„Hírünk, nevünk messze száll…”című internetes különgyűjtemény szerkesztési és gyűjtőköri szabályzat

I. Bevezetés

Az adatbázisban azoknak a személyeknek (írók, költők, színészek, zenészek, képzőművészek, sportolók, "érdekes emberek" stb.), közösségeknek a nevét, életrajzát  és internetes kapcsolatait gyűjtjük egybe, amelyek akár tevékenységük, akár életük valamilyen eseménye kapcsán kötődnek, kötődtek városunkhoz,  és szűkebb-tágabb környezetünkben vagy akár világszerte  is ismertté váltak. Célkitűzésünk, hogy egyre bővebb, sokoldalúbb információt gyűjtsünk össze és tegyünk hozzáférhetővé mindazokról, akik nem csak önmaguk, hanem városunk "hírét, nevét is messze vitték, viszik..."

II. A gyűjtés menete

A gyűjtemény a Helyismereti adatbázisra épül, de más szempontból csoportosítjuk, és egy helyen gyűjtjük össze, a személyek életrajzait, a közösségek történetét és a róluk szóló információkat, amelyet egy egyszerűen kezelhető felületen, felhasználóbarát környezetben mutatunk be. Az életrajzokat, történeteket, internetes forrásokból, honlapokról, könyvekből, cikkekből, interjúkból, portrékból állítjuk össze. Egyes területek „népszerűbbek”, jól feltártak, rendelkeznek internetes információkkal, honlapokkal, amelyeknek könnyebb az összegyűjtése, és a felhasználók számára is könnyen hozzáférhető pl. sport, képzőművészet. Azoknál a személyeknél, közösségeknél, ahol nem található megfelelő életrajzi, történeti információ, felkérés alapján közvetlenül a „híres” személy, vagy családja segítségével gyűjtjük össze az adatokat. Időben kedvezőbb, ha a „kezdetektől”, a korábbi korosztályokkal kezdjük a gyűjtemény feltöltését, mert sok esetben a most aktív szereplők, alkotók ismertek, könnyen visszakereshetők, több információ található róluk az interneten. Az adatbázis bővítését csoportonként folytatjuk.

III. Az adatbázis tartalma

1. Személyek, akik Dunaújvárosban vagy a vonzáskörzethez (vagy jogelődei) tartozó településeken születtek és/vagy itt töltötték gyermekkorukat, ifjúságukat és/vagy alkotómunkásságuk, tevékenységük, akár életük valamilyen eseménye kapcsán kötődnek, kötődtek városunkhoz, eredményeiket és sikereiket a városban, a városhoz kapcsolódóan érték el.

2. Közösségek, csoportok, csapatok, amelyek innen indultak, helyben alapították, és a közösséget alkotó személyek többsége megfelel a szabályzat III./1. pontjában felsorolt meghatározásoknak. Ha egy-egy személy, híres országos vagy nemzetközi közösségben érte el sikereket, eredményeket és megfelel a szabályzat III./1. pontjában felsorolt meghatározásoknak, akkor csak a személyt vesszük fel a gyűjteménybe.

3. Díjak, kitüntetések, kezdetektől (névváltozatok, megszűntek stb.), azok a személyek, közösségek, akik Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése (jogelődei) vagy a helyi szervezetek, egyesületek (jogelődeik) által alapított díjakat, kitüntetéseket, vagy országos, nemzetközi elismeréseket kaptak és megfelelnek a szabályzat III./1. és III./2. pontjában felsorolt meghatározásoknak.

Helyi, önkormányzati díjak, ismertető szöveggel (Dunaújváros Díszpolgára, Dunaújváros Egészségügyéért Díj, Dunaújváros Érdemes Pedagógusa díj, Dunaújváros Ifjúságáért díj, Dunaújváros Közbiztonságáért Díj, Dunaújváros Közszolgálatáért Díj, Dunaújváros Oktatásügyéért díj, Dunaújváros Sportjáért díj, Dunaújvárosért Díj, Pedagógus Életpályáért Emlékérem, Pro Cultura Intercisae díj, Szociális Munkáért – Dunaújváros díj stb.)

Országos és nemzetközi tanulmányi, tudományos tehetségkutató, irodalmi, művészeti versenyeken (döntők), pályázatokon, konferenciákon díjazott, különdíjazott diákok (általános iskola, középiskola, főiskola).

