A 101-es terem bérlésével kapcsolatos szabályok

A 101-es terem, amely 30-35 fő befogadására alkalmas, bruttó 300 forint/óra díj ellenében bérelhető előzetes egyeztetés alapján.

Az 300 forintos órabér magában foglalja a terem takarításának, rendezésének és a közüzemi (víz, villany, fűtés) szolgáltatások használatának díját.

A terem csak nyitvatartási időben bérelhető, olyan tevékenységek számára, amelyek nem zavarják a könyvtár működését. Elsősorban kulturális, oktatási, nevelési, irodai jellegű tevékenységek számára adható ki.

Politikai jellegű rendezvények számára nem bérelhető a helyiség.

A terem bérlésével kapcsolatban minden esetben a mellékletben szereplő adatlapot kell kitölteni. (1. melléklet)

A kérés teljesíthetőségéről az intézményvezető vagy a csoportvezetők döntenek. Amennyiben az igény bejelentésekor nem elérhető az engedélyt megadó személy, legkésőbb egy munkanapon belül választ kap az igénylő a terembérléssel kapcsolatos igényére.

Az 3000 Ft/óra bérleti díjtól el lehet térni (pl. eszközök használata stb.), lehetőség van az ingyenes teremhasználatra (pl. „könyves” rendezvény, külön szerződés stb.) is, ennek az eldöntése az intézményvezető jogköre.

Az igény elfogadásakor minden esetben közölni kell a ténylegesen megállapított bérleti díj összegét a bérlővel.

A 101-es terem kulcsa nyitva tartási időben a Felnőttkönyvtárban található, az emeleti beiratkozási pultnál.

A terem nyitása, zárása és a terem állapotának ellenőrzése (átadáskor, átvételkor) az intézményvezető vagy a csoportvezetők feladata. Ettől eltérő esetben az intézményvezető vagy a csoportvezető kijelöl egy munkatársat és szóbeli megbízást ad, hogy végezze el a teendőket.

A terem, a bútorok és az eszközök átadásával egy időben a bérbeadó és a bérlő írásos szerződést köt a teremhasználattal kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről.(2. melléklet)

Hatálybalépés

Jelen szabályzat 2021. május 21-től visszavonásig hatályos. A szabályzat a József Attila Könyvtár munkatársaira és 101-es termét igénybe vevő látogatókra terjed ki.

A szabályzatot minden évben január 30-ig át kell nézni, amennyiben a benne foglaltakat érintő jogszabályváltozás következik be módosítani kell a szabályzatot.

1. melléklet

A terem bérlésével kapcsolatos adatlap

a terem használatának kezdete

a terem használatának befejezése

milyen célból szeretné bérelni a helyiséget

az igénylő személy, cég, vállalkozás neve

szükség van-e valamilyen eszközre, melyekre:

a számlát fizető cég, vállalkozás, magányszemély neve:

a számlát fizető cég, vállalkozás, magányszemély címe:

értesítési cím (@, telefonszám, postacím), ahol értesítjük az igény teljesíthetőségéről:

bérleti díj: forint/óra

2. melléklet

Terembérleti szerződés a József Attila Könyvtár és a terem bérlője között

A József Attila Könyvtár az előzetes egyeztetés szerinti időpontban biztosítja, hogy a bérlő igénybe tudja venni a 101-es helységet. Gondoskodik a terem tisztaságáról, a bútorok használhatóságáról, biztosítja az igényelt eszközöket.

A bérlő gondoskodik róla, hogy csak az előzetes egyeztetésben meghatározott tevékenységet folytatja a helyiségben, a meghatározott időtartamban és vállalja, hogy a termet, a bútorokat és az eszközöket a bérlés megkezdésekor átvett állapotban adja vissza.

A bérlő vállalja, hogy amennyiben a helyiség, a bútorok vagy az eszközök állapotában rongálás, sérülés történt, az okozott kárt megtéríti.

A bérlő a terem bérleti díját legkésőbb a terem könyvtár számára történő átadásakor megtéríti, a bérleti díj kifizetéséről a könyvtár számlát állít ki.

A szerződés által nem rögzített egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó előírásaik a mérvadóak.