Béke Fiókkönyvtár

Elérhetőségek: 

Békevárosi Fiókkönyvtár
Cím: 2400 Dunaújváros Március 15. tér 5.
Telefon: 25/437-625
E-mail: bekefiok@gmail.com

Nyitvatartás:

Hétfő 12:00 – 17:00  
Kedd zárva  
Szerda  12:00 – 17:00  
Csütörtök 12:00 – 17:00  
Péntek 12:00 – 16:00  
Szombat             zárva  
Vasárnap             zárva             

Könyvtárhasználati szabályzat

Készült az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről és a 6/2001. kormányrendelet a könyvtárhasználókat megillető kedvezményekről jogszabályok alapján.

A könyvtári szolgáltatások igénybe vételéről, beiratkozás

Könyvtárhasználati, beiratkozási díjak és térítések

Kölcsönzés, hosszabbítás

Előjegyzés és könyvtárközi kölcsönzés

Folyóiratok kölcsönzése

Olvasótermi dokumentumok kölcsönzése

Késés, dokumentumok rongálása, elvesztése, térítése

Egyéb tudnivalók

A könyvtári szolgáltatások igénybevétele, beiratkozás

 • A könyvtárhasználót ingyenesen megilletik a következő alapszolgáltatások: könyvtárlátogatás, a könyvár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata, az állományfeltáró eszközök, katalógusok használata, információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

 • Minden további szolgáltatásunk a könyvtárba történő beiratkozás után vehető igénybe.

 • Beiratkozáskor tagdíjat kell fizetni, mely 12 hónapig érvényes Az éves tagdíj mértéke attól függ, hogy milyen könyvtári dokumentumok kölcsönzésére vonatkozik.

 • A 16 éven aluli és a 65 éven felüli beiratkozók, a közgyűjtemények, közművelődési intézmények dolgozói és a rokkantsági nyugdíj ellátásban részesülők mentesülnek a tagdíj fizetése alól.

 • Érvényes diákigazolvánnyal rendelkező 16 éven felüli beiratkozóknak a tagdíj 50%-át kell fizetni.

 • Beiratkozáskor minden olvasóról egy adatlapot töltünk ki, melyen a beiratkozó aláírásával igazolja az adatok helyességét és a Könyvtárhasználati Szabályzat tudomásul vételét.
  A könyvtár adat- és kölcsönzési nyilvántartása az adatlapon történik. Az olvasók adatait a könyvtár senkinek sem adja ki.

 • 14 éven aluli gyermek a kezes által aláírt engedéllyel iratkozhat be. Önálló jövedelemmel, keresettel nem rendelkező 14 év feletti személynek jótállót kell megneveznie, és az ő adatait is közölnie kell (lakcím, édesanya lánykori neve, foglalkozás, munkahely neve és címe, születési hely és időpont).

 • A 14 év feletti beiratkozó adatait fényképes igazolvány alapján írjuk be, amely a nevet, a születési adatokat, az édesanya lánykori nevét és a lakcímet tartalmazza.

"A személyes adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak."

Kölcsönzés, hosszabbítás

 • Könyvtári dokumentumot csak érvényes olvasójeggyel lehet kölcsönözni. Az olvasójegyet az olvasónak kell megőriznie, a könyvtár nem vállalja, a kölcsönzés szüneteltetésének idejére sem, az olvasójegyek megőrzését.

 • Akinek tartozása van (pl. késedelmi díj stb.) vagy az általa kikölcsönzött dokumentumok kölcsönzési határideje több mint egy hete lejárt, az az olvasó nem kölcsönözhet újabb dokumentumot, amíg a tartozását nem rendezte.

 • A kölcsönzési határidő négy hét.

 • Egy olvasójegyre egy alkalommal 14 év alatti olvasó összesen hat darab könyvet és három darab folyóiratot, 14 év feletti olvasó nyolc darab könyvet, hat folyóiratot.

 • Az a 14 év alatti olvasó, akinek nincs önálló keresettel rendelkező jótállója egy alkalommal maximum 1 darab könyvet vihet ki. 14 éven felüli, önálló keresettel nem rendelkező jótállót megnevezni nem tudó olvasó egyszerre maximum 3 darab könyvet vihet ki.

