Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1351. december 11-én hirdették ki az ősiség törvényét

A föld lényegében a haza, vagyis a király tulajdona...
Nagy Lajos több évtizedes „probléma” végére tett pontot, amikor 1351-ben megerősítette II. András Aranybulláját, kiegészítve néhány új rendelkezéssel. Ezek egyike volt az ún. ősiség törvénye, amely a családok földbirtokaikkal való szabad rendelkezésének jogát a következő fél évezredre meghatározta.
 
„Az egyik legősibb szokások egyike volt, hogy a „nemzetiségi földet nem szabad sem eladni, sem elajándékozni, sem bármi más módon elidegeníteni, mert az a fiúgyermekeket illeti meg, ha pedig ilyenek nincsenek, akkor vissza kell szállnia a nemzetég idősebb férfitagjaira.” Ezt a szokást változtatta meg II. András törvénye (1222. évi IV. törvénycikk), amely szerint: „Ha valamely nemes ember fiumagzat nélkül hal meg, birtokának negyed részét leánya kapja; a többivel azt mivelje, a mit neki tetszik.” Így II. András királyunk idején (1205-1235) a nemzetiségi földet szabadon adták-vették, hagyományozták. Nagy Lajos azonban másképp határozott: „A szabad végrendelkezés jogát már Károly Róbert eltörölte, Nagy Lajos pedig úgy intézkedett, hogy az utód nélkül elhunyt nemes földi javait negyedíziglen a rokonság, azontúl a király örökölje.”

Széchenyi István a Hitel című írásában kifejtette, miként lehet a hitel rendszerének egyik akadályozója az akkor már több mint öt évszázada fennálló ősiség törvénye.

„Úgy látta, a magyar földesurak, földbirtokosok szegénységének az a legfőbb oka, hogy a magyar birtokos nem juthat gazdasági hitelhez, mert a hazai törvények nem csak a szokásos hasznot nem biztosították a hitelezőnek, de még a kölcsönadott tőke visszajuttatására sem nyújtottak biztosítékot. A XIX. század elején a magyar nemes nem ura tehát saját birtokának, legalábbis a tekintetben nem, hogy szabadon adhassa-vehesse, szabadon elzálogosítsa azt. Mindennek oka – mondja Széchenyi –, hogy egy öt évszázados törvény, az ősiség feudális intézménye csaknem lehetetlenné teszi, hogy az adósság fejében a hitelező a nem fizető adós birtokát elárvereztethesse.”

Látván, hogy az ősiség törvénye a 19. századra elavult, és erősebben érezhették a hátrányát (hogy nem használhatják a földet fedezetként kölcsönhöz, így nem is kapnak), mintsem előnyét (biztosítva, hogy a föld továbbra is a család tulajdonában maradjon), a törvényt az 1848. évi XV. törvénycikk megsemmisítette.

Kapcsolódó linkek