlesztett biogyógyászati módszerek alkalmazásával a pszichés betegségeken kívül a világon elsők között kezelt sikeresen sclerosis multiplexben, kombinált áttétes rákban, veseelégtelenségben, Parkinson kórban, cukorbetegségben és más súlyos szervi betegségekben szenvedő embereket. Súlyos agykárosodással született lányának betegségét is sikeresen leküzdötte. Az elmúlt években, több mint 100 súlyos, haldokló beteg emberen segített, itthon és külföldön is. Tanítási és gyógyászati módszerét az agy karbantartására, stimulálására, az immun-rendszer erősítésére összpontosítja. Több éve tudományos szakmai asszisztensével Herbály Jolán hatóanyag-elemző, természetgyógyász-gyógynövényszakértővel dolgozik, (közös könyvük: Vívj! Harcolj az egészségedért!) és komplett tevékenység formájában segítenek azokon az embereken, akik erre igényt tartanak. Erdélytől Svájcig különböző országok neves klinikáitól kapnak meghívásokat. A Szent István Egyetemen tanszéki előadóként és laboránsként is dolgozott. 2001-től 2003-ig a (még be nem jegyzett, próbaidőben és kísérleti jelleggel működő, de ma már nem létező) Magyar Bibliatudományi Egyetem ideiglenesen válasz­tott rektora, s Etikai Tanszékének ideiglenesen megbí­zott vezetője volt. Tagja a Nemzeti Értelmiségi Klub Egyesületnek, a Civil Szervezetek Koordinációs Tanácsa Oktatási- Mű­velődési- és Tudománypolitikai Bizottságának, a Ma­gyar Versmondók Szövetsége Budapesti Tagegyesület Ellenőrző Bizottságának a Magyar Rádió Petőfi Adó Memoriter Klubjának, a Magyar írók és Művészek Or­szágos Szövetségének, s felvételt nyert a Mindentudás Egyeteme által alapított Mindentudók Közösségébe. Jelenleg karitatív tevékenység formájában élet­mód-, táplálkozási- és szépségtanácsadóként segít azo­kon az embereken, akik erre igényt tartanak.
 

Díjak, kitüntetések:

 • 2001 - Jelenlét Irodalmi Művészeti Oklevél és Jelenlét Tudományos Alkotói Oklevél
 • 2003-2004 - Bodnár István Irodalmi Művészeti Oklevéllel jutalmazták
 • 2005- Szabadi Zoltán Irodalmi és Művészeti Díjat kapott
 • 2004 - szakterületén világelsővé minősítették, s az ezzel járó Honoris Causa doktorrá avatták
 • 2007 - az Európai Unió Tudományos Alkotói Nagydíjjal tüntette ki Öngyógyítás (Az emberi test csodája) A rák gyógyítása, valamint Az anatómia alapjai című könyveiért és addigi tudományos munkássága elismeréseként
 • 2009 - Herbály Jolánnal és Dr. Ugrai Tamással közösen kapták meg az Európai Uniótól a Tudományos Alkotói Díjat közös kutatásaikért

 

Peresztegi Sándor eddig megjelent művei:

 • Az emberiség önpusztítása a XX. században (korunk lesújtó betegségei) tudományos cikkek (tudományos cikksorozat, Jelenlét 2000' Könyvkiadó, Budapest, 1999., második kiadás 2000., harmadik kiadás 2001., negyedik kiadás 2004.)

 • Bibliaetikai Kiskönyvek Sorozata I. - A hamis erkölcsfilozófia leleplezése (tudományos, segédtankönyv, Jelenlét 2000' Könyvkiadó, Budapest, 2002., második kiadás 2004.)

 • Bibliaetikai Kiskönyvek Sorozata II. - Szeretet (a tulajdonságok királya) (tudományos mű, segédtankönyv, Jelenlét 2000' Könyvkiadó, Budapest, 2002., második kiadás 2003., harmadik kiadás 2004.)

 • Bibliaetikai Kiskönyvek Sorozata III. - Alázatosság (a büszkeség ostora) (tudományos mű, segédtankönyv, Jelenlét 2000' Könyvkiadó, Budapest, 2003., második kiadás 2004.)

 • Bibliaetikai Kiskönyvek Sorozata IV. - Becsületesség és Békeszeretet (a legjobb ajánlólevél) (tudományos mű, segédtankönyv, Jelenlét 2000' Könyvkiadó, Budapest, 2003., második kiadás 2004.)

 • Bibliaetikai Kiskönyvek Sorozata V. - Előadói és tanítói képességek fejlesztése (tudományos mű, segédtankönyv, Jelenlét 2000' Könyvkiadó, Enying, 2005.)

 • Die Selbstverniehtung der Menschheit im XX. Jahrhundert (Schwerwiegende Krankheiten unserer Zeit) Wissenschaftliche Artikel (Verantwortlicher Verlag: Verlagskomitee des Buchverlagsund Buchverbreiter-Unternehmen Jelenlét 2000', 2002.)

 • Fára szögezve (elbeszélő költeménylánc, Dunaújváros, 1993., második kiadás Jelenlét 2000' Könyvkiadó, Budapest, 2004.)

 • Megsebzett szavak (vers, Jelenlét 2000' Könyvkiadó, Budapest, 1999., második kiadás 2001., harmadik kiadás 2002., negyedik kiadás 2004.)

 • Múzsák szerelem-szekéren (vers, Jelenlét 2000' Könyvkiadó, Budapest, 2004.)

 • Öngyógyítás (Az emberi test csodája) A rák gyógyítása (tudományos mű, segédtankönyv, Jelenlét 2000' Könyvkiadó, Enying, 2005., második kiadás 2005.)

 • Visszaveszem magam (vers, Dunaújváros, 1990., második kiadás 1993., Jelenlét 2000' Könyvkiadó, Budapest, harmadik kiadás 2001., negyedik kiadás 2004.)

 • Zsengék leleplezése (vers, Jelenlét 2000' Könyvkiadó, Enying, 2004.)

 

 Forrás: Orvoscentrum.hu >> és Öngyógyítás >>

Kapcsolódó linkek: