Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1931. május 14-én született Huszárik Zoltán

„Az ember legalább egy lábnyomot akar hagyni maga után. Nem többet...”
„Huszárik különösen szabad ember volt, talán a legszabadabb ember, akit valaha ismertem. Nem ismert karámot, korlátot, nem engedte gátolni magát szokásokkal, formaságokkal, megállapodásokkal, érdekekkel, nem tűrte a kategóriákat, a csoportokba osztást, felháborodottan kikérte magának a szövetségekhez tartozás látszatát is.
 
Egyszer együtt voltam vele Németországban egy hétig. Elköltözött a szállásunkról, ezért elutazásunk időpontjára találkozót beszéltünk meg a pályaudvaron. Nem jött. A vonat végül elindult, komoly szorongást okozva mindnyájunknak. A frankfurti pályaudvaron megjelent. „Valaki elhozott autón.” - mondta olyan természetesen és kedvesen, hogy azt is elfogadtuk volna, ha azt mondja: „gondoltam, iderepülök”. A szabadság bódultan röpködő angyalának láttam, szorongva, zavartan figyeltem, nem ismerve a szabadságnak azt az ízét.”

(Szabó István, rendező)

  Elégia (1965) Elégia (1965) Szindbád (1971) Szindbád (1971) Csontváry (1980) Csontváry (1980)

„Számomra a film műfajának lényegét – bár ő maga a festészetről gondolkodott – Réti István fogalmazta meg: KÉPÍRÁS. Ez az írás nem mond le a verbalitásról, ami a dialógusokkal takarékosan bánik. A képírás még csupán az ábécé kialakításánál tart. Némi szarkazmussal azt is mondhatnám, hogy eddigi filmjeimben az úr ír, a kutya ugat szintjéig sikerült magamat kifejezni... a képírás egyelőre még eléggé kidolgozatlan, de lehetőleg érvényesnek maradó, s később is fölhasználható, primer jeleit szeretném a celluloidon letapogatni.

Esetleg egy új szimbólumrendszer kialakulásának alapjaihoz kavicsokat hordani ... Sosem elégszem meg az elém táruló adathalmazzal, hanem a szinonimákat is beleszövöm, hogy egy-egy gondolatot, egy-egy érzelmet a lehető legárnyaltabban érzékeltethessek. Valójában ez a képírás.””

(forrás: Huszárik breviárium. Szabad Tér, 1990, 15. és 123.o.)

Kapcsolódó linkek