Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1844. június 27-én halt meg Joseph Smith

1830. április 6-án néhány követőjével együtt megalapította egyházát, az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházát

A mormon egyház megalapítója egy egyszerű farmer fiaként látta meg a napvilágot – édesanyja vallásos asszony volt, apja azonban távol maradt a gyűlésektől.

Saját elmondása szerint 14 éves volt, amikor megjelent neki Isten és Jézus Krisztus: az összezavarodott ifjú megkérdezte őket, milyen felekezethez kellene csatlakoznia, azt mondták neki, hogy a keresztény egyházak elhagyták az igaz hitet. Így önmaga alapított meg egy saját felekezetet.

1823. december 21-én ismét kinyilatkoztatásban volt része: amíg imádkozott, egy Moroni nevű angyal jelent meg előtte, és elmondta neki, hogy nem messze apja farmjától egy dombnál elásva talál egy kőládát, amelyben aranytáblák vannak. Négy évvel az angyal engedélyt adott neki, hogy megtekinthesse a táblákat és utasította, fordítsa le az 'óegyiptomi' szöveget néhány különleges eszközzel.

Smith mindvégig hangoztatta: nem ő készítette a könyvet, hanem csak lefordította a szent útmutatás szerint. Kevesebb mint 90 nap alatt végzett a fordítással, és 1830 márciusában kiadta az 588 oldalas Mormon Könyvét. A Biblia stílusához igazodva azon izraeliták 1000 éves történetét meséli el, akik Jeruzsálemből indulva érkeztek meg az amerikai kontinensre.

Templom Salt Lake Cityben Templom Salt Lake Cityben Új otthont építettek itt: s Jézus a feltámadása után meg is látogatta őket. A könyv szerint az egyik próféta, Mormon összegyűjtötte és egybeszerkesztette nép írásait, történelmüket véste az aranytáblákra.

1830. április 6-án már néhány követőjével együtt megalapította egyházát (Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza): innentől kezdve híveket gyűjtöttek, terjesztették tanaikat, térítettek.

A mormonok hittek abban, hogy Smith mindig kinyilatkoztatások alapján cselekszik. A jelenések néha gyakorlati tanácsokat adtak, mások teológiai témában adtak magyarázatot. Smith minden jelenését leírta és megőrizte. 1835-ben kiadta az első 65 kinyilatkoztatást tartalmazó könyvét, a Book of Commandments-et.

1844 tavaszán Nauvoo városában történő lázítás vádjával letartóztatták. 1844. június 27-én egy kisebb felfegyverzett tömeg megtámadta a fogházat, és lelőtték Joseph Smith-t.

 A mormon közösségek nem voltak túl népszerűek a nem-mormon népesség körében, így többször is otthonaik elhagyására kényszerültek. A legnagyobb utat már Smith halála után, 1846-1847 között Brigham Young vezetésével tették meg: 1800 kilométeres gyalogút után értek Utahba, ahol megalapították Salt Lake City mormon városát.

A 21. sz. elejére több mint 11 millió tagja lett a mormon egyháznak: több mint felük az Egyesült Államokban él, de vannak Latin-Amerikában, Kanadában, Európában és Afrikában is követőik – gyakran mennek missziós utakra. Magyarországon 1911-ben lett elismert felekezet, 2001 decemberében 20 gyülekezetben mintegy 3 ezer hívük volt.

Kapcsolódó linkek