Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1951. november 7-re készült el az I. számú víztorony

A város legmagasabb pontja, a maga 25 méteres magasságával az első épületek fölé magasodott.

„Felmászunk az új víztorony kétszáznégy lépcsőjén, a kátrányos kavicssal beszórt tetőre, végignézzük tervünk legnagyobb alkotását és eltelünk a szépséggel. Széles a síkság. Az ég kék, mint mély tengerszemek. Sarjad a sztálinvárosi erdő. Az ég felé törnek a Sztálin Vasmű gyárainak vasvázai. A Duna sima tükrén anyagszállító hajók úsznak és füstjük elkeveredik az ég kékjével.
— Mi a szép, ha nem ez? — kérdi a volt betonmunkás...”
  

Ruffy Péter: Tavasz Sztálinvárosban=Béke és Szabadság, 1953.05.04.

Az I. számú víztornyot az Építők útján az 1950-es évek elején kezdték el építeni. Az épület – funkciójából eredően is – kiemelt jelentőségű volt, amelynek építéséről így a korabeli lap is tudósított:

"A víztorony építői túlteljesítették kongresszusi vállalásukat. Hét héttel a tervbe vett határidő előtt készítették el az állványozást 12 méternyi magasságig és a betonozást 8 méterig. Most valamennyien új vállalást tettek. Elhatározták, hogy április 4-re az állványt 16 méterre emelik és a 12 méteres szintig bebetonozzák. Május elsejére az állványzat kétszeres olyan magas lesz, mint most – hatemeletes, 25 méter hosszú. A víztorony építői be is akarták betonozni 25 méteres szintig."

Az elkészült, kör alaprajzú víztorony 1952. május elsején (a maga 25 méteres magasságával) a környező, Sztálinváros első épületei (így például a mai Vasvári Pál Általános Iskola és a hat 'kocka' épület) fölé magasodott.

 

 

Mivel ez az épület volt az akkori város legmagasabb pontja, a csúcsára vörös csillagot helyeztek. Ezt a csillagot mindig a város legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó brigádja gyújthatta meg. „Tíznaponként állapítják meg: melyik három brigád érdemelte ki ezt a kitüntetést. Ezeknek a brigádoknak nevét a víztorony tövében világító tábla hirdeti.” 

forrás: Szabad Nép 1954. március 21. 2.

A csillagot a kormány döntésének értelmében 1989. október 20-án vették le: „pénteken reggel […] a - sokáig városunk szimbólumaként szereplő – régi víztorony tetején lévő, több ember magasságú csillagmonstrumot szerelték le.”

forrás:Dunaújvárosi Hírlap 1989. október 24. 3. l.

Kapcsolódó linkek