Vissza a nyitóoldalra

Jakóné Fekete Teréz

 

Pályakép >>

Interjúk, cikkek, beszélgetések >>

Írásai a helyi lapokban >> 

Díjak, kitüntetések >>

 

"Jakóné Fekete Teréz édesapja kívánságára, édesanyja segítségével, és a maga akaratából vált magyar-történelem szakos középiskolai tanárrá, aki nem csak arról ismert Pentelén, hogy 36 éven át oltotta felnőtt tanítványai lelkébe múltunk tiszteletét és szeretetét, hanem arról is, hogy nála jobban kevesen ismerik városunk helytörténetét. Jakóné Fekete Teréz a Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola nyugalmazott igazgatóhelyettese, aki kimagasló felkészültséggel, és példamutató emberi magatartással tanított nemzedékeket.” Tanulmányait 1945 őszén kezdte meg a Szórád Márton Általános Iskolában. "Pályafutását 1961-ben óraadóként kezdte a dunaújvárosi felnőttek iskolájában. 1966-tól főállású tanárként folytatta tevékenységét. Kezdetben az általános iskolában és a középiskolában egyaránt tartott órákat, de hamarosan a középiskolában tanított teljes óraszámban.” Felismerte a tehetséges tanulókat és külön is foglalkozott velük. A hajdani dolgozók iskolájában kiállt amellett, hogy Pentele szülöttjének nevét, a fotóművész nagybirtokos Rosti Pálét viselje az intézmény. A névadóval kapcsolatos hagyományok őrzésében jelentős szerepet játszik. „Pentelei lévén lelkiismeretes kutatások, baráti, rokoni kapcsolatok révén vált városunk egyik legalaposabb ismerőjévé. Hosszú évek óta a Pentele Baráti Kör oszlopos tagja, valamint elnöke. Nem csak jó pedagógus, hanem fáradhatatlan közéleti, közösségi ember is, aki szívesen vett részt és vesz részt akár iskolája, akár városa kulturális életének szervezésében. Egész jellemében szerény, kifinomult ember, aki kimagasló szorgalommal, fáradhatatlanul dolgozott és dolgozik azért, hogy tudása legjavát, a tőle elvárható legmagasabb színvonalon adja át környezetének. Nagyrészt neki köszönhető, hogy a Földes Ferenc Dolgozók Iskolája ma már a pentelei születésű Rosti Pál nevét viseli, akinek életútját kulturális örökségként vitte Dunaújváros az EU-ba való belépés alkalmával. 2007-ben életútja elismeréseként a Gróf Klebersberg Kuno Emlékérem Díjat vehette át. Jakóné Fekete Teréz a névadóval kapcsolatos hagyományok egyik kigondolója, éltetője és szervezője." „Küzd azért, hogy a mai fiatalok megismerjék Pentele méltán híres embereit. Fontosnak tartja, hogy utcák nevében is őrizzük meg őket, így is tisztelegve emlékük előtt. Dunaújváros helytörténetének, helyi szokásai megőrzésének elkötelezett híve. Jakóné Fekete Teréz különleges ember, aki fiatal kora óta, s nyugdíjas éveiben is a kultúra elkötelezett híve. Tartalmas élete során mindent megtett és tesz, hogy az elődök által összegyűjtött tudás megmaradjon és továbbfejlődjön.”

 

Forrás: Dunaújváros.hu 1.  és  2.  >>

Díjak, kitüntetések:

Oktatásügy Kiváló Dolgozója

Földes Ferenc emlékérem

1994 - Dunaújváros Oktatásügyéért

1999 - Pro Penetele Díj

2007 - Klebersberg Kunó Emlékérem

2010 - Dunaújváros Díszpolgára

2013 - Pro Cultura Intercisae