Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1890. augusztus 20-án született H.P. Lovecraft

„Az emberiség legősibb és legerősebb érzése a félelem, a legősibb és legerősebb félelem pedig az ismeretlentől való rettegés.”

„A legirgalmasabb dolog a világon, azt hiszem, az, hogy az ember elme képtelen kapcsolatot teremteni a különálló események között. A tudatlanság nyugalmas szigetén élünk, a végtelenség fekete óceánjának közepén, s nem úgy rendeltetett, hogy messzire utazzunk innen. A tudományok – melyek közül mindegyik a maga irányába tör előre – mindeddig nem sokat ártottak nekünk; ám egy napon sor kerül majd a szerteágazó tudás mozaikköveinek összeillesztésére, s ez a valóságnak oly rémületes távlatait fogja megnyitni, hogy vagy eszünket vesztjük e kinyilatkoztatástól, vagy a halálos világosság elől egy új sötét kor békéjébe és biztonságába menekülünk.”

H. P. Lovecraft: Cthulhu hívása (részlet)

 

Howard Phillips Lovecraft, a horror műfajának egyik legnagyobb szerzője ma sokkal népszerűbb, mint életében valaha is volt: a siker és hírnév csak halála után érte el (beteges gyermek volt, és mindössze negyvenhét évesen halt meg, gyomorrákban). Bár publikálta rövid történeteit, folyton anyagi gondokkal küszködött. Oklevelet soha nem sikerült szereznie, tudását autodidakta módon sajátította el.

 

„Felfogásának lényege dióhéjban annyi, hogy megfosztotta a rémtörténetet a késő középkorból örökölt misztikus-mágikus sallangoktól – a „gótikus körítéstől”, ahogy egyik mai méltatója nevezi – , s helyükre egy jellegzetesen modern életérzést állított: azt a fajta hideg iszonyatot, ami az embert a gigantikus, személytelen világegyetemmel szembesülve tölti el, midőn tudatára ébred önnön jelentéktelenségének. A gondviselés illúziójától megfosztott egyén pánikreakciója ez, amikor rádöbben, hogy magára hagyottan, minden felsőbb pártfogás nélkül áll ebben a világban, amelynek a szempontjából ő semmiféle pozitív vagy negatív értéket nem képvisel, tökéletesen mindegy, hogy él-e, hal-e.”

(forrás: Howard Phillips Lovecraft összes művei I. köt., Valhalla Páholy, 2003, 6-7.o.)

Kapcsolódó linkek