Vissza a nyitóoldalra

Tóta Zoltánné

Pályakép >>

Interjúk, cikkek >>

Díjak, kitüntetések >>

 

"Tóta Zoltánné 1984. augusztus 16-án friss magyar-orosz szakos diplomával került az akkori Ságvári Endre, mai nevén Szilágyi Erzsébet Általános Iskolába. A tantestületbe nagyon hamar beilleszkedett, a kollégák és a diákok egyaránt megszerették a kedves, halk szavú tanár nénit.
Kezdettől fogva osztályfőnökként fáradhatatlan munkájával irányítja a rábízott tanulók sorsát, akiket mindig partnerként tekint az oktatás-nevelés folyamatában. Diákjai évek múlva is visszalátogatnak hozzá, beszámolnak életük alakulásáról, és hálával gondolnak Éva nénire, az "igazi pedagógusra", akitől olyan sok segítséget, emberséget, megértést és példamutatást kaptak az általános iskolában eltöltött évek alatt.
Tevékenyen részt vesz az iskolában rendezett anyanyelvi, vagy idegen nyelvi városi versenyek szervezésében, a nyelvvizsgára való felkészítésben, valamint a szabadidős programok tervezésében és lebonyolításában is. Rendkívüli aktivitására jellemző, hogy a magas szintű oktató-nevelő munka mellet egyéb feladatokban is önként vállal szerepet.
Minden tevékenységét kreativitás, gondos precizitás jellemez, kollégáival is nagyon jó a kapcsolata, elismert egyéniség a tantestületben, az iskolavezetés bármikor számíthat a munkájára. Kiemelkedő szakmai, pedagógusi munkája elismeréseként "Dunaújváros Oktatásügyéért" Díjban részesül."

Forrás: Dunaújváros Online >>

Díjak, kitüntetések:

2011 - Dunaújváros Oktatásügyéért Díj