Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1947. október 4-én halt meg Max Planck

A Planck-féle állandó kitalálója, a kvantumfizika egyik megalapítója

Max Planck legjelentősebb eredményeit a termodinamika, a hősugárzás, a kvantumelmélet, a relativitáselmélet és a természetfilozófia területén érte el. Planck a hőmérsékleti sugárzás két alapvető törvényének, a Rayleight-Jeans-féle és a Wien-féle törvényeknek a pontatlanságát akarta kiküszöbölni. Elméleti vizsgálatai 1900-ban olyan új sugárzási törvényhez vezették, amely az előbbi két törvényt speciális esetként foglalja magába, és a sugárzás minden hullámhosszára helyes eredményt szolgáltatott.

A Planck-féle sugárzási törvény alapja az az elképzelés, hogy a sugárzási energia is atomos szerkezetű, az egyes energiaértékek csak az energiakvantum egész számú többszörösével különbözhetnek egymástól. A nem folytonosan változó energia gondolata a fizikában forradalmi változást hozott, és a fizikai szemléletünket is megváltoztató kvantumelmélet megszületését jelentette.

Plancknak jelentős része volt a másik nagy forradalmi fizikai elméletnek, a relativitáselméletnek nemcsak elismertetésében, hanem alkalmazásában is. Ő vezette be a „relativitáselmélet" elnevezést is. 1907-ben a speciális relativitáselmélet alapján kidolgozta termodinamika általánosítását.

A berlini Tudományos Akadémia 1894-ben tagjává, 1912-ben örökös titkárává választotta. A londoni Royal Society 1926-ban fogadta tagjai sorába. A Magyar Tudományos Akadémia 1940-ben fogadta tagjai sorába. Számos más akadémiának és tudományos testületnek is tagja volt. 1919-ben neki ítélték a fizikai Nobel-díjat „azon érdemeinek elismeréséül, amelyet a fizika továbbfejlesztésében a hatáskvantum felfedezésével szerzett".

forrás: Max Planck (tudasbazis.sulinet.hu)

Kapcsolódó linkek