Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1778. május 30-án halt meg Voltaire

„Mi az az optimizmus? […] Semmi más, sajnos […], mint annak a dühös bizonygatása, hogy minden a legeslegjobb, mikor minden a legrosszabb.”

William Blake festménye William Blake festménye Voltaire – aki François-Marie Arouet néven 1694. november 21-én született Párizsban – első sikerei után, 21 évesen vette fel írói álnevét, és ekként is ismerte meg a világ.„Egyszerre harcolt egy hosszú életen keresztül az emberségért, a polgári jogokért, a jobbágyság felszabadításáért, az egyház ellen, a feudális hatóságok ellen, aratott költői, színpadi, filozófiai és főleg írói sikereket […].”

Művei és viselkedése miatt többször is nézeteltérése volt a hatóságokkal: volt száműzetésben az orleans-i herceg megsértéséért és a Bastille-ban becsületsértő írása miatt is. 1773-ban kiadott Filozófiai levelek című munkájával magára vonta a francia egyház haragját is. Gyakran továbbállni kényszerült: „független akar lenni mindenkitől, hogy felemelhesse szavát minden igazságtalanság ellen, és írhasson a szent józan Ész nevében, megbélyegezve minden gonoszságot és ostobaságot. Meg kell keresni azt a földrajzi pontot, ahol ezt megteheti. Így talál a ferney-i birtokra, amelynek egyharmada Svájcban van, egyharmada Franciaországban, egyharmada Németországban. Ha ettől kezdve valamelyik művéért meggyűlik a baja, egyszerűen átmegy saját birtokának egy másik országban fekvő részébe. Olyan ötlet ez, mintha egy Voltaire-regényben olvasnók.” És itt született meg leghíresebb munkája, a Candide (1759) című szatirikus regénye.

Voltaire egyaránt írt filozófiai és történelmi munkákat, verseket és színdarabokat is. Népszerű filozófiai munkái közé tartozik a Mikromegasz (1752), a Platón álma (1756) és a felvilágosodás eszméit összefoglaló Filozófiai ábécé (1764). Született történelmi írása XIV. és XIV. Lajosról, XII. Károly svéd királyról és az orosz birodalomról. Bár költőként kevésbé ismert, igen jó lírai műveket írt. Költészeti munkái közül ismertebb a Henriász (1723) c. eposz és Az orléans-i szűz (1730-ban kezdte el írni, de soha nem fejezte be teljesen). Első színpadi műveinek egyike a Szophoklész Oidipuszának adaptációja, amely először 1718-ban került színpadra, és ezt tragikus művek sora követte. A vers formában íródott Zaire (1732) remek tragédia, amely után megjelent a Mahomet (1736) és a Nanine (1749) c. vígjáték is.

A francia felvilágosodás egyik legnagyobb írója, ünnepelt, népszerű szerző volt – harmincéves korától egészen 1778. május 30-án bekövetkezett haláláig. „Voltaire pedig úgy halt meg, hogy nyolcvannégy éves korában végre hazalátogatott Párizsába, ahol királyoknak kijáró pompával fogadták. A város házai előtt diadalkapu várta, a színházban az ő drámáját játszották, fogadás fogadást ért, pohárköszöntő pohárköszöntőt. Ebbe az ünneplésbe halt bele.”

forrás: Hegedüs Géza: Világirodalmi arcképcsarnok (Magyar Elektronikus Könyvtár)

Kapcsolódó linkek