Vissza a nyitóoldalra

Polinger Éva Mária

Pályakép >>

Beszélgetések, cikkek >>

Díjak, kitüntetések >>

Polinger Éva Mária a Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium kollégiumvezetője – aki mögött három évtizedes magas színvonalú oktatói, nevelői, vezetői munka áll. Az általa vezetett kollégium pedagógiai programjában és mindennapi tevékenységében kiemelt cél az esélyteremtés. A kollégiumi nevelőmunka, a diákok jó közérzet, esélyeik növelése, sikereik elősegítése, a kollégiumi hagyományok ápolása kiemelt fontossággal bírnak értékrendjében.
A kollégium a város több középiskolájába járó mintegy 200 szakközépiskolás és szakiskolás tanuló második otthona. Pedagógusi munkáját a gyermekszeretet, türelem, a következetesség, a hátrányos helyzetű diákok segítése, a tehetséges diákok ösztönzése jellemzi. Tanulóik átlagosan közepes tudás- és neveltségi szinttel érkeznek a kollégiumba. A tanulás iránti kisebb motiváció egyik oka a tanulók szociokulturális háttere. A kollégiumi tantestületre hatalmas feladat hárul mind az oktatás, mind a nevelés területén.
Polinger Éva gyermekcentrikus, humánus légkört és feltételeket teremtett, melynek révén az ifjúságvédelmi munkatárs, az ápolónő, a kollégiumi nevelőtanárok, a diákönkormányzat és a kollégium dolgozói egyaránt sokat tesznek azért, hogy az ott lakó diákok életesélyei javuljanak. Igazi áldozatos csapatmunka folyik a diákok érdekében. Tartalmas foglalkozások, programok megszervezésével, a tanulás segítésével teszik vonzóvá számunkra a kollégiumi életet, megkísérelve pótolni a hiányzó otthont is. Ennek a munkának a vezetője, fáradhatatlan, türelmes, lelkiismeretes irányítója hosszú ideje Polinger Éva.
Áldozatos munkája elismerésként a Dunaújváros Oktatásügyért díjat kapta.

Forrás: Dunaújváros Online >>

Díjak, kitüntetések:

2010 - Dunaújváros Oktatásügyéért