A könyvtár történetéből

Városunkkal szinte egy időben, az ötvenes évek elején-közepén születtek meg a könyvtári ellátást biztosító intézmények, hálózatok. A József Attila Városi Könyvtár és a Vörösmarty Mihály Szakszervezeti Könyvtár minden városlakó előtt nyitva állt. A József Attila Városi Könyvtár a város különböző területein hozott létre fiókkönyvtárakat, míg a szakszervezeti a Dunai Vasműben és más üzemekben alakította ki az ún. letéti könyvtárait.

József Attila Városi Könyvtár József Attila Városi Könyvtár Vörösmarty Könyvtár Vörösmarty Könyvtár

Már a hatvanas évek elején kezdett körvonalazódni az elhatározás, hogy a két könytvár és hálózat egyesítésével egy nagyobb és minőségileg többet nyújtó könyvtári egységet kellene kialakítani.Az elhatározás a hetvenes évek elejére érett meg. 1974-re elkészült a könyvtár és a művelődési ház jelenlegi épülete. Költözés, átszervezés, hatalmas munka eredményeként megszületett az új könyvtár, mely Munkásművelődési Központ és Központi Könyvtár néven az 1974. november 4-i ünnepélyes avatás után kezdte meg működését. A könyvtári munkát Venesz Béla irányította nyugdíjazásáig. Igazgatása alatt a kor körülményeihez képest jó feltételek között, lelkes, szakképzett vagy tanulni vágyó, zömében fiatal dologzóval folytatta mindennapi munkáját az új könyvtár.Az új helyzetben 47 kisebb és nagyobb könyvtári egység (letéti és fiókkönyvtár) került közös irányítás alá. Emellett a dunaújvárosi járás 23 községi könyvtárának a módszertani irányítása a könyvtár feladatai közé tartozott.

A rendszerváltás könyvtárunk életében is fordulópontot jelentett. Négy-öt év alatt megszüntek a gyárak, üzemek területén a letéti könyvtárak. A fiókkönyvtárak közül 1991-ben megszünt a DV Klubban, 1993-ban a Kertvárosban, 1994-ben az Óvárosban és 2011-ben a Ságvári városrészben műkődő fiókkönyvtár. 2011 óta már csak a Béke városrészben (az Arany János Általános Iskolában) van egy fiókkönyvtárunk.

1996-ban a Munkásművelődési Központ és Könyvtár szervezetileg szétvált és a könyvtár József Attila Könyvtár néven önálló intézményként folytatatta, folytatja munkáját. Az önálló könyvtár fenntartását az önkormányzat vállalta.Könyvtárunk általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár. Gyűjteményünk közel kétszázezer dokumentumot tartalmaz. Az állomány 98 %-a jelenleg könyv, emellett rendelkezünk térképekkel és CD-kel is. Jelentős nagyságú a folyóiratállományunk is, közel 300 féle napilap, folyóirat és egyéb időszaki kiadvány található könyvtárainkban. Gyűjteményünk kialakításakor törekszünk arra, hogy széleskörű választékot tudjunk nyújtani a kikapcsolódni, tanulni, tájékozódni vágyó látogatóinknak mind a szépirodalom, mind a szak- és ismereterjesztő irodalom területén.


Városunk polgárai közül minden ötödik ember tagja a könyvtári rendszerünknek. Látogatóink közül jelentős a fiatalok, húsz-huszonöt év alattiak aránya, közel fele a könyvtárhasználóknak ehhez a korosztályhoz tartozik.
A könyvtár hagyományos szolgáltatásai mellett ma már a fénymásolás, a számítógéphasználat, a CD-használat, az internethozzáférés és a nyomtatási lehetőség is látogatóink rendelkezésére áll.
Lehetőségeinkhez képest mindig igyekszünk megoldást találni a változó feladatokra, kihívásokra. Természetesen ennek mindig feltétele, hogy kellően szakképzett, tájékozott könyvtáros, anyagi erőforrás álljon rendelkezésünkre. Reményeink szerint könyvtárunk továbbra is értékes, kedvelt és látogatott kulturális intézménye lesz városunknak és vonzáskörzetünknek.

Kapcsolódó linkek: