Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1970. október 7-én halt meg Fülep Lajos

Egyetemi tanár, református lelkész, az Eötvös Collegium tanára

Tihanyi Lajos festménye (1915) Tihanyi Lajos festménye (1915) Fülep Lajos, művészetfilozófus, művészettörténész, református lelkész az elsők között ismerte fel Ady jelentőségét, a költőhöz fűződő barátságáról időskori esszéjében, az Ady Endre éjszakája és éjszakáiban (1969) vallott.

A századelő legtöbb értelmiségijéhez hasonlóan az ő életében is fontos szerepet játszott két párizsi (1904, 1906) útja, ahol megismerte Cézanne, Gauguin művészetét. Élete sorsfordító eseményei azonban Firenzében játszódtak le, ahol kisebb megszakításokkal 1907–1913 között állami ösztöndíjjal élt. Felfedezte magának Giotto, Dante művészetét, és Assisi Szent Ferenc, Sienai Szent Katalin és más középkori misztikusok hatására megtért.

1916-ban írta legnagyobb hatású, szellemtudományi alapozottságú művét, a Magyar Művészetet.  1920-ban teljesült hőn óhajtott vágya: falura költözött, hogy református lelkészként a nép között megkezdje evangelizációs küldetését.

Állomáshelyei: Medina, Dombóvár, Baja, Zengővárkony. Döntő szerepe volt benne, hogy Illyés Gyula, Kodolányi János, Bajcsy-Zsilinszky Endre rádöbbentek az egykézés veszélyeire, s az ország közvéleménye elé tárták a helyzetet. Az 1930-as években a pécsi egyetemen magántanár, művészetfilozófiát, esztétikát, olasz irodalmat oktatott.

Itt kezdődött élethosszig tartó barátsága Weöres Sándorral. 1946-ban kinevezték a budapesti egyetem olasz tanszékére.  Az 1960-as években minden követ megmozgatott, hogy Csontváry –, akit Cézanne mellett a XX. század legnagyobb festőjének tartott – hányatott sorsú képei méltó és biztonságos helyre kerüljenek. Öreg napjaiban hűséges tanítványai körében érezte magát a legjobban.

Kapcsolódó linkek