CSINÁLT VÁROSOK a XXI. század elején

DR. SZIRMAI VIKTÓRIA Széchenyi-díjas kutatóprofesszor előadása csinált városokról, az úgynevezett új szocialista városokról, Dunaújvárosról a kutatások tükrében. Minden érdeklődőt szertettel várunk május 25-én, szerdán 17 órakor a Felnőttkönyvtárba!


 

DR. SZIRMAI VIKTÓRIA

Széchenyi-díjas kutatóprofesszor előadása
 

CSINÁLT VÁROSOK A XXI. század elején

csinált városokról, az ún. új szocialista városkról, Dunaújvárosról
 

2022. május 25. szerda 17 óra
 

Dr. Szirmai Viktória

A szociológiai tudomány doktora. Kutatási területei: város-, illetve regionális szociológia, környezetszociológia, társadalmi konfliktusok, társadalmi versenyképesség, társadalmi egyenlőtlenségek, klímaváltozás, társadalmi jól-lét.

 

Csinált városok a XXI. század elején - Egy „új” városfejlődési út ígérete

"A szocialista típusú új városok az 1950-es évektől jelentek meg a kelet- és a közép-európai városhálózatban az extenzív iparfejlesztéssel összefüggésben, erőteljes ideológiai szerepkörök szerint. Az újvárosok szakítottak a korábbi történeti korszakok építészeti hagyományaival és a modern város építészetrendező elvei alapján, a „lakni”, a „dolgozni”, a „pihenni” és a „közlekedni” térfunkciók szerinti tagolódásban, a szocialista-realista építészet egyeduralmával kerültek kialakításra.

Magyarországon tizenegy település sorolható ide, mégpedig Ajka, Dunaújváros, Ózd, Kazincbarcika, Komló, Tatabánya, Tiszaújváros, Százhalombatta, Oroszlány, Paks és Várpalota."

"... az igazi kérdés ma már nem is az, hogy létrejött-e új modell vagy sem, sokkal inkább az, hogy mit tesznek az örökségükkel az újvárosok? Képesek-e építeni azokra a sajátosságokra, amelyekkel csak ők, és kizárólag ők rendelkeznek? A múltjukra, a különleges építészeti adottságaikra, a városukkal elkötelezett emberek aktivitására? Képesek-e valóban befogadni a mai kor gazdasági, társadalmi kívánalmait, és képesek-e öntevékenyen tenni az átalakulás érdekében? Meg tudnak-e újulni? Képesek-e olyan kisebb és nagyobb térségi kooperációkat kialakítani, ahol az együttműködés, a közös előnyök kihasználása, és nem az egyéni versengés, a másik kiszorítása a cél. Ezek nemcsak a jövőben megválaszolható kérdések, hanem olyan kérdések, amelyek válaszai az új városok jövőjét, egyben a lehetséges új városfejlődési modellek szerveződéseit is eldönthetik."

Szirmai Viktória, szerk.: Csinált városok a XXI. század elején. Bp.: MTA TK, 2013., 11.o., 259.o. >>
Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet >>
Fotó: www.portrefoto.com >>