Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1669. október 4-én halt meg Rembrandt

Közel 600 festményt, 300 metszetet és 2000 rajzot alkotott.

"Rembrandt viszonya kora stílusához, a barokkhoz, éppannyira művészeti, mint lélektani probléma és épen ezért alkalmas arra, hogy rajta keresztül kíséreljük meg Rembrandt bonyolult művészetének megértését. Vannak, kik fiatal korát tartják barokknak, vannak, kik öregségét, más-más korszakában látva a legtöbb hasonlóságot pályatársainak munkásságával.

 

Önarckép Önarckép Éjjeli őrjáta vagy Francis Banning Cocq kapitány milíciája Éjjeli őrjáta vagy Francis Banning Cocq kapitány milíciája dr. nicholas tulp anatómiai előadása dr. nicholas tulp anatómiai előadása

Voltaképpen minden művész helyezését az egyetemes művészet történetében az dönti el, hogy többé-kevésbé tudatosan milyen állást foglal el a korszellemmel szemben. Irányítója-e vagy az sodorja magával? Ha az adott helyzet és a körülmények gátlása folytán irányító nem lehet, van-e ereje ahhoz, hogy bizonyos mértékig ellenálljon s elszakadva az általános gyakorlattól, a maga útján haladjon a tőle felismert és vállalt legnagyobb cél felé? Utóbbi könnyen jelenthet mártíromságot, minden körülmények között azonban különcséget jelent. De önként következik abból a felismerésből, hogy egyéni mondanivalója a tömegnél általánossá vált sémákkal ki nem fejezhető.

Rembrandt fejlődése a felismerésnek ezen az útján haladt. Amilyen mértékben tisztázódtak benne egyéni képességeinek, erejének és fogyatkozásainak méretei, olyan arányban fordult el korának művészetétől. De azért elhajlásában is barokk művész maradt, csak épen nem a szó legközkeletűbb értelmében."

Hoffmann Edith: Rembrandt (Nyugat 1937/1)

Kapcsolódó linkek