Kivétel: a sportolók sporteseményeken elért helyezéseikről, eredményeikről lásd a Sportolók, csapatok főcsoportban.

4. Érdekességek: A településhez kötődő érdekességek (pl.: Miska huszár), rekordok, a várost „népszerűsítő” épületek, „tárgyak” (Pentele híd) stb., a városról szóló filmek.

A tartalomra, felvitelre vonatkozó egyéb kiegészítéseket, megjegyzéseket, sajátosságokat lásd bővebben az egyes főcsoportok leírásában.

IV. Az adatbázis szerkezete, felépítése, technikai megoldások

1. A kezdőoldalra a József Attila Könyvtár (www.jakd.hu) főoldala alján található „Hírünk, nevünk messze szál…” elnevezésű, kiemelt ikonról lehet eljutni. Egy beköszöntő, rövid adatbázis ismertető szöveggel üdvözöljük a látogatókat. Itt található a gyűjteményben szereplő személyek, közösségek névsora (link - az ábécé egyes betűire kattintva - a nevek (mellette foglalkozás)) és a főcsoportok ikonjai.

A személyeket, közösségeket, csapatokat, az adatbázis szereplőit külön-külön „adatlapon”, aktív oldalon jelenítjük meg, amiket a Helyismereti adatbázisba is belinkelünk. Az adatlapokat „tartalmuk” alapján főcsoportokba, csoportokba rendezzük.

2. Jelenleg hat főcsoport van:

     ♦  Díjak, kitüntetések főcsoport

Alapelvünk, hogy először a napjainkból, a jelenből indulunk ki, a korábbi évek és a további országos, nemzetközi, egyéb elismeréseket kapott személyek, közösségek felvitele visszamenőleg, folyamatosan történik.

     ♦  Írok, költők főcsoport

     ♦  Film, Színház, Tánc, Zene főcsoport

     ♦  Képzőművészek, iparművészek, fotóművészek főcsoport

     ♦  Sportolók, csapatok főcsoport

1. A helyben megrendezett nemzetközi-, országos- döntők, utánpótlás, ifjúsági, korosztályos, főiskolai, amatőr versenyek, úttörő olimpiák 1-3. helyezettjei, ha igaz rá a I/1 megfogalmazott

2. Az országban megrendezett nemzeti, országos versenyeken, bajnokságokon (OB, Magyar Bajnokság, Magyar Kupa stb.) 1-3. helyezést elért sportolók, csapatok.

3. A nemzetközi és világversenyeken (nemzetközi- kupa, bajnokság, EB, VB), az olimpiákon résztvevők, helyezéstől függetlenül.

     ♦  És a többiek… főcsoport - Építész, régész, történész …

Akiket nem lehet a fenti kategóriákba egyértelműen besorolni.

A csoportok tartalmának megnövekedésével a szerkezete is változhat, ha szükséges, a már meglévő főcsoportokat szét lehet bontani, további főcsoportokat és alcsoportokat lehet kialakítani (pl.: pedagógusok főcsoport) újabb és újabb aktív oldalakon, a könnyebb eligazodás érdekében a linkelés és a target-elés technikáját alkalmazzuk. Az egyes főcsoportokra kattintva vagy a hozzá tartozó névsor vagy az adott főcsoport alcsoportjai jelennek meg. Az alcsoportok felsorolása az aktív oldal tetején tartalomjegyzékként működik, rákattintva a hozzá tartozó névsort mutatja meg. A nevekre kattintva pedig az egyes személyek, közösségek aktív oldalai, „adatlapjai” jelennek meg. Egy név több csoporton belül is szerepelhet.

3. Az adatlap alapelemei: a személy, közösség képe, „linktár”, életrajz (pályakép), történet teljes szöveggel.

A linktárban (a kép alatt) az alábbi tartalmú honlapok szerepelhetnek:

- életrajz (pályakép), történet

- saját honlap

- csoportos honlapok hivatkozással az adott személyre, közösségre

- Helyismereti adatbázis:

- róla szóló irodalom (cikkek, interjúk)

- adott személy alkotásai a helyi lapokban, folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben

- elektronikus katalógusunkban szereplő alkotások

- díjak, kitüntetések (felsorolás)

- Műelemzések adatbázis:

- róla szóló irodalom (tanulmányok, műelemzések)

- adott személy által írt tanulmányok, műelemzések

- film-, színházi szerepek; rendezések

- koreográfiák

- zenei albumok

- ikonográfia

- sporteredmények