 • 14 éven aluli olvasók érvényes olvasójegyükkel csak a fiókkönyvtárak gyermekrészlegéből kölcsönözhetnek dokumentumokat.

 • A kölcsönzési határidő lejárta után meg kell hosszabbítani a lejárati időt. Telefonon (25/437-625) vagy e-mailben (beke@jakd.hu) csak a lejárat napján vagy az azt követő második napig lehet kérni hosszabbítást. A folyóiratok kölcsönzési határideje nem hosszabbítható!

 • A hosszabbítási idő alkalmanként két hét. A határidőt egy olvasónak, egy dokumentumra vonatkozóan maximum háromszor hosszabbítjuk meg. A kölcsönzési idő nem haladhatja meg a 70 napot (10 hetet).

 • Csak azoknak a dokumentumoknak a lejárati idejét tudjuk meghosszabbítani, amelyekre nincs előjegyzés. Akinek tartozása van a könyvtárral szemben (pl. késedelmi díj) annak az olvasónak nem tudjuk meghosszabbítani a kölcsönzési határidőt.

A prezens állomány (olvasóterem stb.) (1. melléklet,) a folyóiratok (2. melléklet) kölcsönzésére külön szabályzat vonatkozik.

Előjegyzés és könyvtárközi kölcsönzés

 • Minden beiratkozott olvasó kérheti az előjegyzés felvételét annak a könyvtárnak az állományába tartozó dokumentumokra, amelybe beiratkozott. A dokumentum beérkezéséről értesítést küldünk, az előjegyzett könyveket 3 napig tároljuk és kölcsönzési határidejük két hét.

 • A Béke Fiókkönyvtár állományában nem található dokumentumokat beiratkozott olvasóink kérésére a központi könyvtártól megkérjük. A kért dokumentumot a küldő könyvtár kölcsönzési szabályzatában megállapítottak szerint lehet használni (pl. határidő, csak olvasótermi használat, másolási tilalom, késedelmi díj stb.)

 • A könyvtárközi dokumentumok kölcsönzésére külön szabályzat vonatkozik (3. melléklet)

 • Az előjegyzés és könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítása esetében a felmerülő postai (levelezés, csomagküldés stb.), értesítési (telefon, levelezőlap) és egyéb költségeket meg kell téríteni, amelyet a dokumentum kézbevételekor kell rendezni.

Késés, dokumentumok rongálása, elvesztése, térítése

 • A kölcsönzési határidőt be nem tartó olvasónak felszólítás(oka)t küldünk.
  A postaköltsége(ke)t és a késedelmi díjat ki kell fizetni.

 • Amennyiben a kikölcsönzött dokumentum megsérült vagy elveszett, térítési díjat kell fizetni.

 • Az elveszett vagy megsemmisült dokumentum helyett ugyanazt a művet, ugyanabban a kiadásban térítésként elfogadjuk. Egyéb esetben a dokumentum könyvtár által megállapított gyűjteményi értékét kell megtéríteni (pl. adott esetben a teljes mű fénymásolati árát, köttetését stb.)

Egyéb tudnivalók

 • A könyvtári állomány védelme és olvasóink kényelme érdekében az olvasói terekbe táskákat, szatyrokat bevinni, kabátban tartózkodni tilos!

 • Az olvasói terekben tilos a mobiltelefonok és a fényképezőgépek használata!

 • A hordozható elektronikus eszközökhöz áramellátást, áramforrást nem tudunk biztosítani.

  Könyvtárhasználati, beiratkozási díjak és térítések

  Tagdíj :
  Alapdíj (könyv- és folyóirat-kölcsönzés) 1000 Ft/év
  Érvényes diákigazolvánnyal rendelkező, 16 éven felülieknek       
  Alapdíj: 500 Ft/év
  16 éven aluliaknak, 65 éven felülieknek, közgyűjtemények, közművelődési intézmények dolgozóinak és a rokkantsági nyugdíj ellátásban részesülőknek, valamint az Arany János Általános Iskola dolgozóinak nem kell tagdíjat fizetni!
  Késedelmi díjak:
  könyvek 10 Ft/könyv/nap
  folyóirat 20 Ft/nap
  könyvtárközi kölcsönzésben kért dokumentum 100 Ft/dok./nap
  Értesítési díjak
  levelezőlap 120 Ft
  vezetékes telefon 10 Ft
  mobiltelefon 60 Ft
  Egyebek:
  városon belüli könyvtárközi kölcsönzés 50 Ft/dok.
  elveszett olvasójegy pótlása 100 Ft/darab
     

  Dunaújváros, 2015. október 15.

