Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1713. október 5-én született Denis Diderot

"Rosszat mondanak rólam? Ó, ha úgy ismernének, mint én ismerem magamat! "

Louis-Michel van Loo: Denis Diderot Louis-Michel van Loo: Denis Diderot

Denis Diderot a francia Enciklopédia, az Encyclopédie főszerkesztője, szervezője, a francia és az egyetemes kultúra egyik legnagyobb hatású alakja, a világ további sorsára döntően ható szellemi mozgalom, a felvilágosodás egyik kiemelkedő gondolkodója volt.

Denis Diderot: Enciklopédia (részletek)

„Ez a szó a tudományok láncolatát jelenti, s csakugyan egy enciklopédiának az a célja, hogy összegyűjtse a föld színén szétszórt ismereteket, feltárja ez ismeretek általános rendszerét azoknak az embereknek, akikkel egy korban élünk s átadja őket azoknak, akik majd miutánunk jönnek; az elmúlt századok munkái ily módon nem lesznek fölöslegesek az eljövendő századoknak; unokáink nemcsak műveltebbek, hanem erényesebbek és boldogabbak is lesznek; s mi magunk se halunk meg anélkül, hogy ne használnánk az emberiségnek.

…..

Ismétlem, a tudományok és művészetek szótára, egy ilyen nagy egyetemes elméleti lexikon, nem lehet egyetlen ember munkája. Többet mondok, nem hiszem, hogy bármelyik irodalmi vagy tudós társaság műve lehetne, sem külön, sem együttesen.

Ha egy ilyen munkába a kormány is beleavatkozik, akkor sohasem lesz készen. Befolyását egyedül csak arra kell korlátoznia, hogy lehetőleg siettesse e munka befejezését. Egy uralkodó egyetlen szóval palotát varázsolhat elő a fű közül; de egy írótársaság mégis csak más, mint egy csomó kőmíves. Egy ilyen enciklopédiát nem lehet parancsszóra létrehozni. Az ily munkát nem annyira nagy hévvel kell kezdeni, mint inkább makacsul folytatni ...

….

A művészetek és tudományok egy ily általános szótárát úgy kell nézni, mint egy végtelen nagy mezőt, melyet hegyek, síkok, sziklák, folyók, erdők, állatok borítanak s csupa oly tárgy, ami egy nagy táj változatosságát biztosítja. Mindent az égbolt fénye világít meg; de mindent más-más oldalról. Vannak dolgok, amelyek természetüknél s előadásmódjuknál fogva a színpad széléig merészkednek, mások viszont szét vannak osztva egy egész sor közbenső téren; vannak, amelyek valahogy elmosódnak a messzeségben; viszont mintegy kölcsönösen mindannyi egymást érvényesíti. "

Kapcsolódó linkek