Vissza a nyitóoldalra

Matussné dr. Lendvai Márta

Életrajz >>

Beszélgetések, cikkek >>

Írásai helyi lapokban, folyóiratokban >>

Művei könyvtárunkban >>

Díjak, kitüntetések >>

 

"1954. február elsején született, gyermekkorát Baracson töltötte. Az általános iskola elvégzése után a Münnich Ferenc Gimnáziumban érettségizett, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatója lett, ahol 1977-ben történelem, valamint orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári diplomát szerzett.
Az egyetem elvégzése után, 1977. szeptember 1-jén kezdett dolgozni az Intercisa Múzeumban új- és legújabbkoros történészként, majd 1979. február 1-től a múzeum igazgatójának nevezték ki, mely státuszt fájdalmasan hirtelen bekövetkezett haláláig, 32 éven keresztül folyamatosan betöltötte. 
Fő kutatási területe Dunapentele/Sztálinváros/Dunaújváros története volt. Doktori fokozatát 1988-ban szerezte, disszertációjának témája Dunapentele iskolatörténete volt. A dolgozat a magyar iskola fennállásának 1000. évfordulója alkalmából, Fejezetek Dunapentele iskolatörténetéből címmel, 1996-ban jelent meg, az Intercisa Múzeum kiadásában.
Irodalmi munkásságát az említetten kívül több, folyóiratokban, évkönyvekben megjelent tanulmánya illetve önálló kiadványok őrzik. Ezek közül néhány, a teljesség igénye nélkül: Dunapentele oktatásügye a 17. század végétől a 20. század közepéig a Dunaújváros története című monográfiában, Kiegészítések Dunapentele 20. század eleji történetéhez, a Sztálinvárosi nők,  A dunaújvárosi nők a hatvanas években című kiadványok. Pongrácz Zsuzsánnával közösen írta meg a Dunaújváros története képes levelezőlapokon című könyvet, mely művel elnyerték a 2. Magyar Bélyeg- és Postatörténeti Világtalálkozó aranyérem rangú oklevelét. 
Számos időszakos múzeumi kiállítás fűződik a nevéhez. Többek között a Nagy Gyula géplakatos élete és munkássága, az Új város születik, a Sztálinvárosi nők, a Sztálinváros 1956 valamint a "Reklám a kézben" számolócédula kiállítás.
A múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése pályázat keretében elnyert támogatásból, az Intercisa Múzeumban megvalósult A kőkortól a legújabb korig címet viselő látványtár kialakítása során projektmenedzseri feladatokat látott el. A látványtár Dunaújváros néprajzi és történeti emlékeit bemutató fejezetének berendezése most is emlékét őrzi.
Aktívan részt vett a szakmai közéletben, tagja volt a Magyar Múzeumi Történész Társulatnak. A múzeum vezetőjeként jelentős szerepet töltött be a város kulturális életében. Tagja volt a Dunaújvárosi Művelődési Műhely munkájában is részt vett valamint a Dunaújvárosi Kulturális Egyesületben is tevékenykedett, melyben felügyelő bizottsági tagságot is betöltött.
Az általa irányított intézményt, annak dolgozóit a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága, a fenntartó Fejér Megyei Önkormányzat valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve minden lehetséges fórumon lelkiismeretesen, sorsát szívén viselve képviselte. Munkatársait partnernek tekintette, fontosabb döntésekben meghallgatta véleményüket. 
Az Intercisa Múzeum történetének jelentős, meghatározó személyisége volt – első és egyetlen munkahelyének fennállása során a leghosszabb időt töltötte igazgatóként. Igazgatása stabilitást jelentett a rendszerváltással illetve az után bekövetkező átalakulások, változások idején is.

Lelkiismeretes és magas színvonalú szakmai munkájának elismeréseként Dunaújváros a "Pro Cultura Intercisae" Díjat posztumusz Matussné dr. Lendvai Mártának adományozta."

2011. augusztusában hunyt el.

Forrás: Dunaújváros Online >>

Díjak, kitüntetések:

2011 - Pro Cultura Intercisae