  1. számú melléklet

  Olvasótermi dokumentumok kölcsönzése

  Csak érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasó kölcsönözhet olvasótermi dokumentumot. Az olvasójegyet minden esetben be kell mutatni az olvasótermi könyvtárosnak. A kölcsönzés szándékát lehetőség szerint előre jelezni kell. Egyszerre egy olvasó egy olvasótermi dokumentumot kölcsönözhet.

  Csak a könyvtár zárva tartása alatt lehet olvasótermi dokumentumot kikölcsönözni!

  Ennek megfelelően a kölcsönzés kezdete: hétfő, szerda, csütörtök: 17.45 péntek: 15.45

  a kölcsönzési határidő vége: hétfő, szerda, csütörtök: 13.00 péntek: 12.00

  Aki a kölcsönzési határidő lejárta után hozza vissza a dokumentumot, kizárja magát az újabb olvasótermi kölcsönzés lehetőségéből.

  Az alábbi olvasótermi dokumentumok nem kölcsönözhetőek: lexikon, szótár, statisztikai évkönyv.

  Kivételes esetben a könyvtárigazgató engedélyével el lehet térni a szabályzattól.

  2. melléklet

  Folyóiratok kölcsönzése

  Csak érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasó kölcsönözhet újságot, folyóiratot.

  Az olvasójegyet minden esetben be kell mutatni a kölcsönzési adminisztrációt végző könyvtárosnak.

  Egyszerre egy olvasó hat hetilapot/folyóiratot kölcsönözhet ki, két hétre. A kölcsönzési határidőt nem lehet meghosszabbítani!

  Aki a kölcsönzési határidő lejárta után hozza vissza a dokumentumot, 20 Ft/nap késedelmi díjat kell fizetni (türelmi idő: két nap).

  Az alábbi újságok, folyóiratok nem kölcsönözhetőek: a legfrissebb heti- és havilapok.

  A rongált, elveszett dokumentumok helyett a könyvtár által meghatározott gyűjteményi értéket kell megtéríteni, amely fedezi az elveszett, megrongált példány eredeti vagy másolati árát.

  3. melléklet

  Könyvtárközi kölcsönzés

  A szolgáltatást csak érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasó veheti igénybe.

  Az olvasójegyet minden esetben be kell mutatnia a könyvtárosnak.

  A szolgáltatás keretében más település könyvtárából megérkező dokumentumot terhelő postai, fénymásolati stb. térítési díj az olvasót terheli, melyet a dokumentum kézhezvételekor kell kifizetni. A térítés elmulasztása esetében a kért dokumentumot nem kaphatja meg az olvasó.

  Amennyiben külföldről kéri az olvasó a dokumentumot, akkor az Országos Széchényi Könyvtár által megszabott térítési díjat is kell fizetni.

  A kérés rögzítése külön adatlapon történik, melyben a térítési kötelezettség vállalásáról is nyilatkozik az olvasó, és ahol a következő adatokat is meg kell adnia: név, születési dátum, érvényes lakcím, telefonszám(ok), @-cím.

  A megérkezett dokumentumok kölcsönözhetőségét vagy csak „helyben használhatóságát”, a határidőt és annak hosszabbíthatóságát a küldő könyvtár határozza meg.

  A határidő hosszabbításának igényét az olvasónak a lejárat előtt legalább három nappal jeleznie kell. Egyszerre két eredeti formában megérkezett dokumentumot kölcsönözhet ki egy olvasó.

  Aki a kölcsönzési határidő lejárta után hozza vissza a dokumentumot, annak 100 Ft/nap/dok. késedelmi díjat kell fizetnie.

  A dokumentum megrongálódása, elvesztése, megsemmisülése esetében a küldő könyvtár által meghatározott térítési díjat az olvasónak kell megfizetnie.