Guzel Jahina: A Volga gyermekei

„Amint rájött, hogy a lába kivitte a partszakadékhoz, leereszkedett a folyóhoz. Elüldögélt egy kicsit a csónak mellett, megsimogatta nedvességtől síkos oldalát aztán belökte a vízre és elindul a túloldalra, Gnadental felé.”

Valamikor a XX. század első felében volt egyszer egy beszélni nem tudó férfi és egy kicsi lány. Egy partmeredélyi magányos tanyán, a Volga egyik oldalán éltek és hosszú ideig velük volt egy kacsatollas pehelypaplan is. Miért élnek itt magányosan? Miért a némaság? Megtanul-e valaha beszélni a kicsi lány? Hogyan alakul sorsuk?

A Volga másik partján éltek a gnadentaliak. Sok-sok generációval korábban Nagy Katalin cárnő hívására érkeztek őseik az orosz birodalomba. Utódaik számára a Reich már nagyon messze van. Nyelvüket és hagyományaikat őrzik, ám ők már a Volga gyermekeinek vallják magukat, mint a folyó partján élő többi ember.

Jakob Ivanovics Bach, a beszélni nem tudó férfi, Gnadentalból került a magányos tanyára. Ő volt ott a tanító és akkor még tudott beszélni. Ő is szegényesen élt, szorgalmasan dolgozott, akárcsak a falubeliek. Egy nyáron, akárcsak a mesékben, hirtelen megváltozik a félszeg és gátlásos Bach élete.

Guzel Jahina az 1930-as évek végéig követi Bach és a gnadentaliak életét. Az ő mindennapjaik sem lesznek érintetlenek a nagy változásoktól. Néhány rövid jelenet erejéig megjelenik a történetben a Gazda, a kolhoz, a Törpe márkájú traktor, a Clara Zetkin internátus és a Volgai Német Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság is.

A helyi újságban hetente olvashatóak a Bach által lejegyzett gnadentali német népmesék. Bachnak úgy tűnik, hogy a mesékben leírt aranyló búzamezők, selymes gyapjú bárányok, hatalmas dinnyék a valóságban is életre kelnek. Nem beszél róla senkinek, de meg van győződve róla, hogy a mesék mágikus ereje irányítja a valóságot. Igen ám, de a mesékben sem szép és jó minden… a hétköznapokban egyre sűrűbben jelenik meg a szegénység, a butaság és a gonoszság is. „Vétkes volt-e Bach a történtekben? Hogyan szállhatott volna szembe mindazzal a komor, kegyetlen, véres történettel, ami már kikerült a keze alól? Hogyan védhette volna meg a gnadentaliakat az általa létrehozott cselekmények könyörtelenségétől? Csak egy módját ismerte: jóról kell írni.” Ám néha ez kevés…

A Volga gyermekei című regény olvasmányos történet egy férfiról, akinek sorsát meghatározta a szerelem, a költészet, egy kislány és a történelem.

az ajánlást készítette: Katona Zsuzsa