Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1840. május 14-én halt meg Carl Ludvig Engel

„Valóságos oázis Engel alakja ama kor finn építészetének a sivatagában.”

1778. július 3-án született Berlinben, kőműves családba. Tanulmányait szülővárosa művészeti akadémiáján folytatta, ahol 1804-ben építészként végzett. A porosz építésügyben dolgozott, ahol több épület megszületésénél segédkezett. A napóleoni háború után elhagyni kényszerült szülőhazáját, és 1808-ban az orosz fennhatóságú észt fővárosban, Tallinban lett városépítész, de emellett többször dolgozott Szentpéterváron is.

Szent-Miklós templom Szent-Miklós templom Aboi obszervatórium Aboi obszervatórium Lapua templom Lapua templom Helsinki Elnöki Palota Helsinki Elnöki Palota

Egyik alkalommal megismerkedett (a szintén orosz fennhatóságú Finnország főhercegével, Fabian Steinheil főkormányzó közvetítésével) Johan Albrecht Ehrenstörmmel, aki Helsinki újjáépítésért volt felelős (a várost 1808-ban pusztító tűzvész sújtotta). Nemrégiben döntöttek úgy, hogy Helsinki lesz a Finn Nagyhercegség fővárosa, ahol azonban szinte egyetlen hivatalnak, szervezetnek nem volt épülete. Felkérésre 1816-ban ideiglenesen, majd 1820-tól véglegesen a helsinki újraépítő-bizottság építésze, 1824-től a főépítészeti hatóság vezetője, vagyis az ország főépítésze lett.

A német neoklasszicista építész nagy hatással volt Finnország 19. első felének építészetére. Elsősorban Helsinkiben alkotott, de munkái az egész országban megtalálhatóak – hivatalos és magánfelkérések egyaránt érkeztek hozzá. „Építészeti stílus szempontjából valamennyi építménynek ugyanaz a jellege: attikai egyszerűség és nyugalom, melyet csupán mértéktudó és biztos ízléssel alkalmazott oszloprendszerek szakítanak meg.”

A Finn Nemzeti Könyvtár

Építészeti remekét hordozza többek között a szenátus palotája, a városháza, a Helsinki Egyetem főépülete és könyvtára, a helsinki öregtemplom, a Szent Miklós-templom, valamint csillagvizsgálót, orvosi klinikát, magnetikai obszervatóriumot, tornatermet is tervezett.

Engel, a ki mint építész irodalmi tevékenységet is fejtett ki [várostervezésről is írt könyvet] s e mellett sokat festett aquarellben és temperában, bár idegen eredetű [német], élete művének hatalmas nagyságáért díszhely illeti meg a finn művészet történetében.” 1840. május 14-én halt meg Helsinkiben.

(forrás: Öhquist, Johannes: A finnek művészete. Lampel, 1911, 65-68.o.)